Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolska konferencja dydaktyczna - dobre praktyki kształcenia na kierunkach związanych z MSG

W dniu 23 czerwca 2021 r. w formie online odbyła się „Ogólnopolska konferencja dydaktyczna - dobre praktyki kształcenia na kierunkach związanych z Międzynarodowymi Stosunkami Gospodarczymi.

Konferencja moderowana byłą przez obecnego koordynatora konkursu „Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG” dr Katarzynę Czech. Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli siedmiu wiodących ośrodków akademickich kształcących w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych t. j.:

•          Uniwersytet Łódzki,

•          Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

•          Uniwersytet Gdański,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

•          Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

            Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Maciej Nowak. Uczestników konferencji powitała Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, która zachęcała do wykorzystania tegorocznej konferencji do głębszej integracji środowiska akademickiego i wskazywania nowych obszarów przyszłej współpracy.

            Pierwsza część konferencji poświęcona została podsumowaniu VII edycji „Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG”. Przedstawiciele kapituły konkursu poinformowali, że w 2021 roku zgłoszono łącznie 14 prac, w tym 9 licencjackich i 5 magisterskich.

Zwycięzcami konkursu zostali:

- w kategorii praca magisterska:

I miejsce. Pani Alicja Kozak (Korenik), autorka pracy zatytułowanej „Kształtowanie się wybranych zjawisk w strukturze społeczno-gospodarczej nowoczesnych miast – studium przypadku.” Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej.  

- w kategorii praca licencjacka:

I miejsce. Pani Sylwia Cieślik, autorka pracy zatytułowanej „Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych.” Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem dr Tomasza Sosnowskiego.

oraz

III miejsce. Pani Nguyen Thi Yen Nhi, autorka pracy zatytułowanej „The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Polish Nonfinancial Listed Firms.” Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Konrada Sobańskiego.

Wszystkim nagrodzonym laureatom i ich promotorom dano możliwość zabrania głosu i przedstawienia refleksji nt udziału w tegorocznym konkursie.

            Następna część konferencji koncentrowała się na kwestiach związanych z doskonaleniem formuły i regulaminu konkursu podczas zbliżających się edycji. Dyskutanci podkreślali istotną rolę promowania międzynarodowych stosunków gospodarczych i ich interdyscyplinarnego charakteru.   

 

 

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3