Relacja z zimowej edycji konferencji naukowej AIR 2019

W dniu 10 stycznia 2019 r.  odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja zimowa” zorganizowana przez Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii we współpracy z Katedrą Analiz i Prognozowania Rynku Pracy.

Celem konferencji była wymiana poglądów naukowych dotyczących szeroko rozumianych internacjonalnych relacji, prezentacja wyników badań empirycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, a także głębsza integracja środowiska naukowego.  

Tematyka konferencji była szeroka i dotyczyła międzynarodowych relacji w obszarze rynku kapitałowego, rynku ubezpieczeń, rynku nieruchomości, a także obejmowała wielowymiarową analizę porównawczą regionów ze względu na różnorodne aspekty, w tym związane także z ekologią, demografią, rynkiem pracy oraz technologiami energetycznymi.

Wygłoszone referaty oraz ożywiona dyskusja stały się platformą merytorycznej wymiany doświadczeń środowiska akademickiego.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w tym ważnym dla Katedry wydarzeniu.