Nagroda Rektora dla Pani dr inż. Moniki Hadaś-Dyduch


Z radością informujemy, że Pani dr inż. Monika Hadaś-Dyduch, po raz kolejny już, otrzymała Nagrodę Rektora. Tym razem jest to nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze. Serdecznie gratulujemy!