Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Matematyka (z rachunkiem prawdopodobieństwa),
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Statystyka opisowa,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Statystyka społeczno-gospodarcza,
 • Metody ekonometryczne w analizie rynku pracy, 
 • Statystyka i demografia,
 • Metody ilościowe w finansach i rachunkowości,
 • Metody ilościowe i jakościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • Statystyka medyczna i sprawozdawczość,
 • Statystyka i ekonometria przestrzenna,
 • Zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka,
 • Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych,
 • Zastosowanie metod eksploracji danych w biznesie,
 • Modelowanie Ekonometryczne -warsztaty komputerowe,
 • Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych,
 • Business Forecasting,
 • Quantitative Methods for E-commerce.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3