Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność - GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

Zdobyta wiedza

Coraz więcej uczelni na świecie, w tym w Polsce, otwiera nowe kierunki i specjalności związane z gospodarką elektroniczną. W gospodarce tej istotną rolę odgrywają kompetencje związane z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Bez nich, niemożliwe jest dzisiaj efektywne kierowanie firmami, funkcjonowanie sprawnej administracji publicznej oraz prowadzenie współpracy na arenie międzynarodowej.

Celem specjalności Gospodarka elektroniczna jest kształcenie menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce oraz różnych organizacjach. Absolwent specjalności to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać rozmaite rozwiązania informatyczne. Wybierając specjalność, studenci uzyskują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, zarządzania, marketingu, komunikacji gospodarczej i społecznej oraz narzędzi i technologii informatycznych. Jej głównym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności, umożliwiających poznanie reguł współczesnej gospodarki, w której przewagę konkurencyjną i innowacyjność zdobywa się dzięki umiejętnemu stosowaniu różnych narzędzi informatyki.

Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą przede wszystkim:

 • zastosowania Internetu we współczesnej gospodarce,
 • prowadzenia handlu w Internecie,
 • reklamy i kreowania wizerunku w Internecie,
 • informatycznego wspomagania procesów biznesowych,
 • informatycznego wspomagania administracji publicznej,
 • informatycznego wspomagania służby zdrowia,
 • audytu i kontroli z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego.


Umiejętności

Podczas studiów słuchacze nabywają wiele umiejętności praktycznych. Potrafią stosować rozmaite systemy i technologie informatyczne. W ramach specjalności wiele zajęć prowadzonych jest we współpracy z firmami i urzędami administracji publicznej – warsztaty, wizyty robocze, projekty. W szczególności absolwenci nabywają umiejętności:

 • zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-handel, e marketing, e-logistyka, e-administracja, e-służba zdrowia,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i za granicą, z wykorzystaniem informatyki,
 • kierowania firmami i jednostkami administracji publicznej z zastosowaniem technologii informatycznych,
 • realizowania i doskonalenia procesów biznesowych z zastosowaniem systemów informatycznych,
 • przeprowadzania kontroli i audytu w firmach oraz jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • doskonalenia funkcjonowania pojedynczych firm i całej gospodarki dzięki zastosowaniu technologii informatycznych.


Kim będziesz?

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy nie boją się świata cyfrowego, a wręcz przeciwnie korzystają z jego dobrodziejstw. Dzięki nabytym umiejętnościom potrafią wykorzystać narzędzia e-gospodarki do kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Absolwenci specjalności są przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, marketingowych, PR, instytucjach finansowych oraz w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach konsultingowych. Są również dobrze wykształceni i ukierunkowani, aby w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą w Internecie.

Dlaczego warto?

Absolwenci specjalności Gospodarka elektroniczna stają się wysokiej klasy specjalistami i menedżerami poszukiwanymi na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalność wpisuje się w najnowsze trendy, założenia i programy rozwoju gospodarki w Unii Europejskiej. Program specjalności jest zgodny z programami realizowanymi na wielu uniwersytetach w Europie i na świecie. 

Studenci mają możliwość pracy w małych zespołach i laboratoriach komputerowych, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie. Specjalność daje szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego i naukowego.

Dzięki studiom na specjalności Gospodarka elektroniczna absolwenci mają szansę zostać ekonomistami, menedżerami doradcami i urzędnikami, skutecznie wykorzystującymi zdobycze nowoczesnej informatyki. Dla takich absolwentów rynek pracy jest i będzie długo otwarty.

Linki: ulotka specjalności do wydruku

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3