Publikacja pracownika katedry w prestiżowym czasopiśmie

Z satysfakcją informujemy, że artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego oraz Pana prof. UE dr. hab. Jacka Pietruchy pt. "Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP" został opublikowany w czasopiśmie "Applied Economics" (IF 2018: 0,986). Artykuł dostępny jest pod adresem https://www.tandfonline.com/eprint/zGqxm4yzBnSgeUw5UsVb/full?target=10.1080/00036846.2019.1578857