Przejdź do menu Przejdź do treści

Zatrudnienie w MSZ i aplikacja dyplomatyczno-konsularna - online - 21 maja 2024 r.

Webinarium organizowane przez Katedrę IiPE SGH - Zatrudnienie w MSZ i aplikacja dyplomatyczno-konsularna - online - 21 maja 2024 r.

W związku z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i nowymi
wyzwaniami stojącymi przed krajowymi i unijnymi dyplomacjami Katedra
Integracji i Prawa Europejskiego SGH [1] oraz SKN Spraw Zagranicznych
SGH [2], działające przy Katedrze i Stowarzyszenie Studentów Youth
Entrepreneurial Community [3] zapraszają wszystkich Studentów do
wzięcia udziału w webinarium online poświęconemu: a) możliwości
zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, b) naborowi na
aplikację dyplomatyczno-konsularną, c) jak i współpracy pomiędzy
dyplomacją polską a różnymi instytucjami UE.


Data wydarzenia: 21.05.2024, godz. 17:00 - 18:30

Lokalizacja: Spotkanie online (MS Teams)

(link: https://tiny.pl/dcd31
[4])


 

Tematy spotkania:

        * Związki między dyplomacją polską a unijną
        * Podstawowa ścieżka zatrudnienia w MSZ: nabór na aplikację
dyplomatyczno-konsularną (ADK) - wymogi, przebieg rekrutacji
        * Przebieg aplikacji dyplomatyczno-konsularnej: szkolenia, staże w
centrali ministerstwa i placówkach zagranicznych, szkolenia
współorganizowane z Akademiami państw członkowskich UE, jak i
państw trzecich, rozwój kompetencji
        * Aplikacja …. i co dalej?
        * Ciągłe możliwości rozwoju, w tym szkolenia w instytucjach UE,
przygotowanie do aplikowania o stanowiska w Delegaturach UE oraz bogata
oferta stypendialna (NEPT-y, Kolegium Europejskie, European Diplomatic
Program - EUDA)

Podczas spotkania swoją wiedzą oraz informacjami na temat związków
między polską i unijną dyplomacją, jak również naboru na
aplikację dyplomatyczno-konsularną podzielą się doświadczeni
dyplomaci: dr Iwona Woicka-Żuławska, była Ambasador w Królestwie
Norwegii, obecnie zastępca dyrektora oraz I radca Marcin Tatarzyński,
były chargé d'affaires w Helsinkach, naczelnik Wydziału Aplikacji
Dyplomatyczno-Konsularnej (ADK) Akademii Dyplomatycznej w MSZ.
Pracownicy AD wskażą na wymogi stawiane przyszłym dyplomatom,
opowiedzą o wieloetapowym procesie naboru, jak również odniosą się
do przebiegu samej aplikacji, jak i przyszłych zadań i przede
wszystkim możliwości. Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do
konkursu na ADK (tegoroczny drugi nabór w toku) - dokumenty można
składać do 31 maja 2024 r. Spotkanie online będzie również szansą
na zadanie konkretnych pytań i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
związanych z zatrudnieniem w MSZ oraz naborem na ADK.

Links:
------
[1] 
https://sgh.waw.pl/kiipe
[2] https://sknsprawzagranicznych.com/
[3] https://yecommunity.pl/
[4] https://tiny.pl/dcd31
[5] https://forms.office.com/e/jqYDj7Gx9L
[6] http://www.sgh.waw.pl/kiipe
[7] http://www.adamambroziak.eu/

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca