Przejdź do menu Przejdź do treści

VI Konferencja Analiza Internacjonalnych Relacji 2015. Metody i Modele Rozwoju Regionów

International Relations Analysis 2015

Methods and Models of Regional Development

 

Organizatorzy: Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii, Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Termin konferencji: 23-24 czerwca 2015 r.

Miejsce konferencji: Katowice

 

Tematyka konferencji:

 • Analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w obszarze euroazjatyckim
 • Ryzyko wyceny produktów rynku kapitałowego i lokowanie środków inwestycyjnych w rozwoju regionów
 • Modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń w kontekście ryzyka
 • Demograficzne czynniki determinujące prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza regionów
 • Nowe technologie energetyczne w rozwoju regionów
 • Modele i metody w prognozowaniu rozwoju regionów
 • Wpływ lokalizacji inwestycyjnej na konkurencyjność regionów
 • Teoretyczne aspekty lokalizacji a teoria rozwoju regionalnego
 • Inwestycje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju regionów
 • Rozwój regionalny w aspekcie teoretycznym
 • Metodyka aktualizacji cen nieruchomości i metody taksonomiczne w procesie wyceny

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Lista Uczestników

 

Ważne terminy:

30.05.2015 - zgłoszenie uczestnictwa (formularz dostępny na stronie internetowej konferencji) i przesłanie streszczenia w wersji elektronicznej (max. 0,5 strony A4)
30.05.2015 - wniesienie opłaty konferencyjnej
23.06.2015 - przekazanie treści artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (w dniu rozpoczęcia konferencji) 

Informacje organizacyjne:

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

 • publikację (po pozytywnej recenzji) w Monografii,
 • lunch, poczęstunek w przerwach między sesjami plenarnymi
  oraz uroczystą kolację

Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Tytułem: "konferencja_air2015_nazwisko uczestnika"

Opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów pobytu w hotelu.

Rezerwacja dostępnego hotelu w pobliżu uczelni następuje indywidualnie przez uczestnika (organizatorzy udostępnią wykaz hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca konferencji).

 

Wymagania edytorskie:

Artykuły w objętości 10-12 stron powinny być sformatowane zgodnie z wymaganiami Wydawnictwa UE w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej konferencji.

Wymagania redakcyjne

Wymagania techniczne

 

Dane kontaktowe:

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. +48 32-257-75-65
e-mail: konferencja_air2015@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3