XV Seminarium Europejskie PECSA - 12.10.2021 r., godz. 13:00-15:00

 

 

XV Seminarium Europejskie PECSA

Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wyzwania
 zielonej transformacji

12.10.2021 r., godz. 13:00-15:00

 

Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS)

Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEWSE)

Katedra Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (UG)

Partnerzy

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE)

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (UW)

Kwestie do dyskusji

-  Jaki wpływ ma Europejski Zielony Ład na sektor energetyczny w Polsce?

-  W jaki sposób powinno wyglądać przeprowadzenie zielonej transformacji w Polsce?

-  Czy działania podejmowane w polskim sektorze energetycznym zmierzają w kierunku zielonej transformacji?

-  Jakie mogą być społeczne i ekonomiczne skutki zielonej transformacji?

Program

13:00-13:10 – Otwarcie

-  David Gregosz - Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

-  Prof. dr hab. Ewa Latoszek - Dyrektorka Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH, Kierowniczka Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

13.10-14.50 – Wystąpienia i dyskusja

Moderator:

-  dr Anna Wójtowicz - Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, PECSA

Prelegenci:

-  prof. dr hab. Maciej Zalewski - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN

-  prof. UJK dr hab. Paweł Soroka - Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

-  Tomasz Podgajniak - b. Minister Środowiska w Rządzie Premiera Marka Belki (2005 r.)

-  prof. WSM dr hab. Marek Gruchelski - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (w latach 1993-1994)

 

14:50-15.00 – Podsumowanie 

dr Aleksandra Borowicz - Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny UG

 

Informacja w formacie PDF

Link do wydarzenia w platformie MS TEAMS

Link do transmisji na YouTube

Link do wydarzenie na Facebooku