Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Publikacje pracowników Katedry

Publikacje książkowe i monografie

MONOGRAFIE - Podręczniki

2020-1993

 • Sojka E., Acedański J. (red. naukowa), Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne. Metody i modele w rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020, ss. 180, ISBN: 978-83-7875-624-8; e-ISBN: 978-83-7875-625-5.
 • Sojka E., Przybylska-Mazur A., Sączewska-Piotrowska A., Wolny-Dominiak A., Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2020, ss. 255, ISBN: 978-83-7875-614-9. 
 • Acedański J., Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W., Popyt- Podaż -Równowaga. Wybrane zagadnienia teoretyczne i zadania z ekonomii matematycznej dla studiów ekonomicznych, Wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, ss. 124, ISBN: 978-83-7875-608-8 
 • Acedański J., Balcerowicz-Szkutnik M., Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Kompendium egzaminacyjne z matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, ss. 128, ISBN: 978-83-7875-622-4.
 • Hadaś-Dyduch M., Falki dyskretne, CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 292, ISBN: 978-83-8102-192-0.
 • Hadaś-Dyduch M., Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019, ss. 244, ISBN: 978-83-7875-524-1; e-ISBN: 978-83-7875-525-8. 
 • Sojka E., (red. naukowa), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, EKONOMIA 2019, nr. 389, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, ss 117, p -ISSN: 2083-8611.
 • Szkutnik W. (red. naukowa) - Autorzy: Balcerowicz-Szkutnik M. ss. 13-24, Staszczyk A., ss. 25-36, Szkutnik W., ss. 9-11, 37-71, Przybylska-Mazur A., ss. 72-85, Acedański J., ss. 86-106, Saczewska-Piotrowska A., ss. 107-131, Sojka E., ss. 132-152, w: Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 157, ISBN 978-83-7875-510-4, e-ISBN 978-83-7875-511-1      
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 223, ISBN 978-83-7875-460-2
 • Sojka E., Sączewska-Piotrowska A., (red. naukowy), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 353, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 176, ISSN 2083-8611
 • Sojka E., (red. naukowa), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, EKONOMIA 2017 (9), nr. 312, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, ss. 128, ISSN 2083-8611; ISSN 24495603
 • Szkutnik  W. (red. naukowy) - Autorzy: A. Przybylska- Mazur, W. Szkutnik, A. Sączewska-Piotrowska, A. Wolny-Dominiak, M.Hadaś-Dyduch, Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy. Wyd. UE Katowice 2016, stron 161, ISBN 978-83-7875-287-5
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach. Wydanie II uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-83-7875-286-8
 • Acedański J., Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W., Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, Część 1 – Prognozowanie z Excelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 182, ISBN 978-83-7875-286-8
 • Acedański J., Szkutnik W., Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, Część 2 - Prognozowanie z gretlem. Wyd. UE Katowice, Katowice 2016, ss. 184, ISBN 978-83-7875-328-5
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach. Wydanie II uzupełnione i poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-269-1
 • Szkutnik W. (red.naukowy) (wieloautorska), Problemy spoleczno- ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów. PN Wyd. UE Katowice 2015,ISBN 978-83-7875-216-5, s. 401
 • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ss. 142, ISBN 978-83-7875-258-5
 • Szkutnik W. (red. naukowa), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. EKONOMIA 2015 (3). Nr 242 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, 181 stron. ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603
 • Szkutnik W. (T. Czernik – współredaktor naukowy). Studia Ekonomiczne,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne finanse (2015(1), Nr 221 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, 111 stron. ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5611
 • Hadaś-Dyduch M. (red. naukowa), Rynek ubezpieczeń. Uczestnicy, produkty, trendy, Texter, Warszawa 2015, 249 stron, ISBN: 978-83-7790-538-8
 • Hadaś-Dyduch M. ,Wavelets in prediction. Theory, Method, Simulation. Sckolars'Press, Saarbricken 2015, RFN, ISBN 978-30639-76844-2
 • Hadaś-Dyduch M., Wavelets in prediction. Theory, Method, Simulation. Scholars’ Press 2015 (ISBN 978-3-639-76844-2), p. 144.
 • Szkutnik W. (red.), Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy. Studia Ekonomiczne Nr 181. Wyd. UE Katowice 2014 (ISSN 2083-8611), s.234.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Statystyka opisowa dla ekonomistów. Przykłady i zadania.  Wydawnictwo UE w Katowicach, 2014, s. 193, rozdział 3, s. 99-136,  ISBN 978-83-7875-172-4.
 • Hadaś-Dyduch M., Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Praca naukowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 (ISBN 978-83-7875-217-2), s. 369.
 • Wolny-Dominiak A., Taryfikacja ubezpieczeń majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych. Wyd. UE Katowice 2014, ISBN 978-83-7875-228-8
 • Szkutnik W. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Prace Naukowe Wyd. UE Katowice 2013 (ISBN 978-83-7875-127-4), s. 382.
 • Szkutnik W. (red.), Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego. Studia Ekonomiczne Nr 124. Wyd. UE Katowice 2013 (ISBN 978-83-7875-060-4, ISSN 2083-8611), s.244.
 • Szkutnik W. (red.), Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem. Praca zbiorowa dofinansowana przez MNiSW. Prace Naukowe Wyd. UE Katowice 2013 (ISBN 978-83-7875-167-0), s. 203.
 • Sojka E., (red. naukowa), Autorzy: Sojka E., Przybylska-Mazur A., Wolny -Dominiak A.,  Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2013, s 214. ISBN 978-83-7875-091-8.
 • Przybylska-Mazur a., Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • Jan Acedański, Bartłomiej Lawędziak, Monika Hadaś- Dyduch, Alicja Wolny-Dominiak (red. Włodzimierz Szkutnik), Funkcje wielu zmiennych, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2013.
 • Szkutnik W. (red.), Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych. Studia Ekonomiczne Nr 76. Wyd. UE Katowice 2012 (ISBN 978-83-7246-770-6, ISSN 2083-8611), s. 210.
 • Szkutnik W. (red. naukowa), Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym. Prace Naukowe UE Katowice 2012 (ISBN 978-83-7875-034-7), s. 166.
 • Acedański J., Hadaś – Dyduch M., Szkutnik W., Popyt – Podaż - Równowaga. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej. Zadania dla studiów ekonomicznych, Wydanie II uzupełnione. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, ISBN 978-83-7246-532-0.
 • Szkutnik W., The conditions of economic growth in the period following the economic crisis and the prognostic aspekt of Gross domestic product in the period 2008 – 2010 based on ex ample of Poland w: Rossija i Polsza: problemy i perspektywy ekonomiczeskogo rosta – Monografia. Moskwa 2011 s. 22-32.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach. Podręcznik akademicki  UE Katowice 2011. 
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Metody ilościowe w finansach i rachunkowości. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki UE Katowice 2011.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Metody jakościowe i  ilościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki UE Katowice, 2011.
 • Szkutnik W. (red.), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i stan gospodarki w okresie następującym po kryzysie społeczno-gospodarczym. Monografia (przygotowywana w RUDN w Moskwie i UE Katowice) Wyd. UE Katowice 2011.
 • Szkutnik W., Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 212.
 • Szkutnik W. (red. naukowa)-Autorzy rozdziałów: Szkutnik W. (1), Acedański J. (2), Przybylska-Mazur A. (3), Dyduch M. (4), Lawędziak B. (5), Wolny-Dominiak A. (6), Balcerowicz-Szkutnik (7), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-83-7246-620-4, Katowice 2010, s. 222. 
 • Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Dyduch M., Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2010, s. 125.
 • Szkutnik W. (red. naukowa), Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 57, Katowice 2009, s. 209.
 • Dyduch M., Szkutnik W., Acedański J., POPYT, PODAŻ, RÓWNOWAGA. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej. Zadania dla studiów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Sączewska-Piotrowska A., Pieczyski B., Statystyka. Ćwiczenia z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009.
 • Szkutnik W., Wolny-Dominiak A., Balcerowicz-Szkutnik M., Lawędziak B., Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach kapitałowych i ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2009, s. 243.
 • Szkutnik W., Dyduch M., Acedański J., Popyt, podaż, równowaga. Metody i zadania ekonomii matematycznej, Wydawnictwo UE w Katowicach. Katowice 2009.
 • Szkutnik W. (red. naukowa), Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 46, Katowice 2007.
 • Sojka E., Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2007, s. 211.
 • Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Wstęp do metod ekonometrycznych. Metody i zadania, Podręcznik Uczelniany, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice, 2006.
 • Szkutnik W., Modelowanie oceny ryzyka w konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2005.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2005.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Podstawy statystyki w przykładach i zadaniach. Statystyka opisowa i elementy wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo WSEiA w Bytomiu, Bytom 2004.
 • Szkutnik W., Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym, Prace Naukowe AE w Katowicach, 2003.
 • Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Podstawy statystyki w przykładach i zadaniach. Statystyka opisowa – część I, Podręcznik Uczelniany, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Katowice, 2003.
 • Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Podstawy statystyki w przykładach i zadaniach. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne – część II, Podręcznik Uczelniany, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2003 (wydanie drugie – 2007).
 • Sojka E., Statystyka w przykładach i zadaniach, Prace Naukowe i Konferencyjne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy 2001, s. 160 (wydanie drugie – 2003).
 • Szkutnik W., Optymalizacja w warunkach niepewności. Podejście statystyczne w programowaniu stochastycznym i zastosowania ekonomiczne, Prace Naukowe AE w Katowicach, 1993.

Serie Wydawnicze Akademii Ekonomicznej w Katowicach

ZASTOSOWANIE MATEMATYKI W EKONOMII I ZARZĄDZANIU pod redakcją Włodzimierza Szkutnika

 • Zeszyt 7 (Wydanie II zmienione i uzupełnione): Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W., Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, ISBN 978-83-7875-180-9.
 • Zeszyt 6 (Wydanie II zmienione i uzupełnione): Acedański J., Hadaś – Dyduch M., Lawędziak B., Szkutnik W., Wolny-Dominak A., Funkcje wielu zmiennych w ekonomii. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-106-9.
 • Zeszyt 5 (Wydanie II zmienione i uzupełnione): Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Szkutnik W., Równania różniczkowe i różnicowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, ISBN 978-83-7875-179-3.
 • Zeszyt 4 (Wydanie II zmienione i rozszerzone): Dyduch M., Przybylska-Mazur A., Szkutnik W.: Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, ISBN 978-83-7246-781-2.
 • Zeszyt 1 (Wydanie II uzupełnione): Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Dyduch M.: Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych. Metody i zadania. Przestrzenie i przekształcenia liniowe. Formy kwadratowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, ISBN 978-83-7246-644-0.


 • Zeszyt 11: Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Przybylska-Mazur A., Metody rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe jednowymiarowe i rozkłady prawdopodobieństwa. Zadania, 2006.
 • Zeszyt 10: Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Acedański J., Metody rachunku prawdopodobieństwa. Kombinatoryka, schematy rachunku prawdopodobieństwa. Zadania, 2006.
 • Zeszyt 9: Szkutnik W., Podstawy teoretyczne liniowej optymalizacji. Zagadnienia transportowe, 2004.
 • Zeszyt 8: Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Ciągi liczbowe. Szeregi liczbowe i funkcyjne, 2004.
 • Zeszyt 7: Romowicz A., Funkcje jednej zmiennej, 2003.
 • Zeszyt 6: Romowicz A., Funkcje wielu zmiennych, 2002.
 • Zeszyt 5: Przybylska A., Równania różniczkowe dla studiów ekonomicznych. Metody i zadania, 2000.
 • Zeszyt 4: Przybylska A., Rachunek całkowy dla studiów ekonomicznych. Metody i zadania, 2000.
 • Zeszyt 3: Szkutnik W., Wolny A., Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych. Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Metody i zadania, 1999.
 • Zeszyt 2: Szkutnik W., Mastalerz A., Przybylska A., Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych. Algebra macierzy. Metody i zadania, 1999 (wydanie drugie – 2008).
 • Zeszyt 1: Szkutnik W. Balcerowicz-Szkutnik M. Michalska E., Pośpiech E., Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych. Przestrzenie i przekształcenia liniowe. Formy kwadratowe. Metody i zadania, 1999.

STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA pod redakcją Włodzimierza Szkutnika

 • Zeszyt 12: Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B., Decyzyje uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, 2004.
 • Zeszyt 11: Szkutnik W., Wolny A., Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, 2005.
 • Zeszyt 10: Szkutnik W., Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w układzie składka ubezpieczeniowa a rozkład roszczeń, 2004.
 • Zeszyt 9: Szkutnik W., Modele probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego w ujęciu ciągłym: ekonomiczne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego, 2002.
 • Zeszyt 8: Szkutnik W., Analiza roszczeniowa w ujęciu statystyczno-probabilistycznym. Przypadek dyskretny, 2002.
 • Zeszyt 7: Szkutnik W., Modele statystyczne i probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego. Przypadek dyskretny, 2002.
 • Zeszyt 6: Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Analiza statystyczna i techniczna w szacowaniu ryzyka ubezpieczeń społecznych, 2001.
 • Zeszyt 5: Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., System równowagi finansowej w ubezpieczeniach społecznych w aspekcie wypadkowości i świadczeń zdrowotnych, 2000.
 • Zeszyt 4: Wolny A., Kalkulacja rezerwy szkodowej. Metoda grossing-up, 2001.
 • Zeszyt 3: Szkutnik W., Wolny A., Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych. Metody i zadania, 2000.
 • Zeszyt 2: Klama R., Sojka E., Szacowanie równowagi finansowej w ubezpieczeniach majątkowych, 1998.
 • Zeszyt 1: Szkutnik W., Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeniowym. Metody i zadania, 2001.

STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA pod redakcją Włodzimierza Szkutnika(Centrum Kształcenia Kadr w Zakresie Ubezpieczeń)

 • Zeszyt 5: Balcerowicz-Szkutnik M., Wolny A., Zakrzewska-Derylak B., Aktuarialna analiza w ubezpieczeniach życiowych, 1998.
 • Zeszyt 4: Chrzan P., Analiza składki pobieranej przez niektóre towarzystwa ubezpieczeń na życie, 1997.
 • Zeszyt 2: Balcerowicz-Szkutnik M., Zakrzewska-Derylak B., Michalska E., Rachunek składek i wypłat rentowych, 1998.
 • Zeszyt 1: Szkutnik W., Dziembała L., Analiza ryzyka ubezpieczeniowego i poziomu taryfy składek za społeczne ubezpieczenia wypadkowe, 1997.

Artykuły i prace naukowe wydane w publikacjach zwartych

Rok 2020

 • Sojka E., Samobójstwa w Polsce - dynamika, struktura, zróżnicowanie regionalne, W: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne. Metody i modele w rozwoju regionów, red. E. Sojka, J. Acedański, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 149-161, ISBN: 978-83-7875-624-8; e-ISBN: 978-83-7875-625-5. 
 • Sojka E., Selected health indicators and their economic determinants in the countries of the European Union, 13th International Scientific Conference Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Vinter Edition. Conference Proceedings, ed. W. Szkutnik, A. Sżczewska-Piotrowska, M. Hadaś - Dyduch, J. Acedański, Publishing House of the University of Economics in Katowice, s. 186-199, e-ISBN: 978-83-7875-606-4.
 • Przybylska-Mazur A. ,,System Wczesnego Ostrzegania jako narzędzie wspomagania decyzji polityki fiskalnej” w: Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20, red. nauk. Tadeusz Trzaskalik, Krzysztof S. Targiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, str. 187-199, p-ISBN: 978-83-7875-646-0, e-ISBN: 978-83-7875-647-7.
 • Przybylska-Mazur A., ,,Reguła hamulca długu w kontekście spełnienia fiskalnego kryterium konwergencji” w: Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne. Metody i modele w rozwoju regionów, red.. nauk. Elżbieta Sojka, Jan Acedański, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, str. 27-36, p-ISBN: 978-83-7875-624-8, e-ISBN: 978-83-7875-625-5.
 • Przybylska-Mazur A., „Flexible and standard fiscal rules in context of stability of public finances”, „International Journal of Monetary Economics and Finance” 2020, Vol. 13, No 4 str. 417-427, p-ISSN: 1752-0479,e-ISSN: 1752-0487;

   

Rok 2019 

 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Regional'naa ekonomika i upravlenie territoriami. Nekotorye aspekty migracionnyh processov v sovremennoj Pol'se, "Innovacionnaa ekonomika", No 4(21), s. 41-60, e-ISSN: 2413-5607.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Posleaksessuarnye napravlenia trudovoj migracii Polakov v epohe progressiruusih processov globalizacii, W: Obsestvennaa geografia v ramkah X naucnoj Assamblei Associacii rossijskih geografov - obsestvovedov, ed. V.A. Rubcova, E.I. Bajbakova, Izdatel'stvo Kazanskogo Universiteta, s. 352-356, Kazań, ISBN: 978-5-00130-199-8.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Trudovaa migracia v epohu globalizacii na primiere Pol'si, W: Obsestvennaa geografia v menausemsa mire. Fundamental'nie i priklaanie issledovania. Materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencji v ramkah X naucnoj Assamblei Associacii rossijskih geografov - obsestvovedov, ed. V.A. Rubcova, E.I. Bajbakova, Izdatel;stvo Kazanskogo Universiteta, s. 301-305, Kazań, ISBN: 978-5-00130-199-8.
 • Przybylska-Mazur A. Kościański A., „Antycykliczny bufor kapitałowy w kontekście bazylejskich regulacji bankowych” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Seria: Ekonomia” nr 389, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, str. 101-117, p-ISSN: 2083-8611

 

 Rok 2018

 • Sojka E. Foreign Workers on Polish Labour Market in Conditions of Globalisation of Economic Relations, W: Proceedings from Globalization and Its Socio-Economic Conseguences, 87th International Scientific Conference. University of Zilina, Part IV, pp. 374-384. ISBN 978-80-8154-249-7; ISSN 2454-0943.
 • Szkutnik W.,(współautor  Szkutnik W.), Socio-Economic Convergence in Models of Endogenous Economics Growth, w: Journal "Economic and Managerial Spectrum", University of Zilina, p.p. 1-14, ISSN 1337-0839
 • Szkutnik W., (współautor Szkutnik W.), Socio-Economic Convergence in Models of Endogenous Economic Growth, w: Ekonomicko-manazerske spektrum, University of Zilina, p.p. 1-14, ISSN 2585-7258 (online)  
 • Szkutnik W., (współautor: Szkutnik W.), Global Financial Market Regulations and Thier Impact On Price Covergence In EU Countries, w: Globalization and Its Socio-Economic Consequences, 18th International Scienific Conference,-Proceedings (Part IV.-Behaviour Finance), University of Zilina, p.p. 1871-1878, ISBN 978-80-8154-249-7, ISSN 2454-0943
 • Sojka E., Syntetyczna ocena rozwoju w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2015, w: Olszak C., Głód G., (red.), Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 251-270.
 • Sojka E., Odległość geograficzna i miernik rozwoju społeczno-gospodarczego a wielkość migracji w województwie śląskim, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 12(679), s. 64-79.
 • Sojka E., Poland in Socio-Economic Development Ranking of the EU Countries, W: Conference Proceedings of the 9-th International Scientific Conference "Analysis of International Relations 2018. Methods and Models of Regional Development", Winter Edition, Publishing House of the University of Economics in Katowice, pp. 130-139, ISBN 978-83-787-421-3 www.air.ue.katowice.pl/proceedings2018a.html
 • Przybylska-Mazur A., Types of government deficit in respect of fiscal decision making, w: Financial Sciences Nauki o Finansach, vol. 23, no 2, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2018, pp. 60-74, ISSN 2080-5993
 • Koczkodaj W.W., Mazurek M., Strzałka D., Wolny-Dominiak A., Woodbury-Smith M. (2018) Electronic Health Record Breaches as Social Indicators, Social Indicators Research SIR (IF=1.648, lista A 35pkt.)
 • Koczkodaj W.W., Li F., Wolny-Dominiak A., (2018) RatingScaleReduction package: stepwise rating scale item reduction without predictability loss, The R Journal (IF=1.05, lista A 30pkt.).
 • Hadaś-Dyduch M., (2018), Efficiency of Authored Mixed Prediction Model with Application to the Labor Market, Engineering Management Research Vol 7, No 1 (2018), Canadian Center of Science and Education. Pp. 46-55.
 • Hadaś-Dyduch M., (2018), Nonlinear Alleviation of Edge Effects in the Context of Minimizing Prediction Errors; International Journal of Economics and Finance Vol 10, No 2 (2018), Canadian Center of Science and Education. Pp. 161-168.
 • Przybylska-Mazur A., Types of government deficit in respect of fiscal decision making, w: Financial Sciences Nauki o Finansach, vol. 23, no 2, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2018, pp. 60-74, ISSN 2080-5993.
 • Przybylska-Mazur A., Importance of an early-detection index in the analysis of public debt in the global economy, GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 18th International Scientific Conference Proceedings (Part IV. – Behavioural Finance), 10th–11th October 2018, ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp.1779-1786, ISBN 978-80-8154-249-7, ISSN 2454-0943.
 • Przybylska-Mazur A., „Podejmowanie optymalnych decyzji fiskalnych w aspekcie wzrostu gospodarczego” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, str. 138-152, ISSN 2083-8611.
 • Przybylska-Mazur A., „Wybrana metoda analizy wpływu reguły zrównoważonego budżetu na gospodarkę” w: Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej/ red. nauk. Włodzimierz Szkutnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, str. 72-85, p-ISBN: 978-83-7875-510-4, e-ISBN: 978-83-7875-511-1;

   

Rok 2017

 • Szkutnik W. (współautor W. Szkutnik), Africa's dillema during the globalization crisis, w: Globalization and its socio-economics consequences, 17th International Scientific Conference - Proceedings (Part VI), University of Zilina, ISBN 978-80-8154-212-1 
 • Szkutnik W., Optymalny moment transakcji zamiany akcji w modelach w czasie ciągłym i dyskretnym, w: Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, red. naukowy: Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Nr 324, Katowice 2017
 • Szkutnik W. (współautor A. Wolny-Dominiak), Jakościowe szacowanie pewnych zagrożeń generujących ryzyko ubezpieczeniowe, w: A.Szymańska (red.) Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-628-5
 • Szkutnik W., (współautor M. Balcerowicz-Szkutnik), Szacowanie pewnych zagrożeń w kontekście zarządzania ryzykiem, w: I. Kwiecień (red.) Ubezpieczenia we współczesnym Świecie. Problemy i tendencje.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, ISBN 978-83-7695-651-0  
 • Szkutnik W., (współautorzy: Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E.),  Wpływ innowacyjnych procesów na zmiany rynku pracy (Na przykładzie śląskiego regionu Polski) w: Rossijskoje regiony w fokusie pieremien.  Uralski Federalny Uniwersytet, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Federacji Rosyjskiej. Wyd. Uralski Federalny Uniwersytet im. B. Jelcyna, Ekaterinburg 2017 (str. 64-73), ISBN 978-5-8295-0514-1)
 • Szkutnik W., (współautorzy: Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E.), FOREIGNERS ON LABOR MARKET IN POLAND w: Rossijskoje regiony w fokusie pieremen. Uralski Federalny Uniwersytet, Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki. Wyd. Uralski Federalny Uniwersytet im. B. Jelcyna, Ekaterinburg 2017 (str. 45-53)ISBN 878-5-8295-0514-1 
 • Sojka E., Ocena zmian demograficznych w Polsce w latach 1950-2013 za pomocą metod wielowymiarowej analiz porównawczej, "Studia Ekonomiczne" Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr. 324, s. 115-128, ISBN 2083-8611.
 • Sojka E., Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995-2014, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. CV, nr. 105, 2017, s. 259-275 (współautor: D. Kotlorz), ISSN 0081-6841; DOI: 10.26485/SPE/2017/105/15.
 • Sojka E., Odległość geograficzna jako determinanta migracji – na przykładzie województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne’ – 2017 r. nr. 12(679), s. 64-79, ISSN 0043-518X.
 • Przybylska-Mazur A., „Zastosowanie teorii sterowania do oceny skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 316/17 pod redakcją naukową Barbary Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 147-157, ISSN 2083-8611.
 • Przybylska-Mazur A., „Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego” w: „Ekonometria” nr 1(55), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, str. 99-111, ISSN 1507-3866.
 • Przybylska-Mazur A., „Zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2017(9)” nr 312, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 96-105, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.
 • Przybylska-Mazur A., Expenditure rules in the context of a balanced budget, The 11th Professor Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings Edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, pp. 159-168, ISBN: 978-83-65173-85-0 (HTML).
 • Acedański J., Heterogeneous expectations and the distribution of wealth, “Journal of Macroeconomics” Vol. 53, Elsevier 2017, s. 162-175, ISSN 0164-0704.
 • Acedański J., Overlapping generations models with housing: impact of the key parameters on the models’ outcomes, in: Papież M., Śmiech S. (eds.) „Proceedings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena”, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017, s. 11-20 ISBN: 978-83-65173-85-0.
 • Hadaś-Dyduch M., (2017), Falka jako główny instrument wspomagający predykcję wynagrodzeń gospodarstw domowych; Studia Ekonomiczne 316/2017. ISSN 2083-8611, s. 103-113.
 • Hadaś-Dyduch M., (2017), Artificial neural networks as one of the methods to alleviate edge effects in wavelet analysis of macroeconomic indicators, In: Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A.,Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (eds.), 8th International Scientific Conference “Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development”.Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, pp. 21-27. www.air.ue.katowice.pl, ISBN: 978-83-7875-369-8.
 • Hadaś-Dyduch M., Dyduch R. (2017), Economy and finance through the prism of globalization. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), vol. 8, no. 5, 2017, pp. 25-31;
 • Hadaś-Dyduch M., (2017), Analysis of globalization by wavelet through the prism of the selected euro area countries, 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, 4th–5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp.605-612 (part II).
 • Hadaś-Dyduch, M. (2017). Approximating Financial Time Series with Wavelets. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, (16), 9-22.
 • Hadaś-Dyduch, M. (2017). Zastosowanie analizy falkowej do oceny podobieństwa województwa śląskiego z innymi województwami. Studia Ekonomiczne 336/2017, pp. 158-171. 
 • Wolny-Dominiak A. (2017), Bootstrap Mean Squared Error of Prediction in Loss Reserving, Contemporary Trends and Challenges in Finance – Proceedings from the 2th International Conference in Finance, Wrocław, Series Title: Springer Proceedings in Business and Economics.
 • Wolny-Dominiak A., Szkutnik W, (2017), Jakościowe szacowanie pewnych zagrożeń generujących ryzyko ubezpieczeniowe, Szymańska A.(red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8088-628-5.
 • Wolny-Dominiak A. Wanat S.. "PREDICTION OF TOTAL CLAIM AMOUNT USING LONGITUDINAL DATA." VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 2017. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, pp. 142-150, ISBN: 978-83-7875-369-8.
 • Wolny-Dominiak A., Sączewska-Piotrowska A., "HOUSEHOLDS IN BIG CITIES–ARE THEY RICH?." VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. 2017. Conference Proceedings, Publishing House of the University of Economics in Katowice, pp. 74-83, ISBN: 978-83-7875-369-8.
 • Przybylska-Mazur A., „Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego” w: „Ekonometria” nr 1(55), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, str. 99-111, ISSN 1507-3866.
 • Przybylska-Mazur A., „Zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2017(9)” nr 312, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 96-105, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.
 • Przybylska-Mazur A., Expenditure rules in the context of a balanced budget, The 11th Professor Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings Edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, pp. 159-168, ISBN: 978-83-65173-85-0 (HTML).
 • Przybylska-Mazur A., The fiscal rules in context of globalization, GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 17th International Scientific Conference Proceedings (Part V.) 4 th – 5 th October 2017, ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp.2112-2119, ISBN ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Przybylska-Mazur A., The brake public debt rule as an instrument to stabilize the debt – results for Poland, APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS IN ECONOMICS 2017 CONFERENCE PROCEEDINGS FULL TEXT PAPERS edited by Albert Gardoń, Cyprian Kozyra and Edyta Mazurek, Szklarska Poręba, Poland, 30th August – 3 rd September 2017, Publishing House of Wrocław University of Economics, pp. 365-372, ISBN 978-83-7695-693-0.
 • Przybylska-Mazur A., Optymalne reguły wydatkowe w prowadzeniu polityki fiskalnej, w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 331/17, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 123-133, ISSN 2083-8611;

   

Rok 2016

 • Szkutnik W., Kryzysy i ich znaczenie dla rozwoju. Prace Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, Zeszyt Nr 39/2014,s.43-51, Katowice 2016, ISBN 978- 83-88657-56-6
 • Szkutnik W., Prognozowanie i symulacja kryzysów na przykładzie kryzysów reagujących na zmiany, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe UE Katowice, Nr 289. Wyd. UE Katowice 2016,   s. 191-204, ISSN 2083-8611
 • Sojka E., Tendencje rozwojowe wybranych charakterystyk sytuacji demograficznej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 291/ s. 139-155. ISSN 2083-8611.
 • Sojka E., Podregiony województwa śląskiego w perspektywie demograficznej (2013-2050) – Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr. 289 s. 164-174, ISSN 2083-8611.
 • Sojka E., Wybrane aspekty sytuacji demograficzno-społecznej osób starszych w województwie śląskim, Studia Ekonomiczne –Zeszyty Naukowe, Podseria Ekonomia nr. 286(6) s. 146-164, ISSN 2083-8611.
 • Sojka E., Zmiany w strukturze wieku ludności Śląska w latach 1990-2035, Prace Komisji Naukowych PAN, Odział w Katowicach, z. 39, s.103-109, ISBN 978-83-88657-56-6. 
 • Szkutnik W., (współautor M. Balcerowicz-Szkutnik), Problemy społecznych ubezpieczeń i emerytalnych w Federacji Rosyjskiej (Social and Pension in Russian Federation. PRACE NAUKOWE UE Wrocław, Nr 415, Wrocław 2016, ISSN 1899-3192
 • Szkutnik W., Teorie ekonomiczne w tle kryzysów, w : Szkutnik W. (red.) Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, red. naukowa Szkutnik W., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, 161 stron. ISBN 978-83-7875-287-5
 • Szkutnik W., Kryzys – prognozy i polaryzacja, w: Szkutnik W.( red.)  Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, 161 stron. ISBN 978-83-7875-287-5
 • Acedański J. Youth unemployment and welfare gains from eliminating business cycles - The case of Poland, " Economic Modelling" Vol. 57, elsevier 2016, s. 248-262, ISSN:0264-9993
 • Sojka E., Demographic changes in the area of Śląskie voivodeship – retrospective analysis  and projection until 2050 , W: Szymańska, D. Rogatka, K. (red.), “Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, No. 31, s. 87-111, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0008
 • Sojka E., Adaptacyjne metody prognozowania w demografii, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach,  red. B. Kos, nr. 270, s. 252-264, ISSN 2083-8611
 • Sączewska-Piotrowska A., Determinanty zmian form alokacji oszczędności gospodarstw domowych. w: W. Szkutnik (red.), Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzys. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 126-146, ISBN 978-83-7875-287-5
 • Sączewska-Piotrowska A., Determinanty zmian form alokacji oszczędności gospodarstw domowych. w: W. Szkutnik (red.), Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzys. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 126-146, ISBN 978-83-7875-287-5
 • Sączewska-Piotrowska A., Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, „Wiadomości Statystyczne”, 2016, nr 7 (662), s. 39-59, ISSN 0043-518X.
 • Sączewska-Piotrowska A., Zastosowanie krzywych ROC w analizie ubóstwa miejskich i wiejskich gospodarstw domowych, „Przegląd Statystyczny”, nr 2 (63), s. 211-232, ISSN 0033-2372.
 • Przybylska-Mazur A., Application of selected dynamic model to the analysis of the impact balanced budget rule on the economy, The 10th Professor Aleksander Zelias Internetional Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Conference Proceedings Edited by Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, pp. 139-148, ISBN: 978-83-65173-47-8 (CD-ROM), 978-83-65173-48-5 (HTML).
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Wpływ ceny pieniądza na stabilność inwestycji na rynku finansowym” w: „Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych. Stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy” pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, str. 64-85, ISBN 978-83-7875-287-5.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „The selected method of assessing the impact of globalization on the economic growth of countries and the welfare of its citizens” GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 16th International Scientific Conference Proceedings (Part IV.) 5 th – 6 th October 2016, ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, Rajecke Teplice, Slovak Republic, pp. 1816-1823, ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Wybrana metoda oszacowania ryzyka rachunków zdrowia” /„Selected method of estimating the risk of health accounts” w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, PN 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. Wanda Ronka - Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2016, str. 194-202, ISBN 978-83-7695-571-1, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Fiscal Rules as Instrument of Economic Policy”/ „Reguły fiskalne jako narzędzie prowadzenia polityki gospodarczej” w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, PN 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges, red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka – Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, str. 207-216, ISBN 978-83-7695-583-4, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Wybrana metoda analizy długoterminowej stabilności finansów publicznych”/ „The selected method of analysis of the long-term sustainability of public finance” w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, PN 446 Metody i zastosowania badań operacyjnych, red. Marek Nowiński, Piotr Peternek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2016, str. 173-186, ISBN 978-83-7695-610-7, ISSN 1899-3192 e-ISSN 2392-0041.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Modele międzynarodowej polityki pieniężnej w kształtowaniu internacjonalnych relacji” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 291/16 pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, str. 59-70, ISSN 2083-8611.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Modelowanie transferów fiskalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 289/16 pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, str. 127-137, ISSN 2083-8611.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Zastosowanie teorii sterowania do oceny skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 316/17 pod redakcją naukową Barbary Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 147-157, ISSN 2083-8611;

   

Rok 2015

 • Szkutnik W., Rodionowa, I.A.,  Research and development internationalization: Word experience and Russia, StudiaEkonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. EKONOMIA 2015 (3). Nr 242 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, 181 stron. ISSN 2083-8611 2449-5603
 • Szkutnik W., International production and  foreign direct investment, „Actual problems of the global economy”, 2015, s. 231-246, Wyd. Ekon-Inform, Moskwa ISBN 978-5-9907130-6-2.
 • Szkutnik W., Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych – analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. EKONOMIA 2015 (3). Nr 242 Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, 181 stron. ISSN 2083-8611 2449-5603
 • Sojka E., Procesy depopulacyjne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, W: Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE, M. Balcerowicz-Szkutnik, red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 11-41.
 • Sojka E., Potencjalne zasoby pracy w wybranych krajach europejskich – stan, struktura i przewidywane zmiany, Zeszyty Naukowe „Studia Ekonomiczne” UE Katowice 2015, Nr 242, s. 180-195. ISSN 2063-8611, ISSN 2449-5603.
 • Sojka E., Application of Adaptation Methods for Forecasting Demographic Variables, “Econometrics”,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 3(49) s. 55-65.
 • Hadaś-Dyduch M. Rynek ubezpieczeń. Uczestnicy, produkty, trendy, Texter, Warszawa 2015, 249 stron, ISBN: 978-83-7790-538-8
 • Acedański J., Czernik T., Wolny-Dominiak A., Model regresyjny wartości pojedynczej szkody uwzględniający polisy bezszkodowe, „Studia Ekonomiczne” nr 242, UE Katowice 2015, s. 255-264, ISSN: 2083-8611.
 • Acedański J., Racjonalne oczekiwania a adaptacyjne uczenie się w modelach DSGE z niejednorodnymi podmiotami, „Studia Ekonomiczne” nr 242, UE Katowice 2015, s. 9-23, ISSN: 2083-8611.
 • Acedański J., (współautorzy Lipka A., Winnicka-Wejs), Różnice między- i pozapokoleniowe  w lojalności względem organizacji – metody diagnozy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2015, nr 1 (102), s. 9-24, ISSN 1641-0874.
 • Acedański J., Overlapping generation models with heterogeneous agents and aggregate uncertainty in macroeconomic modeling, „ZeszytyNaukoweUniwersytetuEkonomicznego w Krakowie” 2015, nr 5(941), s. 79-96, ISSN 1898-6447.
 • Hadaś-Dyduch M., Effectiveness of Direct and Non-direct Investment In the Stock Market Indices, „China –USA Business Review”, 2015, vol. 14, No. 1, s. 10-20, David Publishing Company, USA, New York, ISSN 1537-1514, CBSN 270B0070.
 • Hadaś-Dyduch M., Polish macroeconomic indicators correlated-prediction with indicators of selected countries, „Proceedings of the 9th Professor AleksanderZelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena” Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2015, ISBN: 978-83-65173-05-8 (HTML).
 • Hadaś-Dyduch M., Efektywność lokaty strukturyzowanej na polskim rynku kapitałowym, „Wiadomości Statystyczne”,  2015, nr 9, s. 40-54, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, ISSN 0043-518X, Indeks 381306.
 • Hadaś-Dyduch M., Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 227, s. 5-15,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,  ISSN 2083-8611
 • Sączewska-Piotrowska A., Poverty duration of households of the self-employed, “Ekonometria”, 2015, nr 1(47), s. 44-55, ISSN 1507-3866.
 • Sączewska-Piotrowska A., Badanie ubóstwa z zastosowaniem nieparametrycznej estymacji funkcji przeżycia dla zdarzeń powtarzających się, „Przegląd Statystyczny” 2015, nr 1, s. 29-51, ISSN 0033-2372.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Wybrane sposoby modelowania krzywej dochodowości” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2015(3)” nr 242 pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, str. 116-128, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Rola reguł polityki pieniężnej i fiskalnej w prowadzenie polityki makroekonomicznej” w: „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne finanse 2015(3)” nr 246 pod redakcją naukową Joanny Żabińskiej i Janusza Cichy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, str. 68-79, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5611.
 • Agnieszka Przybylska-Mazur „Selected methods of the determination of core inflation” w: RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics, PN 381 Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market edited by Krzysztof Jajuga , Wanda Ronka – Chmielowiec, Publishing House of Wrocław University of Economics , Wrocław 2015, str. 334-345, ISBN 978-83-7695-463-9, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041.

   

Rok 2014

 • Szkutnik W. (red.), System ekonomiczny a samoorganizacja – zróżnicowania w kontekście teorii systemu, stabilności, rozmaitości i kryzysu w: Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 181, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 62-100.
 • Szkutnik W. (red.), Sektor ubezpieczeń w krajach postradzieckich Azji Środkowej (współautor ½), w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 342, Wrocław 2014, s.11-27.
 • Szkutnik W., The Dynamics of unemployment in a selected group of EU countries w: Economics, Bulletin of Taras Shevchenko University of Kyiv, Nr 2 (215)/2014. ISSN 1728-3817 (dziedzinowy), ISSN 1728-2667 (seryjny), s. 40-45.
 • Szkutnik W., Research and development internationalization: Word experiens and Russia, w: Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, Redakcja naukowa Włodzimierz Szkutnik. Praca Naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice 2014, s. 231-244.
 • Szkutnik W., Spatial diversity of population potential in the countries of Central and Eastern Europe – tendencies in changes and attempt at classification, w: Transformation of social and economic space of Europe and Asia in post – Soviet time. Prace naukowe finansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki RF, Ałtajski Państwowy Uniwersytet, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Lipsku, Publisher of Altai State University, Tom , I Bernaul 2014, s. 222-233.
 • Szkutnik W., Dynamics of changes in the Labour market of Central and Eastern Europe , w: Transformation of social and economic space of Europe and Asia in post – Soviet time. Prace naukowe finansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa i nauki FR, Ałtajski Państwowy Uniwersytet, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Lipsku, Publisher of Altai State University, Tom I, Bernaul 2014, s. 275-288.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W.,  ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯРЫНКА ТРУДАЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (współautor), W: Трансформация социально-экономического пространства в Евразии в постсоветское время, TOM.1, Алтайский государственный университет,  Барнаул, Россия,  2014, s. 275-289.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., SPATIAL DIVERSITY OF POPULATION POTENTIAL IN THE COUNTRIES OF CENTRALAND EASTERN EUROPE – TENDENCIES IN CHANGES AND AN ATTEMPT AT CLASSIFICATION (współautor), W: Трансформация социально-экономического пространства в Евразии в постсоветское время, TOM.1,  Алтайский государственный университет,  Барнаул, Россия,  2014, s. 222-234.
 • Sojka E., Analiza porównawcza powiatowych rynków pracy województwa śląskiego W: Szkutnik W., (red.), Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym i społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, „Studia Ekonomiczne” UE Katowice 2014, Nr. 181, s. 101-113.
 • Hadaś-Dyduch M., Koncepcja oceny efektywności finansowej inwestycji w certyfikaty dyskontowe na przykładzie LOTOS SA, [w:] Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 181, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, Strony 126-135.
 • Hadaś-Dyduch M., The market for structured products in the context of inflation, [In:] Papież M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 47-56, ISBN: 978-83-62511-43-3 (HTML), 2014. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings.html
 • Hadaś-Dyduch M., Inwestycje alternatywne z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, redakcja naukowa Jacek Lisowski, Krzysztof Łyskawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, strony 68-80, ISBN 978-83-7417-782-5.
 • Hadaś-Dyduch M., Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej, [w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko’14, Redaktor naukowy Tadeusz Trzaskalik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 178, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, ISSN 2083-8611, Strony 13-23.
 • Hadaś-Dyduch M., Inflation compared with Gross profit of investments, [w:] АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, Материалы ХVI научной конференции молодых ученых экономического факультета 23 Апреля 2014 года, Российский университет дружбы народов Экономический факультет, Москва 2014, Strony: 198-201.
 • Hadaś-Dyduch M., Charakterystyka rynku produktów strukturyzowanych oferowanych w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zakończonych w latach 2000-2013 [w:] Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki. Nr 2/2014. Polska Izba Ubezpieczeń 2014. ISSN 0137-7264. strony 55-68.
 • Hadaś-Dyduch M., Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji, [w:] Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(45)/2014, Metody ilościowe, Redaktor naukowy: Stefan Forlicz. Wydawnictwo: WSB w Poznaniu, 2014.
 • Hadaś-Dyduch M., Wykorzystanie transformaty falkowej w analizie i predykcji wskaźników makroekonomicznych, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 187, Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. Barbara Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, strony 124 – 135, ISSN 2083-8611.
 • Hadaś-Dyduch M., Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, strony 295-303; www.wneiz.pl/frflu. ISSN 1640 6818, ISSN 1733-2842, ISSN 1640-6818.
 • Hadaś – Dyduch M., Predykcja współczynnika dzietności w Polsce, [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. Barbara Pawełek. Zeszyty Naukowe UEK, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, strony 101-110. ISBN 978-83-7252-672-4.
 • Hadaś – Dyduch M., Analiza efektywności i predykcja OFE modelem integralnym MH, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów. Red. Naukowa W. Szkutnik. Praca naukowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, strony 164-178. ISBN 978-83-7875-216-5.
 • Hadaś – Dyduch M., Wielowymiarowa analiza relacji gospodarczych w rejonie śląskim, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów. Red. Naukowa W. Szkutnik. Praca naukowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, strony 321-340. ISBN 978-83-7875-216-5.
 • Sączewska-Piotrowska A., Otwarte fundusze emerytalne – efektywność a aspekt społecznej funkcji gromadzenia kapitału [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów, W. Szkutnik (red.), UE, Katowice 2014, s. 245-260.
 • Sączewska-Piotrowska A., Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000-2011 [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 187, UE, Katowice 2014, s. 273-284.
 • Sączewska-Piotrowska A., Poverty and social exclusion in the European Union [w:] АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Материалы ХVI научной конференции молодых ученых экономического факультета 23 Апреля 2014 года, Отв. ред. И.Н. Белова, Экон-информ, Москва 2014, s. 202-208.
 • Sączewska-Piotrowska A., Analysis of poverty transitions in Poland using multilevel discrete-time event history models, 17th International Scientific Conference Applications of Mathematics and Statistics in Economics, Conference Proceedings, Z. Rusnak, B. Zmyślona (eds.), Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s. 219-228.
 • Sączewska-Piotrowska A., Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym, Studia Demograficzne 1/163, Rok 2013, Warszawa 2014, s. 73-96.
 • Kotowska I. E., Sączewska-Piotrowska A., Przebieg życia a nierówności dochodowe [w:] Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, I. E. Kotowska (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 109-117.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. "Zero-inflated claim count modeling and testing – a case study." Ekonometria 1 (39) (2013): 144-151.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. " Ranking and classification of automobile insurance policies according to the number of claims." Mathematical Economics 8 (15) (2013): 150-161.
 • Wolny-Dominiak, Alicja and Studnik Joanna (2013). The Poisson regression with fixed and random effects in non-life insurance ratemaking. In: Papież, M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 206-2014.
 • Wolny-Dominiak, Alicja Wachowicz, Tomasz Kersten Gregory (2013). The analysis of dyadic relationships in the negotiation process. In: Papież, M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio- Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 232-240.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. "Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer, z wykorzystaniem procedury kroswalidacji." Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 124 (2013): 115-129.
 • Wolny-Dominiak, Alicja and Katarzyna Zeug-Żebro. "Spatial dependences analysis with R." Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2013): 184-189.
 • Wolny-Dominiak, Alicja and Trzpiot Grażyna. "GLM and quantile regression models in a priori ratemaking." Insurance Review 4 (2013): 50-57.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. " Możliwości programu R w szacowaniu rezerwy IBNR." Wiadomości Ubezpieczeniowe 2 (2013): 69-80.
 • Wolny-Dominiak, Alicja and Sobiecki, Daniel (2014). The Poisson regression with fixed and random effects in non-life insurance ratemaking. In: Papież, M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 232-240.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. "Zmodyfikowana regresja logarytmiczno-normalna w szacowaniu rezerwy szkodowej." Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 181 (2014): 220-234.
 • Wolny-Dominiak, Alicja. " Loss reserving using growth curve modeling." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 342, „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, red. Wanda Ronka-Chmielowiec (2014): 331-338.
 • Przybylska-Mazur A., Selected tests comparing the accuracy of inflation rate forecasts constructed by different methods, w: Statistics in Transition An International Journal of the Polish Statistical Association, Editor in Chief Włodzimierz Okrasa, Volume 15, Number 2, Spring 2014, str. 299-308;
 • Przybylska-Mazur A., Analiza inkrementalna w ocenie programów zdrowotnych w: Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, str. 108-117.


Rok 2013

 • Szkutnik W. (red.), Chaotyczne reakcje rynków finansowych – aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym - w: Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego. Studia Ekonomiczne Nr 124. Wyd. UE Katowice 2013 (ISBN 978-83-7875-069-4, ISSN 2083-8611) s. 11-28.
 • Szkutnik W., Space-time analysis of Labour market parameters in The group of EU member states (współautor ½) w: Aktualnyje problemy globalnoj ekonomiki. Zbiór sfinansowany w ramach projektu RGNF nr 12-02-00253, Wyd. Uniwersytetu RUDN w Moskwie 2013, ISBN 978-5-9506-1057-8, s. 275-284.
 • Szkutnik W., Market in The group of New EU member states (współautor ½), w: Rynok truda I zaniatosti w naczale XXI w: Europa Polsza, Rosija, Wyd. Uniwersytetu RUDN Moskwa 2013, ISBN 978-5-9506-1066-0, s. 23-51.
 • Szkutnik W., Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem (współautor 1/3), w: Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. Vol. 11,Nr 4, część 3, ISSN 2084-5189, UG Gdańsk 2013, s. 35-59.
 • Szkutnik W., Aspect of Behavioral Conduct of Consumer and Servicisation, w: Geografia Mirowowo Hozajstwa: Regionalizm w usłowiach globalizacji. Część 1, ISBN 978-5-209-05361-6 (cz. 1), Wyd. Uniwersytet RUDN, Moskwa 2013.
 • Szkutnik W., Analysis of Labour Market In the Group of New EU member States” w Рынок тpуда и занятость населения в начале XXI в.: Epопа, Польша, Россия, Moskwa 2013, ISBN 978-5-9506-1066-0 str. 23-51.
 • Szkutnik W. (red.), Modelowe ujęcie zagadnień ekonomii i jego egzemplifikacja w postaci formalizmu pojęciowego zarządzania ryzykiem” w Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem. UE Katowice 2013 Str. 7-57, ISBN 978-83-7875-167-0.
 • Szkutnik W. (red.), Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych” w Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego. Studia Ekonomiczne UE, nr 124, Katowice 2013, str 45-62, ISBN 978-83-7875-060-0, ISSN 2083-8611.
 • Szkutnik W., Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem”-w Zarządzanie i finanse –Journal of Management and Finance Vol. 11, No. 4 Part 3 UG Gdańsk 2013 ISSN 2084-5189 str 35-59.
 • Sączewska-Piotrowska A., Zastosowanie analizy korespondencji do badania sfery ubóstwa w Unii Europejskiej [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele rozwoju regionów, W. Szkutnik (red.), UE, Katowice 2013, s. 211-223.
 • Sączewska-Piotrowska A., Analysis of the labour market in Europe: regional aspects [w:] Рынок труда и занятость населения в начале XXI в.: Европа, Польша, Россия, И.А. Родионовa (red.), Экон-информ, Москва 2013, s. 51-58.
 • Sączewska-Piotrowska A., Spatial differentiation of the labor market in Europe [w:] АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. Материалы ХV научной конференции молодых ученых экономического факультета 24 апреля 2013 года, И.Н. Белова (red.), Экон-информ, Москва 2013, s. 284-289.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sączewska-Piotrowska A., Ocena rozkładów dochodów gospodarstw domowych w kategoriach dobrobytu społecznego [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, H. Buk, C. M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba (red.), UE, Katowice 2013, s. 181-190.
 • Sączewska-Piotrowska A., Prognostyczny wariant ubóstwa dla gospodarstw domowych makroregionu południowego [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 124, UE, Katowice 2013, s. 87-98.
 • Sojka E., Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce, W: Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem, red. W. Szkutnik, rozdział 6, s. 183-199, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • Sojka E., SEX-AGE STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE EUROPEAN UNION AND ECONOMIC GROWTH W:  И.А. Родионовa, (red.), Рынок труда и занятость населения в начале  XXI в.:  Европа,  Польша, Россия,  Moskwa 2013, s. 72-86.
 • Sojka E., Demographic Potential on Labour Market of East-Central Europe, W: W. Holina (red.), ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, Материалы IV Международной научно-практической Конференции, Część 1, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2013, s. 260-273.
 • Sojka E., AGING OF EU POPULATION AND ECONOMIC GROWTH, W: I. N. Belewa, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, Материалы ХV научной конференциимолодых ученых экономического факультета, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów Moskwa 2013 s. 299-308.
 • Sojka E., Starzenie się populacji Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku, W: W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, Praca naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013 s. 245-259.
 • Sojka E., Health condition of ageing populations of the European Union. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 23, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2014-0009 s. 135-148.
 • Sojka E., Multidimensional comparative analysis of levels of living of populations in EU member states,  ВісникКиївськогонаціональногоуніверситету іменіТарасаШевченка. СеріяЕкономіка11(152), Kijów, 2013 s.72-77.
 • Sojka E., Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej, W: D. Kotlorz (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, „Studia Ekonomiczne” 160, UE Katowice, 2013, tom 2, s. 33-43. ISSN 2083-8611.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem, W: Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 2013, nr. 4, część 4, ISBN 2084-5189; http://jmf.wzr.pl; s. 35-58 (współautor 1/3).
 • Przybylska-Mazur A., Reguły polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji w: Zeszytach Naukowych Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne nr 124 Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego pod red. naukową W. Szkutnika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, str. 233-244.
 • Przybylska-Mazur A., Selected methods of choice of the optimal monetary policy transmission horizon w: Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phrnomena, Edited by: Monika Papież and Sławomir Śmiech, Publisher: Foundation of the Cracow University of Economics 2013, str. 133-140, ISBN: 978-83-62511-57-0 (CD-ROM), 978-83-62511-52-5 (HTML).
 • Przybylska-Mazur A., Wybrane modele i wskaźniki stosowane w ocenie rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, praca zbiorowa pod red. naukową W. Szkutnika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, str. 168-183.
 • Przybylska-Mazur A., Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji w: Zeszytach Naukowych Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne nr 163 Modelowanie preferencji a ryzyko ‘13 pod red. naukową T. Trzaskalika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, str. 161-174.
 • Przybylska-Mazur A. Wpływ decyzji monetarnych na stopy bezrobocia i inflacji, w: Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych pod red. B. Pawełek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013, str. 143-153.
 • Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem pod red. naukową W. Szkutnika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, AE Przybylska-Mazur, rozdział 3 Wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji.
 • Hadaś Monika, Falki w kontekście zastosowań ekonomicznych, Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktorskie’05, praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace naukowe AE, Wydawnictwo AE, Katowice 2005. s.107-119.
 • Hadaś Monika, Empiryczna konstrukcja portfela akcji według uogólnionego statystycznego wariantu modelu Telsera, Zeszyt Naukowy Ryzyko i Prognozy nr 10/2005, praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo ŚWSZ im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2005. s. 45-53.
 • Hadaś Monika, Zastosowanie sieci falkowo - neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, praca zbiorowa pod redakcją naukową Pawła Dittmanna i Joanny Krupowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2006. s. 69-80.
 • Hadaś Monika, Konstrukcja wieloskładnikowego optymalnego portfela akcji, "Modelowanie preferencji a ryzyko’05", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace naukowe AE, Wydawnictwo UE, Katowice 2006. s.89-102.
 • Hadaś Monika, Regresja liniowa przy użyciu probabilistycznej sieci falkowo-neuronowej, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i Prognozy gospodarcze nr 15/2007", praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2007. s. 55-63.
 • Identyfikacja ekonomicznego szeregu czasowego przy użyciu sieci neuronowych, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i Prognozy gospodarcze nr 15/2007", praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2007. s. 40-54.
 • Hadaś Monika, Probabilistyczna sieć falkowo-neuronowa w zagadnieniach predykcji, Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych nr 1-2/2007, pod redakcją naukową Mirosława Czapk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2007.
 • Hadaś Monika, Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i Świata. Aspekt prognostyczny, Zeszyty naukowe nr 46 „Studia Ekonomiczne”, Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo AE, Katowice 2007. s. 95-119.
 • Hadaś Monika, Sieć falkowo-neuronowa w środowisku ekonomicznym, Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktorskie’06, praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace naukowe AE, Wydawnictwo AE, Katowice 2007. s. 115-124.
 • Hadaś Monika, Model WS w ujęciu fundamentalnej analizy porównawczej, Zeszyt naukowy nr 46 „Studia Ekonomiczne”, Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Zeszyty Naukowe AE „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo AE, Katowice 2007. s. 77-94.
 • Hadaś Monika, Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych; Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana i Tadeusza Czernika, Prace naukowe UE, Wydawnictwo AE, Katowice 2008. s. 175 – 185.
 • Hadaś Monika, Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe, Praca naukowe „Modelowanie preferencji a ryzyko’07", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2008. s 119-131.
 • Hadaś Monika, Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie selekcji spółek do portfela inwestycyjnego; Prognozowanie w zarządzaniu firmą, praca zbiorowa pod redakcją Pawła Dittmanna i Jacka Szanduła, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydawnictwo: INDYGO ZAHIR MEDIA, Wrocław 2008. s. 300-307. - MONOGRAFIA
 • Hadaś Monika, Zastosowanie sieci do tworzenia portfela akcji, Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2008, Sympozja i Konferencje KKMU nr 3, III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Wydawca: Fundacja studentów i absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA, Grupa Naukowa Pro Futro, Kraków 2008. s. 419-424.
 • Hadaś Monika, Wpływ rozwoju gospodarczego i budownictwa mieszkalnego na procesy demograficzne, Zeszyt Naukowy Ryzyko Ekonomiczne i Zarządzanie w programowaniu nr 18/2008 pod red. Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo ŚWSzZ im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2008.s. 52-68.
 • Hadaś Monika, Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie?, Zeszyt Naukowy nr 18, Ryzyko Ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu pod red Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo ŚWSzZ im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2008. s. 69-88.
 • Hadaś Monika, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych, Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. s. 446-457.
 • Hadaś Monika, Klasyfikacja spółek giełdowych do portfela akcji na podstawie syntetycznych mierników rozwoju, Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktoranckie’07, Prace naukowe UE, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2008. s. 129-140.
 • Hadaś Monika, Zastosowanie sieci do oceny fundamentalnej siły spółek akcyjnych, Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktoranckie’08, Prace naukowe UE, Wydawnictwo UE, Katowice 2009.s. 97-110.
 • Hadaś Monika, Efektywność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW w Warszawie, Zeszyty naukowe AE nr 57, „Studia Ekonomiczne”, Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i kapitałowych pod redakcją naukowa Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo AE, Katowice 2009. s. 69-89.
 • Hadaś Monika, Budowa nieklasycznych portfeli akcji, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 3, Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej pod redakcją Józefa Pociechy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009. s. 59-79.
 • Hadaś Monika, Analiza porównawcza portfeli fundamentalnych z portfelem zbudowanym na podstawie kryterium wielu czynników, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana i Tadeusza Czernika, Prace Naukowe AE, Wydawnictwo UE, Katowice 2009. s. 219-231.
 • Hadaś Monika, Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, „Modelowanie preferencji a ryzyko’10", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace Naukowe UE, Wydawnictwo UE, Katowice 2010. s. 35-45.
 • Hadaś Monika, Alternatywny sposób transformacji szeregu czasowego w prognozowaniu kursu wymiany euro, Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103 (2010), redakcja naukowa Paweł Dittman i Ewa Szabela-Pasierbińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. s. 50-55.
 • Hadaś Monika, Szacowanie wartości indeksu WIG-SPOŻYW w przedziałach n-czasowych, Zeszyty naukowe nr 616 Uniwersytetu Szczecińskiego; FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 29; SKUTECZNE INWESTOWANIE; Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. s. 319-327.
 • Hadaś Monika, Szacowanie wskaźnika inflacji współczynnikami transformaty falkowej, Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju, Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010. s. 53-62.
 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Monika Dyduch, Włodzimierz Szkutnik, Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Dyduch Monika, Presentation of the model allows an estimate of the inflation rate [w:] Mir i Rossia : regionalism w usloviah globalizacji : materialy III mezdunarodnon naucno-prakticeskoj konferencji, Moskva, 11-12 noabra 2010 / red. nauk. A. H. Novik. - Moskva : Izdatel'stvo Rossijskij Universitet Druzby Narodov, Moskwa 2010. S. 251-260.
 • Dyduch Monika, Kształtowanie się produktów strukturyzowanych na polskim rynku finansowym; Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2010, Sympozja i Konferencje KKMU nr 5, Wydawca: Fundacja studentów dla AGH, Grupa Naukowa Pro Futro, Kraków 2010. s. 423-429.
 • Dyduch Monika, Sytuacja i rola produktów strukturyzowanych w Polsce, [w:] Ekonomia, Finanse, Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Wydawnictwo UE Katowice, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010. s. 345-359.
 • Dyduch Monika, Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies, [w:] Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych, redakcja naukowa Włodzimierz Szkutnik, Prace naukowe UE Katowice, Katowice 2010. s. 91-120. – rozdział w monografii.
 • Dyduch Monika, The economic cooperation between Poland and Russia = Ekonomiceskoe sotrudnicestvo Rossii i Pol'si [w:] Rossia i Pol'sa : problemy i perspektivy ekonomiceskogo rosta : monografia / pod red. B. H. Holinoj; Rossijskij Universitet Druzby Narodov ; Ekonomiceskij Universitet v Katovicah. - Moskva : Ekon-Inform, Moskwa 2011. s. 67-77.
 • Dyduch Monika, Konstrukcja i ocena efektów zastosowania alternatywnego narzędzia do wyznaczania miernika fundamentalnej siły spółek, [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 66, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. s. 91-116.
 • Dyduch Monika, Przestrzenno czasowa analiza handlu zagranicznego Polski, [w:] Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne pod redakcją Macieja Jewczaka i Agaty Żółtaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. s.11-27.
 • Dyduch Monika, Analiza porównawcza produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001 – 2010, [w:] Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych, Sympozja i konferencje KKMU nr 6, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa naukowa Pro Futuro,, Kraków 2011. s. 793-802.
 • Dyduch Monika, Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową, [w:] Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stanisława Barczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. s. 59-69.
 • Dyduch Monika, Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2011. s. 137-145.
 • Dyduch Monika, Badanie atrakcyjności produktów strukturyzowanych o subskrypcjach zakończonych w 2009 i 2010 roku, Zeszyt Naukowy Ryzyko i Prognozy nr 24, praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2011. s. 64-82.
 • Dyduch Monika, Włodzimierz Szkutnik, Rynek walutowy – model prognostyczny kursu euro, [w:] Zeszyty naukowe nr 24/2011, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2011. s. 132-138.
 • Dyduch Monika, Grupowanie produktów strukturyzowanych; [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, redaktorzy naukowi: Pawał Dittmann, Aleksandra Szpulak, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2011. s. 159-169.
 • Dyduch Monika, Szacowanie zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/8, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011. s. 191-201.
 • Dyduch Monika, Syntetyczny miernik rozwoju inwestycji i sztuczna sieć neuronowa, [w:] Współczesna gospodarka – wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prace Naukowe UE, Katowice 2011. s. 36-49.
 • Dyduch Monika, Próba zastosowania modeli neuronowych do prognozowania liczby urodzeń żywych, [w:] Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji-aspekty pozytywne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty naukowe wydziałowe nr 95 pod redakcją naukową M. Balcerowicz – Szkutnik. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.s. 321-328.
 • Dyduch Monika, Niekonwencjonalna metoda prognozy wartości jednostek funduszy emerytalnych, [w:] Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka pod redakcją Walentego Ostasiewicza, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 207, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2011. s. 69-78.
 • Dyduch Monika, Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Rosją, [w:] Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej, Praca zbiorowa pod redakcją Marii Balcerowicz-Szkutnik, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011. s. 60-74.
 • Dyduch Monika, Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty strukturyzowane, [w:] „Modelowanie preferencji a ryzyko’11", praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Prace Naukowe UE, Wydawnictwo UE, Katowice 2011. s. 17-28.
 • Dyduch Monika, Wycena produktu strukturyzowanego na przykładzie lokaty strukturyzowanej Stabilna złotówka, [w:] Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych. Redaktor naukowy W. Szkutnik. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 76. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012. s. 39-54.
 • Dyduch Monika, Nieklasyczna metoda oceny koniunktury bezrobocia na polskim rynku pracy, [w:] Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, Studia Ekonomiczne pod redakcją naukową Doroty Kotlorz, Zeszyty naukowe wydziałowe 111, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012. s. 19-27.
 • Dyduch Monika, Gospodarowanie kapitałem w dobie ekonomicznego i gospodarczego kryzysu na przykładzie wybranej inwestycji, [w:] EKONOMETRIA 4 (38) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 232-240. ISSN 1507-3866.
 • Dyduch Monika, Szacowanie rentowności instrumentów bankowych na przykładzie lokaty inwestycyjnej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 898. Metody analizy danych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 65-74, ISSN 1898-6447
 • Dyduch Monika, Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane, [w:] Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, Redaktor naukowy Włodzimierz Szkutnik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 124, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 143-164.
 • Hadaś – Dyduch M., Efektywność inwestycji w Bankowe Papiery Wartościowe, [w:] Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 760. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59. Redaktor naukowy: Dariusz Zarzecki. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ISSN 1640-6818, s. 525-534.
 • Hadaś – Dyduch M., Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 768. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63. Redaktor naukowy: Waldemar Gos. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, s. 169-180.
 • Hadaś – Dyduch M., Wycena produktu bankowego na przykładzie lokaty indeksowej, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. V Forum naukowe UE Katowice. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. Katowice 2013. ISBN 978-83-7875-114-4, strony: 244-248.
 • Hadaś – Dyduch M., Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej, [w:] Wiadomości Ubezpieczeniowe. Nauka dla praktyki. Nr 1/2013. Polska Izba Ubezpieczeń 2013. ISBN 0137-7264. strony 37-48.
 • Hadaś – Dyduch M., Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Redaktor naukowy: Barbara Kos. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 136. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013. ISSN 2083-8611. Strony 77-86.
 • Hadaś – Dyduch M., Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem transformaty falkowej na przykładzie wskaźnika inflacji, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2 (34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Redaktor naukowy: Stefan Forlicz. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław 2013, strony: 175-186, ISS 1643-7772.
 • Hadaś – Dyduch M., Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001-2010, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2 (34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Redaktor naukowy: Stefan Forlicz. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław 2013, strony: 187-200. ISS 1643-7772.
 • Hadaś – Dyduch M., Metoda wspomagająca wycenę składowych inwestycji alternatywnych, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, strony 80-90, ISBN 978-83-7875-127-4.
 • Hadaś – Dyduch M., Stopa bezrobocia jako instrument bazowy lokaty strukturyzowanej, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Włodzimierza Szkutnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, strony 91-100, ISBN 978-83-7875-127-4.
 • Hadaś – Dyduch M., The impact of changes in the labor market for structured products, [w:] National and regional economy, public administration and local management: problems, researches, perspectives, Bialoruski Panstwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Wydzial Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej, strony 74-82, Minsk 2013 , ISBN 978-985-6958-95-6.
 • Hadaś – Dyduch M., Non-classical method for predicting inflation, [w:] National and regional economy, public administration and local management: problems, researches, perspectives, Bialoruski Panstwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Wydzial Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej, strony 12-17, Minsk 2013 , ISBN 978-985-6958-95-6.
 • Hadaś – Dyduch M., Structured Products as a form of Settlement of International Transactions, ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛИЗМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Материалы IV Международной научно-практической конференции, Ч А С Т Ь 3, Moskwa 2013, pp. 110-113, ISBN 978-5-209-05363-7.
 • Hadaś-Dyduch M., Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne I informatyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISSN 2083-8611, Strony 29-37.
 • Hadaś-Dyduch M., Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, [w:] Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 174, red. naukowy J. Harasim, B. Frączek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISSN 2083-8611, Strony 307-313.

  Rok 2012

  • Szkutnik W., Modelowy kontekst kontrowersyjnej aksjologii racjonalnych oczekiwań. (2012), w: Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych. Studia Ekonomiczne ZN, Nr 76 Katowice.
  • Szkutnik W., Wpływ ryzyka stopy bazowej i moralnego hazardu na cenę i wypłatę obligacji CAT (2012), w: Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych. Studia Ekonomiczne ZN, Nr 76 Katowice.
  • Szkutnik W., Regresyjne i dynamiczne-statystyczne modelowanie zmienności w praktyce oceny ryzyka inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych (2012), w: Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym. Prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych. Studia Ekonomiczne ZN, Nr 76 Katowice .
  • Szkutnik W., Model finansowego rynku dla sytuacji statystycznie nieokreślonych w Spotkania z Królową Nauk – Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze. Wyd. UE Kraków 2012.
  • Szkutnik W., Modele rynków finansowych i wycena opcji w warunkach statystycznej nieokreśloności, w: Metody matematyczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. Praca zbiorowa pod red. A.S. Barczaka i D. Iskry. Prace Naukowe UE Katowice, ISBN 978-83-7875-031-4, Katowice 2012, s. 360-376 .
  • Szkutnik W., Wzrost gospodarczy i problemy współczesnej gospodarki w układzie regionalnym w : Problemy współczesnej ekonomii. Prace Naukowe UE Katowice 2012.
  • Szkutnik W. (red.), Modele sekurytyzacji na rynkach finansowych i hedging jako opcja w warunkach nieokreśloności statystycznej w: Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym. ISBN 978-83-7875-034-7, Prace Naukowe UE Katowice 2012, s. 47-65.
  • Szkutnik W., Reakcje rynków finansowych w warunkach kryzysu –aspekt modelowy, w: Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym. ISBN 978-83-7875-034-7, Prace Naukowe UE Katowice 2012, s. 66-85.
  • Szkutnik W. (red.), The Conditions of Economic growth in The period following The economic crisis and The prognostic aspekt of GDP of Poland in The period of crisis 2008-2010, w: Westnik RUDN- Moskwa 2012, ISSN 0869-8732, s. 46-55.
  • Sojka E., Zmiany w procesach i strukturach ludnościowych w wybranych krajach UE, W: A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, UE w Katowicach, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 2012 nr.103, s.101-113 .
  • Sojka E., Procesy demograficzne w wybranych krajach UE – podobieństwa i różnice oraz próba klasyfikacji, W: Dylematy ekonometrii cz. II 2012,, s.107-123. 
  • Sojka E., DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE COUNTRIES THAT HAVE      APPLIED FOR THE EUROPEAN UNION MEMBERSHIP, “Bulletin of      Geography” 2012, nr. 17., s. 135-145.
  •  Sojka E., Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezrobocia, Zeszyty Naukowe, „Studia Ekonomiczne” UE Katowice 2012/76 s. 71-87.
  • Sojka E., Potencjał demograficzny krajów kandydujących do UE, „Wiadomości Statystyczne, 2012 / 7, s. 64-77.
  • Sączewska-Piotrowska A., Problem trwałości ubóstwa w Polsce [w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, A. Rączaszek (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 98, UE, Katowice 2012, s. 33-42.
  • Przybylska-Mazur A., Wpływ sposobu szacowania naturalnej stopy procentowej na prognozę wskaźnika inflacji w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych pod red. B. Pawełek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2012, str. 152-168.
  • Przybylska-Mazur A., rozdział 5 Wpływ wielkości inflacji na proces gospodarczy – aspekt sekutyryzacji ryzyka luki produkcyjnej w: Pracach Naukowych UE w Katowicach, Sekutyryzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych. Wybrane modele dynamiczno - statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficzny” pod red. naukową W. Szkutnika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, str. 112-138.
  • Przybylska-Mazur A., Wybrane reguły nastawione na cel a prognozowanie wskaźnika inflacji w: Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski pod red. naukową K. Jajugi i W. Ronki-Chmielowiec, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, str. 235-245.
  • Przybylska-Mazur A., Wpływ sposobu szacowania luki produkcyjnej na prognozę wskaźnika inflacji w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010, praca zbiorowa pod red. A. St. Barczaka i D. Iskry, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012, str. 241-257.
  • Przybylska-Mazur A., Selected measures of the impast of monetary decision on inflation w: Mathematical Economics” nr 8(15), editiorial committee Janusz Łyko, Arkadiusz Maciuk, Elżbieta Szlachcic, The Publishing House od Wrocław University of Economics, Wrocław 2012, str. 97-110.
  • Przybylska-Mazur A., Wpływ stopy bezrobocia na decyzje monetarne, w: Zeszytach Naukowych Cracow Review od Economics and Management nr 895 „Finanse”, WE w Krakowie, Kraków 2012, str. 103-116.

  Rok 2011

  • Szkutnik W., The Economic crisis and the prognostic aspekt of gross domestic product in the period of crisis w: Westnik. Rossijskowo Uniwersiteta Drużby Narodow. Nr 3 Moskwa 2011, s.46.58
  • Szkutnik W., Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym. Studia Ekonomiczne UE Katowice nr 95, s.307-321. Katowice 2011
  • Szkutnik W., The management of catastrophe insurance risk through The anticipation of The price of CAT Bond. Econometrics UE Wrocław s. 158-181. Wrocław 2011
  • Szkutnik W., Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i stan gospodarki w okresie następującym po kryzysie społeczno-gospodarczym. ZN ŚWSZ s. 117-127. Nr 24 Katowice 2011
  • Szkutnik W., Rynek walutowy – model prognostyczny kursu euro. ZN ŚWSZ s. 132-139. Nr 24 Katowice 2011
  • Szkutnik W., Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i stan gospodarki w okresie następującym po kryzysie społeczno-gospodarczym w: Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej. Katowice 2011, s. 24-38
  • Sojka E., FOREIGN MIGRATIONS IN  POLAND AT THE TURN OF XXI ST CENTURY,  W: Rosja i Polska: Problemy i perspektywy wzrostu gospodarczego (red.) H. P. Gusakow, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2011, s. 136-149
  • Sojka E., PROCESS OF AGEING OF SILESIA PROVINCE POPULATION UNTIL 2035, “Bulletin of Geography” (socio-economic series) Nicolaus Copernicus University Toruń 2011/16, s.121-138.
  • Sojka E., Urodzenia i płodność  kobiet w wybranych krajach UE, „Wiadomości Statystyczne” 2011 nr.6 (601), s.49-66.
  • Sojka E., Analiza porównawcza struktur i procesów ludnościowych w wybranych krajach UE z wykorzystaniem metod taksonomicznych, W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, J. Suchecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011 s.299-313.
  • Sojka E., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w ujęciu      statystycznym, W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. D.    Kotlorz (red.), Prace  Naukowe UE Katowice 2011, s. 241-260.
  • Sojka E., Migracje definitywne ludności Polski na przełomie XX i XXI w., W: M. Balcerowicz-Szkutnik, (red.), Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej, Prace Naukowe UE w Katowicach Katowice 2011, s. 172-186.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Pokolenie 50+ na europejskim rynku pracy – podsumowanie poszczególnych    etapów badań:, W: Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, ZN Wydziałowe, „Studia Ekonomiczne”, 2011/90, UE w Katowicach, s. 9-20, Katowice 2011.
  • Sojka E., Zmiany w strukturze ludności według wieku w wybranych krajach UE,           Zeszyty Naukowe ŚWSZ im. Ziętka Katowice, 2011/24 s. 20-31.
  • Sojka E., МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В ПОЛЬШЕ В НАЧАЛЕ XXI В.// “Вестник”         РУДН. Серия: Экономика. № 3, 2011. С. 34-45.
  • Sączewska-Piotrowska A., Nierówności dochodowe a wiek głowy gospodarstwa domowego [w:] Warsztaty doktoranckie ’10. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), UE, Katowice 2011, s. 338-346.
  • Sączewska-Piotrowska A., Problem ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego [w:] Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko (red.), Politechnika Opolska, Opole 2011, s. 93-105.
  • Sączewska-Piotrowska A., Analiza zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej [w:] Ryzyko rynkowe i otoczenie społeczno-gospodarcze, W. Szkutnik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 66, UE, Katowice 2011, s. 27-38.
  • Sączewska-Piotrowska A., Wielowymiarowa analiza wykluczenia społecznego w województwie śląskim [w:] Warsztaty doktoranckie ’09. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), UE, Katowice 2011, s. 448-459.
  • Przybylska-Mazur A., Województwo śląskie na tle innych regionów Polski w aspekcie poziomu wskaźnika inflacji w: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne pod red. naukową M. Jewczaka i A. Żółtaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, str. 173-181.
  • Przybylska-Mazur A., Optymalne zasady polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji w: Pracach Naukowych UE we Wrocławiu Prognozowanie w zarządzaniu firmą pod red. naukową P. Dittmanna i A. Szpulak, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, str. 9-20.
  • Przybylska-Mazur A., Wybrany model strukturalny w prognozowaniu wskaźnika inflacji w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, praca zbiorowa pod red. A. St. Barczaka i S. Barczaka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, str. 195-205.
  • Przybylska-Mazur A., Small and medium business in Poland as the economic development index w: Россия и Польша проблемы и перспективы экономического роста, Wydawnictwo RUDN Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów, Moskwa 2011, str. 180-188.
  • Przybylska-Mazur A., Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji w: Pracach i Materiałach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej pod red. naukową P. Miłobędzkiego i M. Szredera, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, str.139-150.
  • Przybylska-Mazur A., Wpływ małego i średniego businessu na rozwój gospodarczy Polski w: Pracach Naukowych UE w Katowicach Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej pod red. M. Balcerowicz-Szkutnik, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, str.108-123.
  • Przybylska-Mazur A., Relacje parytetowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych, w: Zeszytach Naukowych Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Studia Ekonomiczne, nr 96 Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘11 pod red. naukową T. Trzaskalika, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, str. 365-378.
  • Przybylska-Mazur A., O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych w: Didactics of Mathematics, no. 8(12), editorial committee J Łyko, A Maciuk, E Szlachcic, The Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, str. 119-126.
  • Przybylska-Mazur A., Podejmowanie decyzji monetarnych w kontekście realizacji celu inflacyjnego w: Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 238, Zastosowania badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka pod red. naukową E. Konarzewskiej-Gubały, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, str. 120-130.
  • Przybylska-Mazur A., Podejmowanie decyzji monetarnych w kontekście realizacji celu inflacyjnego w: Pracach Naukowych UE we Wrocławiu, nr 238, Zastosowania badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyk” pod red. naukową E. Konarzewskiej-Gubały, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, str. 120-130.

  Rok 2010

  • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., The factors of demografic risk in social insurance of the selected European Union countries w Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne. Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 106, s. 11-20.
  • Szkutnik W., Anticipation of the price of CAT Bond In the management of the process of securitization of catastrophe insurance risk: Forecasting, Econometrics nr 28, Research Paper of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 151-165.
  • Szkutnik W., Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym w: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Prace Naukowe AE Katowice, Katowice 2010, s. 217-237.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., The methods of diagnosing the labour market in the selected EU countries     w: Kraje z rozwijającymi się rynkami w warunkach globalizacji, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2010 s. 228-235 
  • Sojka E., Starzenie się ludności i zasobów pracy w woj. śląskim – analiza retro i prospektywna, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010 s. 191 – 207.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Aktywność ekonomiczna starzejących się społeczeństw krajów nadbałtyckich UE, W: Pięciolecie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, (red. D. Kotlorz), Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2010 s. 101-134.
  • Sączewska-Piotrowska A., Trwałość ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w kontekście ekonomicznej grupy wieku głowy gospodarstwa domowego [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. 14-15 października 2010, Warszawa, Bramasole, Warszawa 2010, s. 352-360.
  • Sączewska-Piotrowska A., Zagrożenie ubóstwem ludności w wieku poprodukcyjnym [w:] Ekonomia. Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, UE, Katowice 2010, s. 253-271.
  • Sączewska-Piotrowska A., Sfera ubóstwa ludności w wieku mobilnym [w:] Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 22/2010, s. 43-56.

  Rok 2009

  • Szkutnik W., Zarządzane przewidywanie niewypłacalności firm ubezpieczeniowych – aspekt statystyczny: w Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych. Studia Ekonomiczne: Zeszyt Naukowy 57, Wyd. AE Katowice 2009, s. 179-199.
  • Szkutnik W., Koncepcja modelowania innowacji w zarządzaniu ekstremalnym ryzykiem: w Zeszyt Naukowy 57, Studia Ekonomiczne: Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych. Wyd. AE Katowice 2009, s. 167-177.
  • Pichura M., Szkutnik W., Analiza wewnątrzsesyjna zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH: w Ekonometria Nr 24, Prognozowanie. Prace Naukowe Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2009, s. 72-84.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Analiza porównawcza wybranych parametrów demograficznych w aspekcie ubezpieczeń społecznych dla Polski i Litwy. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. Prace Naukowe Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, s. 25-37.
  • Balcerowicz-Szkutnik M. Analiza ryzyka demograficznego w Polsce i wybranych krajach UE, w: „Studia Ekonomiczne nr 57, AE Katowice 2009.
  • Sojka E., Analiza taksonomiczna powiatów woj. Śląskiego z uwzględnieniem rozwoju demograficznego i gospodarczego, Taksonomia nr 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009 s. 477- 485.
  • Sojka E., Analiza selektywności migracji ludności województwa śląskiego,. W: Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, red. K. Heffner, A. Trzcielińska-Polus, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, OSTEUROPA- INSTITUT, REGENSBURG 2009 s. 110-125.
  • Sojka E., Definitywne migracje ludności województwa śląskiego w latach 1990-2007, „Wiadomości Statystyczne” 2009/11 s. 69 - 88.
  • Sojka E., Rozwój społeczno-gospodarczy a zjawiska migracji na przykładzie województwa śląskiego, w: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, red. B. Solga, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2009 s. 48 - 66.
  • Sojka E., Z badań nad rozwojem demograficznym i gospodarczym powiatów województwa śląskiego. Analiza taksonomiczna, w: Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, red. W. Szkutnik, ZN AE Katowice „Studia Ekonomiczne” nr 57, Katowice 2009, s.143-166.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowanie analizy składowych głównych do prognozowania wskaźnika inflacji w: Pracach i Materiałach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej.”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowaie testu Pesarana-Timmermanna do prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji w: Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Studia Ekonomiczne „Ryzyko w procesach gospodarczych , społecznych i inwestycjach kapitałowych”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
  • Wolny-Dominiak A., Metody taryfikacji na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych, Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe – tendencje światowe a polski rynek, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  • Sączewska-Piotrowska A., Determinanty demograficzne sytuacji dochodowej ludności w województwie śląskim [w:] Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, M. Gazińska (red.), Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN, nr 20b/2009, TOM 2, Warszawa 2009, s. 79-95.
  • Sączewska-Piotrowska A., Zastosowanie syntetycznych mierników do oceny przestrzennego zróżnicowania rynku pracy w Polsce [w:] Warsztaty doktoranckie ’08. Zarządzanie – finanse – ekonomia, J. Harasim (red.), AE, Katowice 2009, s. 369-378.
  • Wolny-Dominiak A., Minimum Bias Methods In A’Priori Rate Making, Towards Information-based Welfare Society, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 66, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2009.
  • Wolny-Dominiak A., Szacowanie poziomu zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach typu non-life, Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, „Studia Ekonomiczne”, AE Katowice 2009.
  • Wolny-Dominiak A., The Multi-level Factor In insurance Rating Technique, Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics, Praha 2009.
  • Acedański J., Ceny akcji w wybranych modelach DSGE z sektorem produkcji, ,,Studia Ekonomiczne'' nr 57, AE Katowice, 2009, s. 9-36.
  • Acedański J., Ceny akcji w wybranych modelach makroekonomicznych w warunkach uczenia się podmiotów, w: Chrzan P., Dziwok E. (red.), ,,Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2008'', AE Katowice, 2009, s. 365-379.
  • Acedański J., Metody rozwiązywania stochastycznych, dynamicznych modeli równowagi ogólnej, w: Pociecha J. (red.), ,,Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej'', Studia i Prace UE w Krakowie nr 3, 2009, s. 7-19.
  • Acedański J., Prognozowalność cen akcji w modelach DSGE w warunkach ograniczonej racjonalności, w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., ,,Inwestycje finansowe i ubezpieczenia -- tendencje światowe a polski rynek'', Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 60, 2009, s. 15-24.
  • Acedański J., Aktywność gospodarcza a koniunktura giełdowa w państwach Europy Środkowej, w: Chrzan P., Czernik T. (red.), ,,Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2007'', AE Katowice, 2009, s. 391-400.

  Rok 2008

  • Szkutnik W., Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód w: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Wyd. ŚWSZ, Katowice 2008, s. 164 – 186.
  • Szkutnik W., Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekcie kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeń w: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Wyd. ŚWSZ, Katowice 2008.
  • Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B., Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej zakładów ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w: Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 83-95.
  • Szkutnik W., Model prognostyczny kształtowania portfela ubezpieczeń i aspekt miary stopnia dopasowania do wzorca procesu wyznaczania rezerw szkodowych w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s.245-258.
  • Pichura M., Szkutnik W., Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej w: Modelowanie matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. AE Katowice 2008, s. 303-319.
  • Szkutnik W., Review of Financial investments and insurance. Word tendencies and Polish market edited by Wanda Ronka-Chmielowiec and Krzysztof w: Argumenta Oeconomica 1 (20). Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, s. 151-155.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Forecasting of work resources ageing in the aspect of managing the firm in Poland and in selected EU countries, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą Forecasting for Company Management, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s.186-195.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Demographic risk against insurance systems in EU countries Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w: „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ”, Prace Naukowe AE Wrocław, Tom 1197 s. 13-22.
  • Sojka E., Multidimensional comparative analysis of demographic growth of provinces in Poland, “Bulletin of Geography” Nicolaus Copernicus University Toruń 2008/9. S.5-19.
  • Sojka E., Rozwój demograficzny województw w ujęciu dynamicznym, ”Śląski Przegląd Statystyczny” 2008 nr 6 (12), s. 55-96.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowanie sterowania optymalnego do prognozowania wskaźnika inflacji, w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • Przybylska-Mazur A., Wybrany model strukturalny i sterowanie optymalne w prognozowaniu wskaźnika inflacji, w: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. SWSZ w Katowicach.
  • Przybylska-Mazur A., Modelowanie inflacji i naturalnej stopy procentowej w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wydawnictwo Indygo Zahir Media.
  • Przybylska-Mazur A., O pewnej stochastycznej metodzie prognozowania cen akcji, w: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym. Prace Naukowe. AE Katowice.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10. Uniwersytet Szczeciński.
  • Sączewska-Piotrowska A., Dochody jako determinanta migracji zarobkowej ludności wiejskiej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 265, Oeconomica nr 52, Akademia Rolnicza, Szczecin 2008, s. 105-114.
  • Wolny-Dominiak A., Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych do analizy danych ubezpieczeniowych, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. AE Wrocław, Wydawnictwo Indygo Zahir Media.
  • Lawędziak B., Wykorzystanie procesu sekurytyzacji przy projektowaniu umów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem określenia wartości ubezpieczonego majątku, „Studia Ekonomiczne” nr 46, AE Katowice, 2007.
  • Lawędziak B., Sekurytyzacja i jej zalety jako forma unikania strat w ubezpieczeniu ryzykownego kredytu, Zeszyty Naukowe nr 15, Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2007.
  • Romowicz A., Szacowanie parametrów funkcji logistycznej, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. AE Wrocław. Wydawnictwo Indygo Zahir Media, s. 103-109.
  • Romowicz A., Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora – implementacja algorytmu genetycznego, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Prace Naukowe AE. Katowice, s. 265-272.
  • Romowicz A., Stochastyczne zadanie transportowe z losowym popytem. Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ’07. Prace Naukowe AE Katowice.
  • Romowicz A., Modelowanie terminowej struktury stóp procentowych – propozycja zastosowania algorytmu genetycznego. Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Zeszyty Naukowe. SWSZ Katowice, s. 129-140.
  • Hadaś M., Sieć falkowo-neuronowa, jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2006. Prace Naukowe AE Katowice.
  • Hadaś M., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie selekcji spółek do portfela inwestycyjnego, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. AE Wrocław Wydawnictwo Indygo Zahir Media.
  • Hadaś M., Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10. Uniwersytet Szczeciński
  • Hadaś M., Migracja pracowników-szansa czy zagrożenie?, w: Zeszyt Naukowy Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. ŚWSZ w Katowicach,
  • Hadaś M., Wpływ rozwoju gospodarczego i inwestycji rzeczowych na procesy demograficzne, w: Zeszyt Naukowy Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. ŚWSZ w Katowicach
  • Hadaś M., Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '07. Prace naukowe AE Katowice.
  • Hadaś M., Zastosowanie sieci do tworzenia portfela akcji. W: Materiały III Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008. Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków 2008.
  • Acedański J., Koszty wahań koniunkturalnych w warunkach występowania zwyczajów konsumpcyjnych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko’07. Prace Naukowe AE Katowice, s. 409-426.
  • Acedański J., Rozwój rynku akcji a długookresowy wzrost gospodarczy w Polsce, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach 2006. Prace Naukowe AE Katowice, s. 201-210.
  • Acedański J., Dokładność prognoz struktury uzyskanych przy pomocy modeli wektorowej autoregresji, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. AE Wrocław (Wydawnictwo Indygo Zahir Media), s. 272-283.
  • Acedański J., Podejście bayesowskie w prognozowaniu struktur, w: Zeszyt Naukowy: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Wyd. ŚWSZ w Katowicach, tom 18, s. 7-15.

  Rok 2007

  • Szkutnik W., Prognozy eksperckie w procedurze konstrukcji portfela a zasada minimalizacji straty możliwości i jej ekonomiczna efektywność, Studia Ekonomiczne nr 46, AE Katowice, 2007.
  • Szkutnik W., Prognostyczny schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury, Studia Ekonomiczne nr 46, AE Katowice, 2007.
  • Balcerowicz Szkutnik M., Szkutnik W., Mierniki oceny lat życia w stanie pełnosprawnym, Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach, nr 15/2007, s. 22-39.
  • Szkutnik W. Kontrakty terminowe jako instrumenty finansowe ubezpieczeń w tle polityki podatkowej jako elementy kształtowania rozwoju przemysłu ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach, nr 15/2007, s. 161-175.
  • Szkutnik W., Relacje stopy procentowej i wartości rynkowej w aspekcie struktury kapitałowej firm ubezpieczeniowych, Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach, nr 15/2007, s. 176-185.
  • Szkutnik W., Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1176, 2007, s. 434-440.
  • Szkutnik W., Modelling of extreme values risk in atypical conditions of a loss process realization, Journal of Economics and Management, Volume 3, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2007, s. 109-119.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i wybranych krajach UE w: „ Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski” Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1176 s.26-35.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Demograficzne determinanty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, w „Studia Ekonomiczne” nr 46, AE Katowice 2007 s.43-63.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Narodowy Rachunek Zdrowia. Analiza stanu obecnego i najnowsze trendy w metodologii, w: Zeszyt Naukowy Ryzyko i prognozy gospodarcze Nr 15/2007 SWSZ Katowice.
  • Sojka E., Potencjał życiowy mieszkańców Polski, „Wiadomości Statystyczne” 2007/3, s. 23-41.
  • Sojka E., Dwuregionalna projekcja demograficzna z wykorzystaniem modelu Rogersa-Willekensa, „Studia Ekonomiczne”, nr 46, s. 171-189.
  • Przybylska-Mazur A., Prognozowanie inflacji na podstawie pewnego modelu dynamicznego, w: Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  • Przybylska-Mazur A., O pewnym sposobie prognozowania inflacji na podstawie wybranego modelu strukturalnego, w „Studia Ekonomiczne” nr 46, Katowice 2007.
  • Przybylska-Mazur A., Problem wyboru rzędu autoregresji w aspekcie prognozowania” w: Zeszyt Naukowy Ryzyko i prognozy gospodarcze Nr 15/2007 SWSZ Katowice.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowanie sterowania optymalnego do prognozowania wskaźnika inflacji, w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007.
  • Sączewska-Piotrowska A., Model probitowy oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na stopień zagrożenia ubóstwem [w:] Ryzyko i prognozy gospodarcze, W. Szkutnik (red.), Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania nr 15, ŚWSZ, Katowice 2007, s. 150-160.
  • Romowicz A., Symboliczna identyfikacja funkcji – geneza oraz szkic działania na przykładzie wyznaczenia rozwiązania równania różniczkowego.” – Zeszyt Naukowy nr 15/2007, ŚWSZ Katowice 2007.
  • Romowicz A., Portfele akcji z ustalonym porządkiem oczekiwanych stóp zwrotu.” –. „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek.”, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1176, Wrocław 2007.
  • Hadaś M., Regresja liniowa przy użyciu probabilistycznej sieci falkowo-neuronowej, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i Prognozy gospodarcze nr 15/2007", Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2007.
  • Hadaś M., Identyfikacja ekonomicznego szeregu czasowego przy użyciu sieci neuronowych, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i Prognozy gospodarcze nr 15/2007", Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2007.
  • Hadaś M., Sieć falkowo-neuronowa w środowisku ekonomicznym, Zarządzanie-Finanse-Ekonomia, Warsztaty doktorskie'06, praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
  • Hadaś M., Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i Świata. Aspekt prognostyczny, Zeszyty naukowe nr 46 „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
  • Hadaś M., Model WS w ujęciu fundamentalnej analizy porównawczej, Zeszyt naukowy nr 46 „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
  • Acedański J., Metody szacowania kosztów wahań koniunkturalnych, Studia Ekonomiczne nr 46, AE Katowice, 2007, s. 9-27.
  • Acedański J., Ryzyko bezrobocia a koszty wahań koniunkturalnych, Studia Ekonomiczne nr 46, AE Katowice, 2007, s. 29-42.
  • Acedański J., Model wektorowej autoregresji w prognozowaniu podziału zadań przewozowych w warunkach wzrostu przewozów w gospodarce, Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach, nr 15/2007, s. 9-21.
  • Acedański J., Związki pomiędzy aktywnością gospodarczą a koniunkturą giełdową w Polsce w świetle testów przyczynowości Grangera, w: Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1176, 2007, s. 13-23.

  Rok 2006

  • Szkutnik W., Ryzyko szacowania rozkładu mierzalnej cechy jakości szacowania roszczeń, w: Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom 1, Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2006, s. 160-174.
  • Szkutnik W., Koncepcja „reduktora niepewności” w podejmowaniu decyzji kapitałowych i ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka, w: Dylematy teorii i praktyki zarządzania, Tom 2, Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Wydawnictwo WSZiA, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Opole 2006, s. 118-131.
  • Lawędziak B., Szkutnik W., Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, część 1. Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006, s. 273-287.
  • Szkutnik W., Wolny A., Ocena rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach na życie. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, część 2. Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006, s. 309-317.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Wolny A., Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe AE im. Oskara Lange Nr 1112, Wrocław 2006, s. 145-159.
  • Lawędziak B., Szkutnik W., Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego Nr 1112, Wrocław 2006, s. 248-259
  • Lawędziak B., Szkutnik W., Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego, w: Chrzan P. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2", AE Katowice, 2006, s. 273-285.
  • Wolny A., Szkutnik W., Ocena rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych, w: Chrzan P. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2", AE Katowice, 2006, s. 309-315.
  • Zakrzewska-Derylak B., Wybrane miary ryzyka w ubezpieczeniach, w: Chrzan P. (red.), "Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2", AE Katowice, 2006, s. 335-345.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Wolny A., Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego, w: Dittmann P., Krupowicz J. (red.) "Prognozowanie w zarządzaniu firmą", AE Wrocław, 2006, s. 145-159.
  • Lawędziak B., Szkutnik W., Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej, w: Dittmann P., Krupowicz J. (red.) "Prognozowanie w zarządzaniu firmą", AE Wrocław, 2006, s. 248-259.
  • Przybylska-Mazur A., Zastosowanie metody autoregresji w prognozowaniu cen akcji firmy telekomunikacyjnej, w: Dittmann P., Krupowicz J. (red.) "Prognozowanie w zarządzaniu firmą", AE Wrocław, 2006, s. 274-285.
  • Sączewska-Piotrowska A., Prognozowanie poziomu życia ludności w Polsce [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, P. Dittmann, J. Krupowicz (red.), Prace Naukowe nr 1112, AE, Wrocław 2006, s. 295-304.
  • Sączewska-Piotrowska A., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, Wiadomości Statystyczne 6/2006, GUS, Warszawa 2006, s. 10-18.

  Rok 2005

  • Szkutnik W., Składka w aspekcie liniowej zależności korelacyjnej wielkości roszczeń i innych czynników, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski. Tom 2", AE Wrocław, 2005, s. 269-283.
  • Szkutnik W., Modelowanie losowej składki ubezpieczeniowej w aspekcie ryzyka szacowania roszczeń w zależności regresyjnej, "Studia Ekonomiczne", nr 36, AE Katowice, 2005, s. 157-169.
  • Zakrzewska-Derylak B., Koherentne miary ryzyka, "Studia Ekonomiczne", nr 36, AE Katowice, 2005, s. 203-216.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Ryzyko wyceny zabezpieczenia w długoterminowym ubezpieczeniu indywidualnym w aspekcie cech firmy. Hedoniczny liniowy model wyceny polisy długoterminowej opieki, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 33-44.
  • Lawędziak B., Szkutnik W., Sekurytyzacja ryzyka jako forma ubezpieczania ryzyk katastrofalnych w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 70-79.
  • Przybylska A., Metody oceny ryzyka w inwestycjach kapitałowo-rzeczowych, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 92-98.
  • Szkutnik W., Schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 122-128.
  • Szkutnik W., Procedura konstrukcji portfela polis z uwzględnieniem eliminacji polis o wysokim ryzyku szkody i ekonomiczna efektywność jej stosowania, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 113-121.
  • Zakrzewska-Derylak B., Metody pomiaru i oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Zeszyt Naukowy "Ryzyko i prognozy”, nr 10, ŚWSZ Katowice, 2005, s. 151-158.
  • Sojka E., Płodność kobiet w niektórych miastach województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne” 2005/6, s.43-56.
  • Sojka E., Rozwój społeczno-gospodarczy a procesy migracji – analiza taksonomiczna powiatów województwa śląskiego, „Śląski Przegląd Statystyczny”, 2005/4 s. 25-51.
  • Zastosowanie taksonomicznej miary rozwoju do oceny poziomu PKB w krajach europejskich [w:] Ryzyko i prognozy, Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania nr 10, W. Szkutnik (red.), ŚWSZ, Katowice 2005, s. 103-112.

  Rok 2004

  • Przybylska A., Modelowanie decyzji inwestycyjnych – aspekt informatyczny, Zeszyt Naukowy "Społeczeństwo informacyjne", nr 7, tom 1, ŚWSZ Katowice, 2004, s. 81-90.
  • Przybylska A., Modelowanie inwestycji kapitałowych z uwzględnieniem rynkowych warunków ryzyka, w: Trzaskalik T. (red.), "Metody i zastosowania badań operacyjnych '04", AE Katowice, 2004.
  • Przybylska A., Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania ryzyka inwestycji finansowych, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski. Tom 2", AE Wrocław, 2004, s. 170-180.
  • Szkutnik W., Modele sum ubezpieczeniowych w granicznych warunkach wielkich odchyleń i w układzie zależnych roszczeń a - stabilnych, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski", AE Wrocław, 2004, s. 248-255.
  • Zakrzewska-Derylak B., Rozpoznawanie ryzyka ubezpieczeniowego, "Studia Ekonomiczne", nr 31, AE Katowice, 2004, s. 107-120.
  • Sojka E., Społeczno-ekonomiczne determinanty odpływu ludności z województwa śląskiego, „Studia Demograficzne” 2004 /2, s. 90-103.
  • Sojka E., Dziembaja L., Balcerowicz-Szkutnik M., Analiza umieralności w wybranych miastach województwa śląskiego na podstawie tablic trwania życia, w: Postępy ekonometrii, praca zbiorowa pod red. A. S. Barczaka, Prace Naukowe AE Katowice 2004, s. 23-34.

  Lata 1986-2003

  • Przybylska A., Modelowanie podziału środków przez towarzystwo ubezpieczeń, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski", AE Wrocław, 2003, s. 513-520.
  • Przybylska A., Modelowanie form ubezpieczeniowych w warunkach konkurencji, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski", AE Wrocław, 2003, s. 531-534.
  • Szkutnik W., Ryzyko ubezpieczeniowe w aspekcie szczególnych warunków realizacji procesu szkód, "Studia Ekonomiczne", nr 31, AE Katowice, 2003, s. 95-113.
  • Szkutnik W., Modelling of risk associated with reserves and claims in atypical conditions of a loss process realization, w: Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski", AE Wrocław, 2003, s. 275-282.
  • Zakrzewska-Derylak B., Prywatne ubezpieczenia emerytalne a ubezpieczenia społeczne, w: Limański A. (red.), „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki”, wszmijo, Katowice, 2003, s. 29-38.
  • Sojka E., L. Dziembała, M. Balcerowicz-Szkutnik, Tablice trwania życia jako zwierciadło jakości życia ludności wybranych miast województwa śląskiego, ZN Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2003 z. 4, s. 58-69.
  • Sojka E., Rozkłady odległości migracji ludności województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne” 2003/5, s. 75-81.
  • Sojka E., Migracje wewnętrzne a rynek pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, ZN AE Katowice 2003 z. 29, 131-147.
  • Sojka E., Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa śląskiego, „Studia Ekonomiczne” ZN AE Katowice 2002 z. 21, s. 89-106.
  • Sojka E., Procesy migracyjne w regionie śląskim, „Wiadomości Statystyczne” 2002 z. 10, s. 60-66.
  • Zakrzewska-Derylak B., Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, w: "Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki", wszmijo, Katowice, 2002, s. 401-411.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Dziembała L., Sojka E., Szkutnik W., Prognoza stanu i struktury ludności według wieku i płci dla wybranych miast woj. Śląskiego do 2010 r., "Wiadomości Statystyczne", Rok XLVI nr 6, Warszawa 2001, s. 81-89.
  • Przybylska A., Rozwiązalność gier podzielnych, w: Kopańska-Bródka D. (red.) "Metody i zastosowania badań operacyjnych 2000", AE Katowice, 2001.
  • Przybylska A., Optymalność strategii w grach antagonistycznych z nieskończonym zbiorem strategii przynajmniej jednego gracza, "Studia Ekonomiczne", nr 20, Akademia Ekonomiczna Katowice 2001.
  • Szkutnik W., Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji, "Studia Ekonomiczne", nr 20, Akademia Ekonomiczna Katowice 2001, s. 105-116.
  • Szkutnik W., Miara ryzyka przy niepełnej informacji o szkodowości jednorodnego portfela polis ubezpieczeniowych, "Studia Ekonomiczne", nr 20, AE Katowice, 2001, s.117-132.
  • Zakrzewska-Derylak B., Zastosowanie funkcji użyteczności do kalkulacji składki ubezpieczeniowej, "Studia Ekonomiczne", nr 20, AE Katowice, 2001, s. 133-149.
  • Zakrzewska-Derylak B., Konkurencyjność firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, w: Limański A. (red.), "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. Część I", wszmijo, Katowice, 2001, s. 369-378.
  • Zakrzewska-Derylak B., Ocena ryzyka w ubezpieczeniach społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą, "Studia Ekonomiczne", nr 12, AE Katowice, 2000.
  • Zakrzewska-Derylak, Funkcja użyteczności w ubezpieczeniach, w Pyka I. (red.) "Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych”, wszmijo , Katowice, 2000, s.147-158.
  • Zakrzewska-Derylak, Ocena ryzyka ubezpieczyciela na podstawie analizy wskaźnikowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń, w: Trzaskalik T. (red.), "Materiały i zastosowania badań operacyjnych", AE Katowice, 2000, s. 249-263.
  • Szkutnik W., Klasa nieliniowych zagadnień wypukłych programowania stochastycznego, w: Trzaskalik T. (red.), "Modelowanie preferencji a ryzyko ’99", AE Katowice, 1999, s. 377-384.
  • Zakrzewska-Derylak B., Realna wartość składki netto w ubezpieczeniach na życie, w: Rączaszek A. (red.), "II i III filar ubezpieczeń emerytalnych. Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń", AE Katowice, 1999.
  • Szkutnik W., Wolny A., Zakrzewska-Derylak B., Ryzyko w kalkulacji składki netto, w:
  • Trzaskalik T. (red.), "Modelowanie preferencji a ryzyko ‘98", AE Katowice, 1998, s. 409-422.
  • Szkutnik W., E-modele optymalizacyjne a modelowanie ekonometryczne, w:
  • E. Ignasiak (red.): "Badania operacyjne w zarządzaniu firmami i przedsięwzięciami", Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, nr 258, 1998, s. 65-73.
  • Zakrzewska-Derylak B., Ekonomiczne zastosowanie sieci neuronowych, w: Trzaskalik T. (red.) "Zastosowania badań operacyjnych", Absolwent , Łódź, 1997.
  • Szkutnik W., Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji, w:
  • Nowiński M. (red.), "Systemy wspomagania decyzji grupowych", Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 717, 1996, s. 133-140.
  • Zakrzewska-Derylak B., Zastosowania sieci neuronowych w badaniach ekonomicznych, Materiały Konferencji "Zastosowania badań operacyjnych w ekonomii", Łódź, 1996.
  • Szkutnik W., O zastosowaniu pewnego parametrycznego oszacowania statystycznego w rozwiązywaniu dwuetapowych zadań programowania stochastycznego, Prace Naukowe AE Katowicach, nr 131, 1995, s. 61-72.
  • Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Analiza porównawcza zgonów niemowląt w woj. Katowickim i w Polsce, Prace Naukowe AE w Katowicach, nr 131, 1995, s. 114-124.
  • Zakrzewska-Derylak B., Sieci uczące się w badaniach ekonomicznych, Materiały XXXI Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków, AE Katowice,1995.
  • Sojka E., Modelowanie umieralności ludności województwa katowickiego w oparciu o szeregi czasowe, ZN AE Katowice 1995 nr 131 s. 153-175.
  • Sojka E., Statystyczna analiza umieralności ludności województwa katowickiego w latach 1983-1985, ZN AE Katowice 1995 nr 131 s. 125-151.
  • Sojka E., Demometryczne modele umieralności ludności województwa katowickiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995/4 s. 125-143.
  • Szkutnik W., Aspekty dynamiczne i kontrolne w optymalnej polityce migracji, w:
  • Kopańska-Bródka D. (red.), "Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji", Prace Naukowe AE w Katowicach, 1994, s. 131-140.
  • Zakrzewska-Derylak B., Próba określenia optymalnej polityki w gospodarce, ZN, nr 117/1990, AE Katowice, 1990.
  • Zakrzewska-Derylak B., Uwagi o liczbie iteracji w wybranej klasie algorytmów efektywnych programowania wypukłego, ZN, nr 3/86, AE Katowice, 1986.

  Inne

  1. Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki. Praca zbiorowa pod red. T. Trzaskalika wyd. 3. Akademia Ekonomiczna Katowice 1995, s. 164-218.
  2. Elementy matematyki aktuarialnej. Praca zbiorowa pod red. M. Zrałek: Ubezpieczenia społeczne. Kolegium Zarządzania, Akademia Ekonomiczna Katowice 1996, s. 103-113.
  3. Renty. Seria: Elementy matematyki aktuarialnej pod red. W. Szkutnika. Kolegium Zarządzania, Akademia Ekonomiczna Katowice 1996, stron 45. Autorzy: M. Balcerowicz-Szkutnik, B. Zakrzewska – Derylak, E. Michalska.
  4. Ubezpieczenia majątkowe. Seria: Elementy matematyka aktuarialnej pod red. W. Szkutnika. Kolegium Zarządzania. Akademia Ekonomiczna Katowice 1996, stron 32. Autorzy: R. Klama, E. Sojka.
  5. Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki. Praca zbiorowa pod red. T.Trzaskalika, wyd. 4. Akademia Ekonomiczna Katowice 1998, s. 167-219A.
  6. Modeling of claim counts using data mining procedures / Alicja Wolny – Dominiak , Katarzyna Zeug – Żebro // w: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics/ pod red. Jaroslav Ramik, Daniel Stavárek. Karviná: Silesian University, School of Business Administration (2012),s . 992-998, ISBN 978-80-7248-779-0. Bibliog. s. 980-986.
  7. Insurance portfolios rate making: Quantile regression approach / Alicja Wolny – Dominiak , Agnieszka Orwat – Acedańska, Grażyna Trzpiot // w: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics/ pod red. Jaroslav Ramik, Daniel Stavárek. Karviná: Silesian University, School of Business Administration (2012),s . 992-998, ISBN 978-80-7248-779-0. Bibliog. s. 986-992.
  8. Spatial statistics in the analysis of county budget incomes in Poland with the R CRAN/ Alicja Wolny – Dominiak , Katarzyna Zeug – Żebro // w: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics/ pod red. Jaroslav Ramik, Daniel Stavárek. Karviná: Silesian University, School of Business Administration (2012),s . 992-998, ISBN 978-80-7248-779-0. Bibliog. s. 992-997.
  9. On some modifications of cape cod method for loss reserving / Alicja Wolny – Dominiak // w: Proceedings of 7th International Days of Statistics and Economics/ pod red. Tomas Loster, Tomas Pavelka. Prague: (2013) s. 1566-1574.
  10. Hadaś – Dyduch M., Struktury od podstaw, [w:] Finanse Osobiste Nr 2 (9). Kwartalnik Polskiej Grupy Doradców Finansowych, Kwiecień-Czerwiec 2013, Katowice 2013. s. 50-57.
  Dołącz do nas

  Akredytacje i partnerzy

  logotyp efmd
  logotyp ceeman
  logotyp hr
  logotyp cima
  logotyp eaie
  logotyp bauhaus4
  logotyp progres3