Komunikat dla studentów

Likwidacja sekretariatu Katedry Informatyki Ekonomicznej


Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 pkt g) Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 69/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji wydziałowej, Sekretariat Katedry Informatyki Ekonomicznej uległ likwidacji.

Kontakt z pracownikami Katedry jest możliwy w podanych na stronie internetowej terminach konsultacji - osobiście i telefonicznie - oraz drogą elektroniczną na udostępnione adresy poczty e-mail.