Nagrody Rektora i odznaczenie dla pracowników Katedry

Dnia 14 października 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której odznaczono oraz wyróżniono pracowników Uniwersytetu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2020 r.

Wśród nagrodzonych i odznaczonych są także pracownicy Katedry:

  • Nagroda Rektora indywidualna stopnia drugiego za szczególny udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni –  prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka
  • Nagroda Rektora indywidualna stopnia drugiego za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego - prof. UE dr hab. Jan Acedański
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak