Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

W Katedrze Informatyki Ekonomicznej realizowane są projekty: wewnętrzne, ministerialne oraz finansowane z funduszy europejskich.

PROJEKTY MINISTERIALNE ORAZ FINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 1. Multiagent approach in designing enterprises systems, 9010/R14/R15, MNiSZW (2014-2015)
 2. Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, UMO-2013/08/B/HS4/00473, (2014-2016)
 3. Systemy informatyczne do wspomagania decyzji w małych firmach z pogranicza czesko – polskiego, CZ.3.22/3.3.04/12.02994, (2012-2013)
 4. Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski 2011/01/B/HS4/00974, (2011-2014)
 5. Projekt EFS „Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych”. UE, Katowice (2009-2011)
 6. Inżynieria systemów informatycznych w gospodarce opartej na wiedzy (2009-2010)
 7. Kierunki rozwoju społeczeństwa i gospodarki wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Ujęcie metodyczne i aplikacyjne (2008-2010)
 8. Projektowanie portali korporacyjnych wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich organizacjach (2007-2010)
 9. Analiza kierunków rozwoju i wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu współczesną organizacją (2005-2007)

POZOSTAŁE:

statutowe:

 1. Projektowanie i wdrażanie systemów wspomagania innowacyjności i przedsiębiorczości organizacyjnej, 2017-2019
 2. Metodologia budowy i wykorzystywania Business Intelligence oraz Big Data w organizacjach. ETAP II – Model integracji Business Intelligence  i Big Data, 2015
 3. Metodologia budowy i wykorzystywania Business Intelligence oraz Big Data w organizacjach. ETAP I – Model dojrzałości dynamicznych zdolności analitycznych organizacji, 2014
 4. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia. ETAP III - Analiza i synteza wyników badań, 2013
 5. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia. ETAP II - Systemy  CRM  narzędziem transformacji  współczesnej organizacji, 2012
 6. Współczesne systemy informacyjne w transformacji oraz reinżynierii organizacji i jej otoczenia, 2011
 7. Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, 2010
 8. Inżynieria systemów informatycznych w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy, 2009
 9. Internetowe metody zarządzania- etap III, 2008
 10. Internetowe metody zarządzania, Koncepcja portalu wiedzy na potrzeby mśp w zakresie możliwości wykorzystywania technologii internetowych – etap II, 2007
 11. Internetowe metody zarządzania- etap I 2006
 12. Specyfika tworzenia portali korporacyjnych wspomagających zarządzanie wiedza niejawną. W: Zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej. Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą niejawną, 2005

własne:

 1. Wróbel M.: Platformy edukacyjne w kształceniu zawodowym, 2011
 2. Olszówka K.: Personalizacja portali korporacyjnych w procesie kreowania wizerunku organizacji, 2008

zespołowe:

 1. Doskonalenie treści i narzędzi dydaktycznych do prowadzenia specjalności Gospodarka elektroniczna, 2012
 2. Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy – zintegrowane zarządzanie organizacją i audyt gospodarczy z wykorzystaniem systemów informatycznych, Etap III, 2010
 3. Zarządzanie informacją – koncepcja nowej specjalności kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, Etap II, 2009
 4. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2004-2006
 5. Zarządzanie informacją – koncepcja nowej specjalności kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, 2008
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca