Pracownicy Wydziału publikują w amerykańskim periodyku "Information & Management"


Miło nam poinformować, że artykuł Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak oraz dr inż. Tomasza Bartusia i dr inż. Pawła Lorka pt. "A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support " został opublikowany w jednym z najbardziej cenionych i prestiżowych w świecie czasopism z dziedziny informatyki i zarządzania, tj. w amerykańskim periodyku "Information & Management", Elsevier (IF-3,175; MNSzW-40 p.). W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań z realizacji projektu NCN pt. "Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej", 2013/09B/HS4/00473.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2017.04.004