Kolejne publikacje "na liście filadelfijskiej"

Informujemy, że artykuł Pani dr hab. Renaty Karkowskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz Pana dr. hab. Jana Acedańskiego pt. "The effect of corporate board attributes on bank stability" został opublikowany w czasopiśmie "Portuguese Economic Journal" znajdującym się na liście JCR. Z pracą można zapoznać się tutaj.

Ponadto wspólna praca Pani dr hab. Julii Włodarczyk (Katedra Ekonomii UE Katowice), Pana dr. Indranaraina Ramlalla (University of Mauritius) oraz Pana dr hab. Jana Acedańskiego pt. "Macroeconomic effects of an ageing population in Mauritius" ukazała się w czasopiśmie "South African Journal of Economics" (IF 2019: 1,035). Praca dostępna jest tutaj.