Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

KierunekPromotorProblematyka oraz wybrane tytuły prac

Ekonomia  

 

prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka

Problematyka:
Procesy demograficzne w regionie, w Polsce i w Europie; statystyka rynku pracy; zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizach gospodarczych i społecznych – budowa rankingów jednostek administracyjnych

Wybrane tytuły prac:
1. Rozwój demograficzny i gospodarczy miasta Jaworzno w latach 2003-2017.
2. Statystyczna analiza transportu lotniczego Polski w latach 2002-2010.
3. Statystyczno-ekonometryczna analiza handlu zagranicznego Polski.
4. Procesy demograficzne Polski na tle wysokorozwiniętych państw europejskich.
5. Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia ludności w krajach Unii Europejskiej.
6. Dynamika zmian wskaźników poziomu życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej.
7. Pokolenie 50+ na polskim rynku pracy na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
8. Poziom życia a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej.
9. Analiza struktury i dynamiki polsko-rosyjskiej wymiany handlowej w latach 2006-2015.
10. Migracje zagraniczne Polaków na pobyt stały w latach 2002- 2014.
11. Trendy rozwojowe w polskim szkolnictwie wyższym.
12. Analiza statystyczna procesów ludnościowych w wybranych województwach Polski.
13. Statystyczna analiza budżetów gospodarstw domowych w latach 2000 – 2010.
14. Analiza porównawcza rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski Południowej.
15. Poziom dobrobytu w krajach Unii Europejskiej.
16. Ocena przestrzennego zróżnicowania potencjału demograficznego z wykorzystaniem metod taksonomicznych.

Ekonomia

prof. UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur

Problematyka:
Analiza statystyczna i metody prognozowania w ekonomii i finansach, optymalne decyzje Analiza statystyczna i metody prognozowania w ekonomii i finansach, optymalne decyzje 

 
Wybrane tytuły prac:
1. Analiza ilościowa procesów inflacyjnych w Polsce
2. Analiza ilościowa procesów inflacyjnych w krajach Unii Europejskiej
3. Metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych
4. Metody ilościowe wydatków budżetowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
5. Analiza statystyczno-prognostyczna budżetów gospodarstw domowych w Polsce
6. Wydatki gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – analiza porównawcza
7. Analiza PKB w aspekcie statystyczno-prognostycznym
8. Metody ilościowe w ekonomii zdrowia
9. Metody analiz i prognoz zatrudnienia
10. Wynagrodzenia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – analiza z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej
11. Analiza statystyczna oraz metody prognostyczne handlu zagranicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej
12. Metody prognozowania wielkości sprzedaży
13. Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
14. Optymalne decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
15. Metody analiz cen transferowych
16. Metody podejmowania decyzji finansowych
17. Metody podejmowania decyzji gospodarczych

 

 

Ekonomiaprof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak 

Problematyka:
eksploracja danych ekonomicznych, modele statystyczne w zagadnieniach ekonomicznych, prognozowanie w szeregach czasowych, symulacje procesów ekonomicznych, data mining i uczenie maszynowe w zagadnieniach ekonomicznych, zarządzanie ryzykiem w ujęciu ilościowym, wykorzystanie programu R, automatyzacja obliczeń statystycznych, wizualizacja danych, aplikacja interaktywna R shiny.

 

Wybrane tytuły prac:

1.       Analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego na podstawie spółki Maszyny Elektryczne CELMA Spółka Akcyjna w Cieszynie

2.       Ocena podatności na bankructwo spółki z branży paliwowej

3.       Analiza rynku pracy w województwie śląskim ze względu na podział terytorialny województwa

4.       Analiza porównawcza transportu publicznego w Polsce

5.       Czynniki wpływające na obrót nieruchomości – analiza ilościowa

 

Ekonomiadr hab. Jan Acedański

Problematyka:
prognozowanie, statystyczna analiza zjawisk społeczno-gospodarczych, modelowanie matematyczne procesów ekonomicznych, (szczególnie makroekonomicznych), podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, ilościowa analiza rynków finansowych

Wybrane tytuły prac:
1. Handel elektroniczny w Polsce - wybrane zagadnienia
2. Rynek kryptowalut i obecny system finansowy w ujęciu ekonomicznym
3. Kryzys finansowy z 2008 roku - jak do niego doszło i czy można go było przewidzieć?
4. Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na stopy bezrobocia w wybranych państwach
5. Analiza wpływu czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości
6. Rywalizacja finansowa w sporcie na przykładzie klubów piłkarskich Ekstraklasa S.A.
7. Działania marketingowe klubów sportowych na przykładzie klubu Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.
8. Kryzys ekonomiczny w latach 2007-2010

Dołącz do nas

Nasi partnerzy