Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

Promotor   Problematyka i przykładowe tematy prac 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

Przykładowe tematy prac:

 • Strategie transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie projektami w sektorze IT, metodyki zarządzania projektami, agile  approach
 • Gospodarka i przemysł 4.0
 • Systemy zarządzania relacjami z klientami
 • Systemy zarządzania relacjami z dostawcami
 • Systemy zarządzania łańcuchem dostaw
 • Media społecznościowe
 • Big data  
 • Business Intelligence
 • Internet rzeczy
 • Chmura obliczeniowa
 • Algorytmy sztucznej inteligencji oraz maszynowe uczenie się
 • Google analytics
 • Personalizacja usług
 • Pozycjonowanie w Intrenecie, SEO
 • E-usługi, E-bankowość, e-marketing, e-promocja
 • Mobilne usługi 
 • Budowanie marki w gospodarce cyfrowej 
 • Digitalizacja  i transformacja gospodarki/przedsiębiorstw/pracowników

dr inż Kamila Bartuś

Przykładowe tematy prac:

 • Wpływ systemów informatycznych na procesy gospodarcze we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w Competitive Intelligence.
 • Media społecznościowe w gospodarce cyfrowej. Profilowanie klientów w mediach społecznościowych.
 • Rozwiązania informatyczne wspomagające działalność w Internecie.
 • Budowanie marki przedsiębiorstwa w Internecie.
 • Wirtualizacja działalności organizacji w gospodarce cyfrowej.
 • Systemy wywiadu biznesowego i ich rola w gospodarce cyfrowej.
 • Transformacja cyfrowa i jej wpływ na automatyzacje procesów biznesowych.
 • Efektywne tworzenie i zarządzanie nowymi produktami, usługami w organizacji.
 • Klient w gospodarce cyfrowej - Customer Experience, User Experience.
 • Data lake zarządzanie danymi hybrydowymi w gospodarce cyfrowej.
Maria Mach-Król, prof. UE 

Problematyka: Sztuczna inteligencja; Analityka strumieniowa (Spark, Kafka, Flink); Elektroniczny biznes; Zaawansowane analizy danych (eksploracja danych, data science); Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych; Systemy inteligentne wspomagające decyzje ekonomiczne; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce; Big data i data science; Maszynowe uczenie.

Przykładowe tematy prac:

 • Porównanie efektywności rozwiązań analityki strumieniowej w zadaniu analizy danych społecznościowych
 • Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-commerce
 • Porównanie algorytmów klasteryzacji w analizie klientów e-sklepu
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych w analizie koszyka zakupów
 • System ekspertowy KGHM Polska Miedź SA
 • Czynniki kształtujące zaufanie klientów do branży e-commerce
 • Analityka strumieniowa w Spark wspomagająca zarządzanie
 • Wykorzystanie analityki big data w polskich przedsiębiorstwach
 • Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie…
 • Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu
 • Zastosowanie systemu z bazą wiedzy w marketingu
 • Zadania eksploracji danych w zarządzaniu.
 • Wnioskowanie temporalne w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa.
 • Wspomaganie witryny internetowej przez bazę danych na przykładzie MySQL
dr Maria Kocot

Problematyka: Wykorzystanie narzędzi ICT w przedsiębiorstwach; Outsourcing IT; Kreowanie i promocja wizerunku organizacji w Internecie; Praca zdalna, E-learning; Prosumpcja internetowa; Zachowania nabywcze e-konsumentów; Analiza kompetencji cyfrowych; E-commerce; E-usługi; E-marketing; Kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach; Zwinność organizacyjna a efektywne wykorzystanie narzędzi ICT

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie outsourcingu IT w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa... 
 • Zwinność organizacyjna w aspekcie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych
 • Multigeneracyjność a efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Kształtowanie e-wizerunku na przykładzie firmy X
 • Aspekty wpływające na poziom satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy zdalnej
 • Prosumpcja internetowa w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie Green IT w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie…
 • E-promocja jako wyznacznik współczesnego narzędzia marketingu przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu i organizacji pracy placówek oświatowych
 • Analiza zachowań nabywczych e-konsumentów na rynku produktów ekologicznych
 • Motywowanie pracowników wykonujących pracę zdalną
 • Analiza kompetencji cyfrowych pracowników na przykładzie firmy X…
 • Znaczenie biznes planu w podjęciu e-działalności gospodarczej na przykładzie firmy X...
 • E-commerce w czasie pandemii COVID-19
 • Uwarunkowania zakupowe e-konsumentów
 • Analiza zachowań zwinnych wśród pracowników wykonujących pracę zdalną
 • Analiza efektywności e-learningu na przykładzie wyższych uczelni
Problematyka i przykładowe tematy prac dotyczą I stopnia 

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
  prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak  
  Przykładowe tematy prac:  
 • Cyfrowa transformacja organizacji, biznesu i społeczeństwa, gospodarka 4.0
 • ICT w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i gospodarki
 • ICT w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
 • Smart cities
 • Biznes elektroniczny, handel elektroniczny, sklepy internetowe
 • E-usługi, e-marketing, e-reklama, e-rynki, e-administracja
 • Internetowe łańcuchy dostaw, internetowe kanały sprzedaży, internetowe kanały dystrybucji
 • Firma w Internecie, wirtualne organizacje
 • Zarządzania relacjami z klientami i dostawcami
 • Zintegrowane systemy zarządzania -MRP II, ERP
 • Media społecznościowe
 • Analityka biznesowa, Business Intelligence, Big data, Competitive Intelligence, wywiad gospodarczy
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii internetowych
 • Wspomaganie decyzji i procesów biznesowych z wykorzystaniem ICT
 • Ekonomiczne, społeczne i etyczne skutki oddziaływania ICT na organizacje/biznes/ludzi
 
dr Maria Kocot 

Problematyka: Outsourcing IT; Kreowanie i promocja wizerunku organizacji w Internecie; Praca zdalna, E-learning; Prosumpcja internetowa; Zachowania nabywcze e-konsumentów; Analiza kompetencji cyfrowych; E-commerce; E-usługi; E-marketing; Kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach.

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie outsourcingu IT w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa... 

  Kształtowanie e-wizerunku na przykładzie firmy X

 • Aspekty wpływające na poziom satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy zdalnej 

 • Prosumpcja internetowa w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • Zastosowanie Green IT w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie…

 • E-promocja jako wyznacznik współczesnego narzędzia marketingu przedsiębiorstwa

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu i organizacji pracy placówek oświatowych

 • Analiza zachowań nabywczych e-konsumentów na rynku produktów ekologicznych

 • Motywowanie pracowników wykonujących pracę zdalną

 • Analiza kompetencji cyfrowych pracowników na przykładzie firmy X…

 • Znaczenie biznes planu w podjęciu e-działalności gospodarczej na przykładzie firmy X...

 • E-commerce w czasie pandemii COVID-19

 • Uwarunkowania zakupowe e-konsumentów

 • Analiza zachowań zwinnych wśród pracowników wykonujących pracę zdalną

 • Analiza efektywności e-learningu na przykładzie wyższych uczelni

dr inż Kamila Bartuś

Problematyka: Competitive Intelligence, Zwinne organizacje, Systemy informatyczne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientami, Badanie odczuć klienta

 

Przykładowe tematy prac:

 • Wpływ systemów informatycznych na procesy gospodarcze we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w Competitive Intelligence.
 • Profilowanie klientów w mediach społecznościowych.
 • Rozwiązania informatyczne wspomagające działalność w Internecie.
 • Budowanie marki przedsiębiorstwa w Internecie.
 • Zwinne organizacje, metodyki zwinne
 • Systemy wywiadu biznesowego i ich rola w gospodarce elektornicznej.
 • Transformacja cyfrowa i jej wpływ na automatyzacje procesów biznesowych.
 • Efektywne tworzenie i zarządzanie nowymi produktami, usługami w organizacji.
 • Customer Experience, User Experience.
 • Data lake zarządzanie danymi hybrydowymi w gospodarce elektronicznej.
 

Maria Mach-Król, prof. UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka: Sztuczna inteligencja; Analityka strumieniowa (Spark, Kafka, Flink); Elektroniczny biznes; Zaawansowane analizy danych (eksploracja danych, data science); Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych; Systemy inteligentne wspomagające decyzje ekonomiczne; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce; Big data i data science; Maszynowe uczenie.

Przykładowe tematy prac:

 • Porównanie efektywności rozwiązań analityki strumieniowej w zadaniu analizy danych społecznościowych
 • Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-commerce
 • Porównanie algorytmów klasteryzacji w analizie klientów e-sklepu
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych w analizie koszyka zakupów
 • System ekspertowy KGHM Polska Miedź SA
 • Czynniki kształtujące zaufanie klientów do branży e-commerce
 • Analityka strumieniowa w Spark wspomagająca zarządzanie
 • Wykorzystanie analityki big data w polskich przedsiębiorstwach
 • Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie…
 • Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu
 • Zastosowanie systemu z bazą wiedzy w marketingu
 • Zadania eksploracji danych w zarządzaniu.
 • Wnioskowanie temporalne w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa.
 • Wspomaganie witryny internetowej przez bazę danych na przykładzie MySQL

 

   

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3