Granty rektorskie i wyróżnienie JM Rektor dla pracowników Katedry

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu 18.12. 2020 r. w formie zdalnej pracownicy Katedry:

dr hab. Agnieszka Przybylska- Mazur, prof. UE

dr hab. Alicja Wolny-Dominiak, prof. UE

dr inż. Monika Hadaś- Dyduch

otrzymali granty rektorskie przyznane za publikacje w prestiżowych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych.

Kierownik Katedry dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE została uhonorowana wyróżnieniem JM Rektor, za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uczelni.