Przejdź do menu Przejdź do treści

Relacja z XVIII Konferencji Naukowej PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

W dniu 20 października 2021 r. odbyła się XVIII Konferencja Naukowa PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ, której organizatorem była Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna edycja Konferencji odbyła się w formule zdalnej na platformie Google Meet.

W Konferencji uczestniczyli naukowcy z SGH w Warszawie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku (oraz jego Filii w Wilnie), Uniwersytetu Łódzkiego, a także pracownicy oraz studenci naszej Uczelni.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Sławomir Smyczek oraz Dziekan Wydziału Ekonomii Dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE. Uczestników konferencji powitała Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE.

Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje:

-      I SESJA – PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19,

-      II SESJA - PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ XXI W.

Moderatorem I SESJI był dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK (UE w Krakowie). Referaty prezentowane w tej sesji dotyczyły wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej w warunkach rozwijającej się pandemii COVID-19. Prelegenci przedstawiali aktualne wyniki badań dotyczących strategii polskich eksporterów wobec pandemii koronawirusa, wpływu pandemii COVID-19 na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, sytuacji na giełdach w krajach BRIC w okresie pandemii COVID-19, efektów pandemii COVID-19 dla poszczególnych sektorów w Polsce, wpływu pandemii koronawirusa na poziom zanieczyszczenia powietrza i politykę jakości powietrza w Polsce w świetle działań podejmowanych przez UE na poziomie ponadnarodowym, zarządzania ryzykiem systemowym, a także działań antykryzysowych podejmowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH przewodniczył obradom II SESJI, poświęconej wyzwaniom w obszarze ekspansji międzynarodowej w XXI w. Prelegenci wskazywali, że współcześnie procesy internacjonalizacji dotyczą różnych obszarów aktywności gospodarczej (produkcji, wymiany towarowej oraz usługowej, a także działalności badawczo-rozwojowej). Ich intensywność i dynamika odzwierciedlają stan poszczególnych podmiotów gospodarki światowej oraz kondycję tejże gospodarki jako całości. W trakcie tej sesji Konferencji prezentowane były aktualne wyniki badań nad internacjonalizacją sektora usług, funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych, międzynarodową konkurencyjnością wybranych państw Azji Centralnej, corporate governance jako elementem klimatu inwestycyjnego, specyfiką wymiany handlowej Rosji z krajami WNP, działalnością badawczo-rozwojową realizowaną przez korporacje transnarodowe sektora farmaceutycznego, kształtowaniem zachowań konsumenckich za pomocą strategii shared mobility w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, finansowaniem działalności szkoleniowej w Polsce w dobie pandemii COVID-19.

Każdą z sesji zakończyła ożywiona dyskusja.

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE podsumowała obrady, podziękowała moderatorom sesji, prelegentom oraz uczestnikom dyskusji, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnej, dziewiętnastej już, edycji Konferencji w 2022 r.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3