Nawiązanie współpracy Katedry z firmą QlikTech International

Spotkanie pracowników Katedry z przedstawicielami firmy. W przygotowaniu cykl szkoleń i warsztatów dla studentów W. Ekonomii.


W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie biznesu analizą i przetwarzaniem danych w obszarze obsługi klienta, sprzedaży oraz mediów społecznościowych Katedra Informatyki Ekonomicznej pracuje nad przygotowaniem warsztatów i szkoleń, które są skierowane do studentów Wydziału Ekonomii. Jednym z efektów trwających prac było spotkanie z przedstawicielem firmy QlikTech International, a dokładniej przedstawicielem Qlik na Polskę Panem Piotrem Bratkiem (Training Manager). O terminach i tematyce warsztatów i szkoleń poinformujemy w następnym komunikacie.