NAGRODY REKTORSKIE dla Pracowników Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii


Nagrody otrzymali:

dr Jan Acedański - Grant Rektorski,

dr Monika Hadaś-Dyduch - Nagroda Rektorska I stopnia.

Dr Jan Acedański uzyskał grant rektorski za publikację artykułu pt. "Youth unemployment and welfare gains from eliminating business cycles: the case  of Poland" w czasopiśmie Economic Modelling (IF: 0,997).  

Uroczyste wręczenie grantów odbyło się podczas uczelnianego spotkania opłatkowego w dniu 22.12.2016.

Dr Monika Hadaś otrzymała Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2015. Wręczenie nagród nastąpiło na spotkaniu z okazji Święta Edukacji Narodowej w dniu 16.10.2016. Jest to druga nagroda I stopnia dr Moniki Hadaś-Dyduch. Pierwszą uzyskała za osiągnięcia naukowe w roku 2014.