Inauguracja cyklu webinariów pt. Know-how Biznesu Międzynarodowego: czego nie znajdziecie w książkach…

W dniu 20.04.2021 odbył się wykład pt. „Handel transgraniczny w kanale e-commerce”, który poprowadził Adam Płotkowski – CEO firmy Babyaisle sp. z o.o.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Koło Naukowe „International Challenge”.

                                 

Webinarium skierowane było przede wszystkim do Studentów kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz specjalności Handel Zagraniczny. Inicjatywa stanowiła oczekiwaną przez Studentów możliwość kontaktu z praktykami zajmującymi się na co dzień różnymi aspektami działalności w środowisku międzynarodowym i była uzupełnieniem oraz rozwinięciem problematyki proponowanej w ramach programu studiów realizowanego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i specjalności Handel Zagraniczny na kierunku Ekonomia.

Spotkanie otworzyła Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, która przedstawiła sylwetkę prelegenta.

Adam Płotkowski rozpoczął wystąpienie od zdefiniowania pojęcia transgranicznego handlu e-commerce. Przedstawił wady i zalety sprzedaży na rynku europejskim w firmie niezależnej działalności oraz za pośrednictwem Ebay czy Amazon. Szczegółowo opisał przeprowadzanie badania rynku zagranicznego z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics. Podkreślił wymóg posiadania wiedzy nt kierunku skąd pochodzi ruch klientów oraz współczynnika konwersji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o zaletach aktywnego posługiwania się Google Trends, gdzie wyszukiwanie po temacie lub haśle może przysporzyć cennej wiedzy na temat zmian preferencji nabywców w różnych krajach. Zdaniem prelegenta jest to jedno z najważniejszych narzędzi badania rynków zagranicznych.

Zaproszony gość odniósł się również m.in. do strategii tłumaczenia strony, prawa konsumenckiego i podatkowego, zagadnienia krajów wielojęzycznych (np. Szwajcaria, Belgia), form dostawy, form płatności stosowanych w poszczególnych krajach. Na zakończenie spotkania gość udzielił odpowiedzi na liczne pytania Studentów.