Europejski Wykład Otwarty "Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań".


Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych została partnerem Europejskiego Wykładu Otwartego. Wydarzenie to zorganizowały Katedra Studiów Politycznych Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz sieć Team Europe w Polsce.

Europejski Wykład Otwarty został zatytułowany "Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 w świetle aktualnych wyzwań". Spotkanie miało miejsce 14.04.2021r.

Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych reprezentowała dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, która wystąpiła w roli prelegenta.

Podczas seminarium eksperci dyskutowali na temat priorytetów Komisji Europejskiej wobec kluczowych wyzwań krajowych, regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się kwestie dotyczące m.in. gospodarki europejskiej, polityki spójności, polityki naukowo-badawczej, polityki równouprawnienia i pozycji międzynarodowej UE.

Program seminarium