Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Informacje o Katedrze

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii została powołana w lutym 2005 roku dla wzmocnienia potencjału naukowo - dydaktycznego Wydziału Ekonomii.  

Kierownikiem Katedry do 30.09.2016 r. był prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik.

Od 1 października 2016 r. funkcję tę pełni prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka. 

W skład Katedry wchodzi 6 pracowników naukowych: 

5 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni oraz 1 asystent.

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje przedmioty ilościowe wykładane na wszystkich kierunkach Wydziału Ekonomii:

 1. Matematyka
 2. Matematyka w finansach
 3. Statystyka opisowa
 4. Statystyka
 5. Statystyka i ekonometria przestrzenna
 6. Wstęp do metod aktuarialnych (fakultatywne)
 7. Analiza statystyczna ryzyka w ekonomii (fakultatywne)
 8. Rachunek prawdopodobieństwa (fakultatywne)
 9. Wnioskowanie statystyczne
 10. Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych
 11. Prognozowanie i symulacje

Większość ćwiczeń prowadzona jest w laboratoriach komputerowych, tym samym studenci nabywają umiejętności analiz ilościowych zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i programów komputerowych (Statistica, Gretl, program R).

 
Działalność naukowo badawcza w ramach Badań Statutowych finansowanych przez MNiSW oraz badań indywidualnych pracowników prowadzona jest w obszarach dyscyplin naukowych:

 1. Analiza statystyczno-ekonomiczna zagadnień gospodarczych
 2. Analiza ryzyka procesów ekonomicznych, inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń
 3. Ocena ryzyka wyceny opcji w zarządzaniu finansami firmy. 
 4. Ekonomia ubezpieczeń
 5. Prognozowanie społeczne i gospodarcze
 6. Statystyka społeczna -Analiza proweniencji jakości życia,prcesy migracyjne, statystyka rynku pracy. 

Od 2010 r. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Analiza Internacjonalnych Relacji. Metody i Modele Rozwoju Regionów".

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3