Przejdź do menu Przejdź do treści

Spotkanie z praktykiem 17.04.2023

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Koło Naukowe „International Challenge” zorganizowało w dniu 17.04.2023 cykliczne wydarzenie "Know-how biznesu międzynarodowego - czego nie znajdziecie w książkach”.

Zaproszonym gościem była Pani Ewa Mikos-Romanowicz pełniącą funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w Siemens. Spotkanie zatytułowane zostało "Zrównoważone podejście i ESG w strategii i działaniach firmy Siemens".

Zasady zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część działalności współczesnego przedsiębiorstwa. Są one wpisane w liczne aktywności firmy i stosowane na wszystkich etapach jej funkcjonowania. W firmie Siemens stworzona została strategia o charakterze globalnym. Przyjęte w niej rozwiązanie umożliwia realizację założeń ESG zarówno przez Siemens, jak i przez klientów czy partnerów. W trakcie spotkania ze studentami przybliżone zostały powyższe zagadnienia, jak również praktyka stosowania zrównoważonego podejście w przedsiębiorstwie Siemens.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy