Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Informatyki Ekonomicznej jest jednostką naukowo – dydaktyczną prowadzącą badania teoretyczne, jak i aplikacyjne z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, wspomagania decyzji menedżerskich, zarządzanie projektami informatycznymi oraz zastosowań informatyki w różnego typu organizacjach.

Badania naukowe dotyczą zwłaszcza: 

 1. Metodologia budowy systemów informatycznych zarządzania
 2. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania
 3. Analityka i systemy Business Intelligence
 4. Competitive Intelligence
 5. Sieci neuronowe
 6. Technologia wieloagentowa,
 7. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM),
 8. Enterprise Resource Planning (ERP)
 9. Systemy zarządzania wiedzą
 10. E-zdrowie
 11. Adaptacja IT do potrzeb organizacji
 12. Zarządzanie projektami informatycznymi
 13. Gospodarka elektroniczna i e-biznes
 14. Kreatywna organizacja i  społeczeństwo informacyjne

Dorobek naukowo – badawczy pracowników obejmuje ponad 300 różnych opracowań, na które składają się monografie, monografie zespołowe, wiele artykułów naukowych, rozdziały do skryptów i podręczników oraz projekty wdrożeniowe. Dorobek ten w większości został opublikowany w centralnych wydawnictwach (PWN, Difin, C. H. Beck), wydawnictwach uczelnianych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański), czasopismach (Przegląd Organizacji, Organizacja i Kierowanie, Informatyka, Computerworld) oraz w wydawnictwach zagranicznych (Kluwer Academic, Springer, Informing Science References, Informing Science Institute Publisher, The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management).

Pracownicy biorą aktywny udział w różnych konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Odbyli także wiele staży i wizyt naukowych w zagranicznych ośrodkach (ETH, Zuerich, Swiss; Trier University, Germany; Vien University, Austria; Salford University, England; Victoria University, Melbourne, Australian; Macon State College, School of Information Technology, USA). Pracownicy Katedry są członkami PAN, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej a także są członkami m.in.: The Informing Science Institute, Santa Rosa, California; Associate Editor International Business Research, Canada; Association for Information Systems, USA; International Board of Reviewers for the Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Issues in Informing Science & Information Technology.

Katedra prowadzi ścisłą współpracę z praktyką gospodarczą oraz firmami z sektora IT w regionie śląskim między innymi: SKG S.A., BPSC, SAP oraz z Firma Informatyczne Systemy Przemysłowe UNICO Sp. z o.o. Współpraca ta polega na włączeniu produktów tych firm do procesu dydaktycznego. Firma SKG S.A. jest przedstawicielem ACL na rynek polski. ACL jest liderem w zakresie Business Assurance Analytics (BAA) oraz rozwiązań dla audytu, kontroli i zapewnienia zgodności. Firma BPSC udostępniła do procesu dydaktycznego system IMPULS 5, który jest zintegrowanym pakietem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP. System należy w tej chwili do wiodących rozwiązań tej klasy na polskim rynku. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawiera m.in. aplikacje wspomagające zarządzanie kapitałem, personelem, dystrybucją transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Zastosowanie systemu znacząco wpływa na wzrost wydajności przedsiębiorstwa i zapewnia pełny dostęp do aktualnej informacji na temat wszystkich procesów zachodzących w firmie

W ramach współpracy odbyły się certyfikowane szkolenia dla pracowników katedry:

 • Projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem systemu informatycznego SAP BO, Katowice, wrzesień 2007.
 • Audyt Zasobów Informacyjnych, ACL, Katowice 2008.
 • Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania, IMPULS BPSC, Chorzów, 1-5 luty 2008, 2-8 lipca 2009.

Pracownicy są również członkami Zespołu ds. Wdrożeń i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, konsultantami Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oraz ekspertami komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wykonują również ekspertyzy na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3