Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

Promotor   Problematyka i przykładowe tematy prac 
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 

Przykładowe tematy prac:

 • Transformacja cyfrowa – analiza ocena na przykładzie Polski
 • Transformacja cyfrowa- analiza porównawcza – na przykładzie wybranych państw/regionów.
 • Analiza i ocena strategii transformacji cyfrowej
 • Pomiar dojrzałości cyfrowej organizacji
 • Platformizacja gospodarki
 • Media społecznościowe źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej
 • Big data źródłem organizacyjnego sukcesu
 • Globalne firmy technologiczne - strategie konkurencje/marketingowe
 • Wirtualizacja w łańcuchach dostaw
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w gospodarce cyfrowe
 • Organizacja promocji/marketingu w dobie transformacji cyfrowej
 • Mobilne usługi – ocena i porównanie z tradycyjnymi usługami
 • Internet Rzeczy w budowie gospodarki cyfrowej
 • Wyzwania dla rozwoju gospodarka 4.0
 • Klient w gospodarce cyfrowej – zarządzanie relacjami klientami
 • Budowanie marki w gospodarce cyfrowej
 • Miejsce i rola MŚP w gospodarce cyfrowej
dr inż Kamila Bartuś

Przykładowe obszary tematyczne:

 • Wpływ systemów informatycznych na procesy gospodarcze we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w Competitive Intelligence.
 • Media społecznościowe w gospodarce cyfrowej. Profilowanie klientów w mediach społecznościowych.
 • Rozwiązania informatyczne wspomagające działalność w Internecie.
 • Budowanie marki przedsiębiorstwa w Internecie.
 • Wirtualizacja działalności organizacji w gospodarce cyfrowej.
 • Systemy wywiadu biznesowego i ich rola w gospodarce cyfrowej.
 • Transformacja cyfrowa i jej wpływ na automatyzacje procesów biznesowych.
 • Efektywne tworzenie i zarządzanie nowymi produktami, usługami w organizacji.
 • Klient w gospodarce cyfrowej - Customer Experience, User Experience.
 • Data lake zarządzanie danymi hybrydowymi w gospodarce cyfrowej.
dr Kornelia Batko 

Problematyka: Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach; Promocja i kreowanie wizerunku organizacji w Internecie; Biznes elektroniczny i handel elektroniczny; e-usługi, e-marketing, e-reklama, e-promocja; rozwiązania mobilne; cyfrowa transformacja; analityka Big Data; Systemy bankowości elektronicznej i mobilnej; Media społecznościowe w biznesie; Informatyczne wspomaganie decyzji i procesów biznesowych; cyfrowy klient

Wybrane tytuły prac:

 • Kreowanie sieciowego wizerunku organizacji na przykładzie….
 • Analiza i kierunki rozwoju handlu elektronicznego w Polsce. 
 • Bankowość mobilna jako nowoczesny kanał dystrybucji i usług mobilnych.
 • Crowdfunding jako forma pozyskiwania kapitału.
 • Popularność ekonomii współdzielenia w Polsce.
 • Wykorzystanie Facebooka oraz Instagrama w działalności marketingowej na przykładzie firmy XYZ
 • Wpływ e-usług na rozwój rynku pracy w Polsce.
 • Uwarunkowania rozwoju bankowości mobilnej w Polsce.
 • Preferencje i uwarunkowania zakupowe e – konsumenta.
 • Wykorzystanie Internetu w promocji i reklamie produktów. 
 • Działania marketingowe w mediach społecznościowych.
 • Płatności elektroniczne - perspektywa klienta.
 • Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nowoczesnych form bankowości elektronicznej.
 • Marketing internetowy i jego wpływ na handel elektroniczny.
 • Wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa.
 • Marketing społecznościowy w przedsiębiorstwie.
 • Rozwój marketplaców w Polsce.
 • Media społecznościowe źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej
 • Analizy Big Data w usprawnieniu działalności przedsiębiorstw
 • Wyzwania Przemysłu 4.0
 • Mobilne usługi w rozwoju przedsiębiorstwa i gospodarki
Maria Mach-Król, prof. UE 

Problematyka: Sztuczna inteligencja; Analityka strumieniowa (Spark, Kafka, Flink); Elektroniczny biznes; Zaawansowane analizy danych (eksploracja danych, data science); Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych; Systemy inteligentne wspomagające decyzje ekonomiczne; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce; Big data i data science; Maszynowe uczenie.

Przykładowe tematy prac:

 • Porównanie efektywności rozwiązań analityki strumieniowej w zadaniu analizy danych społecznościowych
 • Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-commerce
 • Porównanie algorytmów klasteryzacji w analizie klientów e-sklepu
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych w analizie koszyka zakupów
 • System ekspertowy KGHM Polska Miedź SA
 • Czynniki kształtujące zaufanie klientów do branży e-commerce
 • Analityka strumieniowa w Spark wspomagająca zarządzanie
 • Wykorzystanie analityki big data w polskich przedsiębiorstwach
 • Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie…
 • Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu
 • Zastosowanie systemu z bazą wiedzy w marketingu
 • Zadania eksploracji danych w zarządzaniu.
 • Wnioskowanie temporalne w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa.
 • Wspomaganie witryny internetowej przez bazę danych na przykładzie MySQL
dr Maria Kocot

Problematyka: Wykorzystanie narzędzi ICT w przedsiębiorstwach; Outsourcing IT; Kreowanie i promocja wizerunku organizacji w Internecie; Praca zdalna, E-learning; Prosumpcja internetowa; Zachowania nabywcze e-konsumentów; Analiza kompetencji cyfrowych; E-commerce; E-usługi; E-marketing; Kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach; Zwinność organizacyjna a efektywne wykorzystanie narzędzi ICT

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie outsourcingu IT w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa... 
 • Zwinność organizacyjna w aspekcie efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych
 • Multigeneracyjność a efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Kształtowanie e-wizerunku na przykładzie firmy X
 • Aspekty wpływające na poziom satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy zdalnej
 • Prosumpcja internetowa w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie Green IT w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie…
 • E-promocja jako wyznacznik współczesnego narzędzia marketingu przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu i organizacji pracy placówek oświatowych
 • Analiza zachowań nabywczych e-konsumentów na rynku produktów ekologicznych
 • Motywowanie pracowników wykonujących pracę zdalną
 • Analiza kompetencji cyfrowych pracowników na przykładzie firmy X…
 • Znaczenie biznes planu w podjęciu e-działalności gospodarczej na przykładzie firmy X...
 • E-commerce w czasie pandemii COVID-19
 • Uwarunkowania zakupowe e-konsumentów
 • Analiza zachowań zwinnych wśród pracowników wykonujących pracę zdalną
 • Analiza efektywności e-learningu na przykładzie wyższych uczelni
Problematyka i przykładowe tematy prac dotyczą I stopnia 

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Maria Kocot 

Problematyka: Outsourcing IT; Kreowanie i promocja wizerunku organizacji w Internecie; Praca zdalna, E-learning; Prosumpcja internetowa; Zachowania nabywcze e-konsumentów; Analiza kompetencji cyfrowych; E-commerce; E-usługi; E-marketing; Kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach.

Przykładowe tematy prac:

 • Zastosowanie outsourcingu IT w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa... 

  Kształtowanie e-wizerunku na przykładzie firmy X

 • Aspekty wpływające na poziom satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy zdalnej 

 • Prosumpcja internetowa w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • Zastosowanie Green IT w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie…

 • E-promocja jako wyznacznik współczesnego narzędzia marketingu przedsiębiorstwa

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu i organizacji pracy placówek oświatowych

 • Analiza zachowań nabywczych e-konsumentów na rynku produktów ekologicznych

 • Motywowanie pracowników wykonujących pracę zdalną

 • Analiza kompetencji cyfrowych pracowników na przykładzie firmy X…

 • Znaczenie biznes planu w podjęciu e-działalności gospodarczej na przykładzie firmy X...

 • E-commerce w czasie pandemii COVID-19

 • Uwarunkowania zakupowe e-konsumentów

 • Analiza zachowań zwinnych wśród pracowników wykonujących pracę zdalną

 • Analiza efektywności e-learningu na przykładzie wyższych uczelni

dr inż Kamila Bartuś

Problematyka: Competitive Intelligence, Zwinne organizacje, Systemy informatyczne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientami, Badanie odczuć klienta

 

Przykładowe obszary tematyczne:

 • Wpływ systemów informatycznych na procesy gospodarcze we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w Competitive Intelligence.
 • Profilowanie klientów w mediach społecznościowych.
 • Rozwiązania informatyczne wspomagające działalność w Internecie.
 • Budowanie marki przedsiębiorstwa w Internecie.
 • Zwinne organizacje, metodyki zwinne
 • Systemy wywiadu biznesowego i ich rola w gospodarce elektornicznej.
 • Transformacja cyfrowa i jej wpływ na automatyzacje procesów biznesowych.
 • Efektywne tworzenie i zarządzanie nowymi produktami, usługami w organizacji.
 • Customer Experience, User Experience.
 • Data lake zarządzanie danymi hybrydowymi w gospodarce elektronicznej.
 

Maria Mach-Król, prof. UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka: Sztuczna inteligencja; Analityka strumieniowa (Spark, Kafka, Flink); Elektroniczny biznes; Zaawansowane analizy danych (eksploracja danych, data science); Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych; Systemy inteligentne wspomagające decyzje ekonomiczne; Zarządzanie wiedzą w organizacji; Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce; Big data i data science; Maszynowe uczenie.

Przykładowe tematy prac:

 • Porównanie efektywności rozwiązań analityki strumieniowej w zadaniu analizy danych społecznościowych
 • Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-commerce
 • Porównanie algorytmów klasteryzacji w analizie klientów e-sklepu
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych w analizie koszyka zakupów
 • System ekspertowy KGHM Polska Miedź SA
 • Czynniki kształtujące zaufanie klientów do branży e-commerce
 • Analityka strumieniowa w Spark wspomagająca zarządzanie
 • Wykorzystanie analityki big data w polskich przedsiębiorstwach
 • Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie…
 • Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu
 • Zastosowanie systemu z bazą wiedzy w marketingu
 • Zadania eksploracji danych w zarządzaniu.
 • Wnioskowanie temporalne w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa.
 • Wspomaganie witryny internetowej przez bazę danych na przykładzie MySQL