Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr inż. Paweł Lorek

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim)

 1. Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): Projektowanie systemu wspomagania twórczości organizacyjnej, s.165-182, [W:] Olszak C. M. (red), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wydawnictwo Beck, Warszawa, s. 270, ISBN 978-83-255-9719-1.

 2. Lorek P. (2017): Metody i narzędzia do projektowania systemów wspomagania twórczości organizacyjnej, [W:] C. Olszak (red.), Twórcza organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 151-164, ISBN 978-83-255-9719-1.

 3. Lorek P. (2017): Rozwój twórczości i innowacyjność na przykładzie wybranych państw, [W:] C. Olszak (red.), Twórcza organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 103-118, ISBN 978-83-255-9719-1.

 4. Lorek P. (2011): Moduł produkcji. W: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca pod redakcją C. M. Olszak i G. Billewicz. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice.

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku angielskim)

 1. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017): Business Intelligence Systems: Barriers during Implementation. [W:] Strategic Performance Management. New Concept and Contemporary Trends, Jabłoński M. (red.), Nova Science Publishers, New York, ISBN 978-1-53612-681-5, ISBN 978-1-53612-682-2 (ebook), str. 299-327. 

 2. Lorek P. (2013): Improving Competitiveness of Power Sector by Applying Artificial Intelligence Methods, W: Proceeding of the IT for Practice 2013 16th International Conference on Information Technology for Practice, Red.: J. Ministr, M. Tvrdíková. Ostrawa.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim)

 1. Lorek P. (2018): Sustainable innovation as an important factor of firm development, Ekonomia i środowisko Nr 64, Białystok, pp. 32-40, ISSN: 0867-8898

 2. Olszak C.M., Lorek P. (2018): Big Data Approach to Analyzing Job Portals for the ICT Market, [w:] J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska (red.) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39 th International Conference on Information Systems and Architecture and Technology – ISAT 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 853, Springer, pp. 276 – 285, ISBN: 978-3-319-99995

 3. Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): A Comprehensive Framework of Information System Design to Provide Organizational Creativity Support. Information & Management, Elsevier
   
 4. Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): An Information System Design for Organizational Creativity Support, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference of System Sciences, pp. 4386-4395 (Web of Science).

 5. Lorek E., Lorek P. (2017): Modern software tools in sustainable development programming, Ekonomia i Środowisko Nr 60, Białystok 2017, s. 72-80, ISSN: 0867-8898.

 6. Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P. (2017): An Information System Design for Organizational Creativity Support, Proceedings of the 50th Hawaiii Interantional Conference on System Sciences (HICSS 2017).

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim)

 

 1. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2018): Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence, Competitive Intelligence i Big Data w przedsiębiorstwach województwa śląskiego, Przegląd Organizacji Nr 2/2018, ss. 33-39, ISSN: 0137-7221

 2. Lorek P., Bartuś K. Batko K. (2017): Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności przedsiębiorstw  na przykładzie województwa śląskiego. Przegląd Organizacji. ISSN 0137-72210137-7221 – 2017.

 3. Lorek P., Bartuś K., Batko K. (2017): Diagnoza wykorzystania Big data w organizacjach. „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858 – 2017.

 4. Lorek P. (2016): Eksploracja struktur grafowych jako koncepcja wspierania kreatywności, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 278, Katowice 2016, ss. 95-102, ISSN: 2083-8611.

 5. Lorek P. (2016): Wpływ kryzysu finansowego na poziom innowacyjności gospodarek krajów europejskich, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 270, Katowice 2016, ss.172-180, ISSN: 2083-8611

 6. Lorek P. (2015): Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach polskiej gospodarki. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 233, s. 127-135, ISSN 2083-8611

 7. Lorek P. (2015): Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 212, s. 91-97, ISSN 2083-8611.

 8. Lorek P. (2015): Specyficzne cechy europejskich giełd energii – statystyczna analiza cen spot w ujęciu długoterminowym, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 18(2), Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2015, s. 29-41, ISSN 1429-6675.

 9. Lorek P. (2012): Metody optymalizacji decyzji gospodarczych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. W: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne, Nr 113, Praca pod redakcją C. Olszak i E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

 10. Lorek P. (2012): Sieci neuronowe w optymalizacji i prognozowaniu decyzji zarządczych oraz programowaniu zrównoważonego rozwoju. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne, Nr 100, Praca pod redakcją C. Olszak i E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

 11. Lorek P. (2011): Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej. W: Informatyka ekonomiczna nr 22. Praca pod redakcją J. Korczaka, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław.

 12. Lorek P. (2011): Efektywność ewolucyjnego uczenia radialnej sieci neuronowej w procesie generowania rozwiązań z zastosowaniem algorytmów genetycznych. W: Modele statystyczne relacji gospodarczych i społecznych. Praca pod redakcją W. Szkutnika. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice.

 13. Lorek P. (2010): Obszary zastosowań sieci neuronowych w biznesie. W: Informatyka Ekonomiczna nr 15. Praca pod redakcją J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. 

 14. Lorek P. (2009): Sieci neuronowe w ochronie środowiska. W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Problemy, praktyka, perspektywy. Praca pod redakcją E. Lorek. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 

 15. Lorek P. (2009): Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W: Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach nr 21. Praca pod redakcją R. Michalskiego. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3