VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG zakończona

W dniu 2.06.2022 r. odbyła się Ogólnopolska konferencja dydaktyczna - „Wyzwania gospodarki międzynarodowej trzeciej dekady XXI w.  – implikacje dla procesu dydaktycznego” której towarzyszyło uroczyste ogłoszenie wyników kolejnej edycji, Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu MSG. Uniwersytet Łódzki był organizatorem tegorocznej VIII edycji konkursu koordynowanej w ramach UE Katowice przez dr Katarzynę Czech.

 

Konferencja odbywała się w formule online, która to pozwoliła na spotkanie wszystkich Partnerów Projektu, oraz nagrodzonych Autorów prac, a także ich Promotorów.

 

Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbywa się na podstawie umowy zwartej w grudniu 2013 r. przez następujące Uczelnie:

•          Uniwersytet Łódzki,

•          Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

•          Uniwersytet Gdański,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

•          Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

•          Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Misją przedsięwzięcia jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz promocja potencjału naukowego absolwentów studiów magisterskich oraz licencjackich. Nadzór merytoryczny nad realizacją konkursu sprawuje Kapituła Konkursu, która powołuje Komisję Konkursową dokonującą oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych prac. 

 

W tegorocznej edycji konkursu Laureatami zostali

 

W grupie prac licencjackich: 

I   miejsce –Sławomir Szwajkosz – (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –Internacjonalizacja przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych a jego wyniki finansowe na przykładzie grupy kapitałowej CD Projekt (promotor prof. dr hab. Krzysztof Wach) 

III miejsce –Julia Perek – (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon (promotor dr Sylwia Talar) 

III miejsce – Oliwia Witecka – (Uniwersytet Łódzki) –Business angels na rynku europejskim (promotor dr TomaszSosnowski) 

 

W grupie prac magisterskich: 

I   miejsce – Michał Kulbacki – (SGH) – Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej (promotor dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH) 

II miejsce – Piotr Młynarz – (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Analiza atrakcyjności inwestycyjnej polskiej branży motoryzacyjnej na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej (promotor dr Marta Ulbrych)

 

Bardzo się cieszymy, że wśród Laureatów tegorocznej edycji w kategorii prac licencjackich znalazła się nasza absolwentka.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i ich Promotorom!