Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja Analiza Internacjonalnych Relacji 2012

III Konferencja naukowa Analiza internacjonalnych relacji 2012
Metody i modele rozwoju regionów

International Relations Analysis 2012.
Methods and Models of Regional Development

 

Organizatorzy: Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Termin konferencji: 21-22 czerwca 2012r.

Miejsce konferencji: Katowice

Tematyka konferencji:

 • Analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w obszarze euroazjatyckim
 • Inwestycje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju regionów
 • Rozwój regionalny w aspekcie teoretycznym
 • Teoretyczne aspekty lokalizacji a teoria rozwoju regionalnego
 • Wpływ lokalizacji inwestycyjnej na konkurencyjność regionów
 • Modele i metody w prognozowaniu rozwoju regionów
 • Nowe technologie energetyczne w rozwoju regionów
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza regionów
 • Demograficzne czynniki determinujące prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego
 • Metodyka aktualizacji cen nieruchomości i metody taksonomiczne w procesie wyceny
 • Modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń w kontekście ryzyka
 • Ryzyko wyceny produktów rynku kapitałowego i lokowanie środków inwestycyjnych w rozwoju regionów

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

Ważne terminy:

- 30.04.2012 - zgłoszenie uczestnictwa
- 15.05.2012 - wniesienie opłaty konferencyjnej
- 21.06.2012 - przekazanie treści artykułu w wersji papierowej i elektronicznej

Informacje organizacyjne:

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje:

 • publikację (po recenzji) w czasopismie Studia Ekonomiczne (9 pkt.) lub w Monografii,
 • poczęstunek w przerwach między sesjami plenarnymi

Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów pobytu w hotelu.

Wymagania edytorskie:

Wymagania techniczne

Wymagania redakcyjne

Dane kontaktowe:

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. +48 32-257-74-71
e-mail: konferencja_air2012@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca