Aktualności

Nagrody Rektora i odznaczenie dla pracowników Katedry

Dnia 14 października 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której odznaczono oraz wyróżniono pracowników Uniwersytetu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2020 r. Wśród nagrodzonych i... [Więcej]


15. edycja Konferencji AIR za nami

W dniach 22-23 czerwca 2021 roku odbyła się 15. edycja Konferencji AIR organizowana przez naszą Katedrę we współpracy z Katedrą Prognoz i Analiz Rynku Pracy. W tym roku Konferencja miała formę zdalną. Podczas czterech sesji plenarnych wygłoszonych... [Więcej]


Kolejna habilitacja w Katedrze

W dniu 17.03 Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadała Pani dr inż. Monice Hadaś-Dyduch stopień doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy! [Więcej]


Medal dla pracownika Katedry

Pani prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak została odznaczona srebrnym medalem za długoletnią służbę. Niestety, z uwagi na ograniczenia epidemiczne, wręczenie medali odbyło się w formie zdalnej. [Więcej]


Awans pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Katedrze przybył kolejny profesor. Awans na stanowisko profesora UE otrzymał bowiem dr hab. Jan Acedański. [Więcej]


Granty rektorskie i wyróżnienie JM Rektor dla pracowników Katedry

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu 18.12. 2020 r. w formie zdalnej pracownicy Katedry: dr hab. Agnieszka Przybylska- Mazur, prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE dr inż. Monika Hadaś- Dyduch otrzymali granty... [Więcej]


Nagroda Rektora dla Pani dr inż. Moniki Hadaś-Dyduch

Z radością informujemy, że Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch, po raz kolejny już, otrzymała Nagrodę Rektora. Tym razem jest to nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy! [Więcej]