Przejdź do menu Przejdź do treści

Studentka kierunku MSG Ambasadorem Karier Unii Europejskiej "EU Careers" 2024/2025

Studentka II roku studiów z kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Karolina Kozłowska oraz student I roku z kierunku Finanse i Rachunkowość Szymon Drewniok zostali Ambasadorami Karier Unii Europejskiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Nową funkcję pełnić będą od nowego roku akademickim 2024/2025.

Nasza Uczelnia, za pośrednictwem Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, co roku przystępuje do Programu Ambasadorskiego „EU Careers” organizowanego przez EPSO (European Personnel Selection Office) oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami jest rozpropagowanie informacji na temat programu wśród studentów oraz wyłonienie kandydata/kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Programu Ambasadorskiego „EU Careers” to program, w ramach którego studenci wybrani na ambasadorów karier UE z ramienia uczelni partnerskiej poznają i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest promowanie możliwości odbywania praktyk, staży i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Obowiązki Ambasadorów:

  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE,
  • Budowanie uniwersyteckich sieci współpracy i udzielanie informacji na temat pracy w instytucjach Unii Europejskiej,
  • Aktywna i stała obecność w Internecie i mediach społecznościowych,
  • Przygotowywanie prezentacji, uczestniczenie w uniwersyteckich targach pracy i podobnych wydarzeniach, poszukiwanie interesujących prelegentów,
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zatrudnienia w instytucjach UE,
  • Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi,
  • Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat ofert pracy w instytucjach UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych.

W realizacji powyższych zadań i obowiązków współuczestniczyć będą również zaangażowani w promocje Programu Pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Dziembały, prof UE.

Serdecznie GRATULUJEMY!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca