Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Ekonomia, I stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr inż. Kamila Bartuś

Problematyka: Systemy wspomagania podejmowania decyzji; Bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych; Eksploracja danych w systemach wspomagania decyzji; Systemy informatyczne w ujęciu procesów gospodarczych przedsiębiorstwa; Firma w Internecie; Zastosowanie systemów informatycznych w MŚP; Systemy zarządzania relacjami z klientami; E-learning; Systemy informatyczne gospodarki elektronicznej; Internet i media społecznościowe w biznesie i administracji.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientami.
 • Wykorzystanie metod i technik eksploracji danych w systemach wspomagania decyzji.
 • Wykorzystanie metod i technik eksploracji danych w zarządzaniu relacjami z klientami.
 • Wpływ systemów informatycznych na procesy gospodarcze we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • E-learning jako nowoczesna metoda nauczania. Media społecznościowe w działaniach marketingowych.
 • Rozwiązania informatyczne wspomagające działalność w Internecie.
 • Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych.
 • Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce.
 • Charakterystyka wdrażania i użytkowania wybranego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w wywiadzie gospodarczym.
 • Media społecznościowe w działalności gospodarczej.
dr Kornelia Batko  

Problematyka: Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach; Systemy informatyczne w ochronie zdrowia; Promocja i kreowanie wizerunku organizacji w Internecie; Biznes elektroniczny i handel elektroniczny; E-usługi, e-marketing, e-reklama, e-promocja; Systemy zarządzania relacjami z klientami; Systemy bankowości elektronicznej i mobilnej; Media społecznościowe w biznesie; Informatyczne wspomaganie decyzji i procesów biznesowych; Informatyczne wspomaganie logistyki.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Kreowanie sieciowego wizerunku organizacji na przykładzie….
 • Analiza i kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce. 
 • Bankowość mobilna jako nowoczesny kanał dystrybucji i usług mobilnych.
 • Crowdfunding jako forma pozyskiwania kapitału.
 • Popularność ekonomii współdzielenia w Polsce.
 • Wykorzystanie Facebooka oraz Instagrama w działalności marketingowej na przykładzie firmy XYZ
 • Wpływ e-usług na rozwój rynku pracy w Polsce.
 • Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej aptek.
 • Uwarunkowania rozwoju bankowości mobilnej w Polsce.
 • Preferencje i uwarunkowania zakupowe e – konsumenta.
 • Wykorzystanie Internetu w promocji i reklamie produktów. 
 • Działania marketingowe w mediach społecznościowych.
 • Płatności elektroniczne - perspektywa klienta.
 • Wykorzystanie szpitalnych systemów informacyjnych na przykładzie…………………
 • Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nowoczesnych form bankowości elektronicznej.
 • Analiza i kierunki rozwoju bankowości internetowej w Polsce.
 • Marketing internetowy i jego wpływ na handel elektroniczny.
 • Systemy informatyczne we wspomaganiu logistyki oraz usług transportowych

Kierunek Ekonomia, II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

Problematyka: Cyfrowa transformacja organizacji, biznesu i społeczeństwa; Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa oraz gospodarka; Biznes elektroniczny i handel elektroniczny; E-usługi, e-marketing, e-reklama, e-rynki, e-administracja; Internetowe łańcuchy dostaw, zintegrowana logistyka; Firma w Internecie, wirtualne organizacje; Zarządzania relacjami z klientami i dostawcami; Internet i ICT w przedsiębiorstwach; Media społecznościowe w biznesie; Analityka biznesowa, Business Intelligence i Big data w podejmowaniu decyzji; Wspomaganie decyzji i procesów biznesowych z wykorzystaniem ICT; Zarządzanie projektami, metodyki zarządzania projektami ; Ekonomiczne, społeczne i etyczne skutki oddziaływania ICT na organizacje/biznes/ludzi.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Uwarunkowania rozwoju innowacyjnej gospodarki/ gospodarki opartej na wiedzy.
 • Porównanie gospodarki tradycyjnej z gospodarką elektroniczną/gospodarką oparta na wiedzy.
 • Uwarunkowania rozwoju biznesu elektronicznego/handlu elektronicznego.
 • Porównanie biznesu/ handlu elektronicznego z biznesem/handlem tradycyjnym.
 • Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem kanałów internetowych.
 • Internet w rozwoju nowych form reklamy i promocji Sklepy internetowe – analiza i ocena.
 • Firma w Internecie – szanse i zagrożenia Marketing i sprzedaż w Internecie.
 • Mobilne usługi – ocena i porównanie z tradycyjnymi usługami Internet Rzeczy Gospodarka 4.0.
 • E-klient, personalizacja usług Rola ICT w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Rola ICT w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii internetowych.
 • Media społecznościowe w rozwoju komunikacji międzyludzkiej.
 • Wpływ mediów społecznościowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
 • Wpływ pozycjonowania stron internetowych na konkurencyjność organizacji.
 • Systemy zarządzania relacjami z klientami – uwarunkowania rozwoju i wdrażania.
 • Internetowe kanały dystrybucji – porównanie i ocena.
 • ICT we wspomaganiu logistyki/ dystrybucji ICT w rozwoju nowoczesnych usług transportowych/kanałów dystrybucji.
 • Systemy klasy MRP II i ERP w rozwoju zintegrowanej logistyki.
 • ICT we wspomaganiu decyzji logistycznych.
 • Systemy wspomagania decyzji w organizacjach.
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji.
 • Big data i Busines Intelligence - nowa jakość podejmowania decyzji.
 • Telepraca – szanse i zagrożenia.
 • Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • ICT w rozwoju administracji publicznej Internetowe instrumenty płatnicze.
 • E-usługi w ochronie zdrowia Wykluczenie cyfrowe- przyczyny i uwarunkowania.
 • Ekonomiczne, społeczne i etyczne skutki oddziaływania ICT na organizacje, biznes i ludzi.

Kierunek Przedsiębiorczość i Finanse, II stopień

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE

Problematyka: Elektroniczny biznes (e-business, e-commerce, e-banking, e-marketing itp.); Gospodarka oparta na wiedzy; Analiza danych przedsiębiorstwa; Społeczeństwo informacyjne; Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych; Organizacja wirtualna; Systemy wspomagające decyzje ekonomiczne; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Zastosowania gospodarcze Internetu i intranetu; Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-handlowym.
 • Narzędzia e-learningu we wspomaganiu kadry menedżerskiej.
 • Wykorzystanie e-handlu w małych i średnich przedsiębiorstwach Dolnego Śląska, na przykładzie branży…
 • Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie…
 • Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu.
 • Charakterystyka nabywców w polskich sklepach internetowych Aplikacje WWW – metody i praktyki
 • Budowa portalu internetowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na bazie systemu CMS Joomla.
 • Analiza kredytowa w instytucji finansowej - wykorzystanie języka SQL.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w hotelarstwie.
 • Rola strony internetowej w działalności małej firmy.
 • Systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagania handlu przez Internet.
 • Zastosowanie workflow do implementacji procesów biznesowych na przykładzie firmy telekomunikacyjnej Telefonia Dialog S.A.
 • Kampania marketingowa sklepu internetowego w wyszukiwarce Google na przykładzie sklepu Coveryou
 • Skuteczność i przyszłość marketingu internetowego na przykładzie firmy Soluzioni.pl.
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, na przykładzie chatbota dla lokalu gastronomicznego.
 • Funkcjonalności stron internetowych na przykładzie strony Festivalu Cubano.