Przejdź do menu Przejdź do treści

IV Konferencja Analiza Internacjonalnych Relacji 2013. Metody i Modele Rozwoju Regionów

IV Konferencja naukowa Analiza internacjonalnych relacji 2013
Metody i modele rozwoju regionów

  International Relations Analysis 2013
Methods and Models of Regional Development

 

Organizatorzy: Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Termin konferencji: 24-25 czerwca 2013r.

Miejsce konferencji: Katowice

Tematyka konferencji:

 • Analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w obszarze euroazjatyckim
 • Ryzyko wyceny produktów rynku kapitałowego i lokowanie środków inwestycyjnych w rozwoju regionów
 • Modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń w kontekście ryzyka
 • Demograficzne czynniki determinujące prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza regionów
 • Nowe technologie energetyczne w rozwoju regionów
 • Modele i metody w prognozowaniu rozwoju regionów
 • Wpływ lokalizacji inwestycyjnej na konkurencyjność regionów
 • Teoretyczne aspekty lokalizacji a teoria rozwoju regionalnego
 • Inwestycje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju regionów
 • Rozwój regionalny w aspekcie teoretycznym
 • Metodyka aktualizacji cen nieruchomości i metody taksonomiczne w procesie wyceny

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

Ważne terminy:

- 1.05.2013 - zgłoszenie uczestnictwa (formularz dostępny na stronie internetowej i konferencji.
- 1.05.2013 - przesłanie streszczenia w wersji elektronicznej (max. 0,5 strony A4)
- 1.06.2013 - wniesienie opłaty konferencyjnej
- 24.06.2013 - przekazanie treści artykułu w wersji papierowej i elektronicznej

Informacje organizacyjne:

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

 • publikację (po recenzji) w czasopiśmie Studia Ekonomiczne lub w Monografii,
 • poczęstunek w przerwach między sesjami plenarnymi

Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Tytułem: "konferencja_air2013_nazwisko uczestnika"

Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów pobytu w hotelu.

Rezerwacja dostępnego hotelu w pobliżu uczelni następuje indywidualnie przez uczestnika (organizatorzy udostępnią wykaz hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji).

Wymagania edytorskie:

Wymagania techniczne

Wymagania redakcyjne

Dane kontaktowe:

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. +48 32-257-74-71
e-mail: konferencja_air2013@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3