Rektorskie granty naukowe i wyróżnienie JM Rektor dla pracowników Katedry

Podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 16 grudnia 2021 r. w Auli A im. Józefa Lisaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownicy Katedry:

dr hab. Jan Acedański, prof. UE oraz dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch

otrzymali rektorskie granty naukowe za publikacje artykułów w czasopismach naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE została uhonorowana wyróżnieniem JM Rektor, za szczególne zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uczelni.