Letnia edycja konferencji AIR2019 za nami

W dniach 18 - 19 czerwca 2019 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Analiza Internacjonalnych Relacji 2019. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja letnia”. To kolejne, już dwunaste spotkanie naukowe organizowane wspólnie przez dwie katedry, tj. Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii oraz Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy.

Konferencja AIR jest cyklicznym spotkaniem pracowników nauki umożliwiającym zaprezentowanie osiągnieć i wymianę doświadczeń służącym podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, a także wskazaniu kierunków dalszych prac i badań w zakresie szeroko rozumianych internacjonalnych relacji oraz metod i modeli rozwoju regionów. Konferencja ma także na celu uściślenie kontaktów współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami w kraju i za granicą.

Uczestników konferencji AIR2019 powitała Kierownik Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka a uroczystego otwarcia obrad dokonała Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych ośrodków akademickich, reprezentujący m.in.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Obrady przeprowadzono w pięciu sesjach plenarnych, podczas których wygłoszono 24 referaty. Wygłoszone referaty oraz ożywiona dyskusja stały się platformą merytorycznej wymiany doświadczeń środowiska akademickiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział. Poniżej zamieszczamy kilka pamiątkowych zdjęć z konferencji.