STANOWISKO PROFESORA dla pracownika Katedry


Pani dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur z dniem 01.09.2016 roku została mianowana na stanowisko Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Mianowanie nastąpiło w wyniku pomyślnego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii.