Przejdź do menu Przejdź do treści

XX Konferencja Katedry MSE 19 października 2023

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych ma zaszczyt zaprosić na XX Konferencję Naukową PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ która odbędzie się 19 października 2023 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet

 

PROGRAM KONFERENCJI

Instrukcja logowania i obsługi systemu konferencyjnego

 

Sesja plenarna, sesja panelowa A, sesja wspólna są przypisane do wirtualnego pokoju 1, który opatrzony jest adresem internetowym https://meet.google.com/ytq-qokj-fhh

natomiast sesja panelowa B jest przypisana do wirtualnego pokoju 2, który jest opatrzony adresem internetowym https://meet.google.com/xrz-ytin-qtx

 

CELE KONFERENCJI

 • Identyfikacja najważniejszych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej
 • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu podmiotów ją tworzących
 • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami gospodarki światowej w III dekadzie XXI wieku
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych funkcjonowaniem gospodarki światowej na różnych jej płaszczyznach
 • Identyfikacja obszarów współpracy badawczej

 

RADA PROGRAMOWA

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH dr hab. Adam Ambroziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UEW dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, pandemii COVID-19 i niestabilności dla gospodarki światowej i jej podmiotów
 • Problemy globalne
 • Unia Europejska i procesy integracyjne na świecie
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
 • Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej
 • Cyfryzacja i zrównoważony rozwój w perspektywie międzynarodowej

 

WAŻNE TERMINY

20.07.2023   
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu oraz abstraktem  poprzez przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej konferencji) na adres e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl
21.07.2023  
potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu
20.09.2023  
złożenie pełnego tekstu referatu, wniesienie opłaty konferencyjnej
19.10.2023  
konferencja online

 

PROPOZYCJA PUBLIKACJI

·    Rozdział w monografii naukowej Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (publikacja w open access). Teksty można składać w języku polskim oraz w języku angielskim. Warunki publikacji: przygotowanie tekstu (max. 22 tys. znaków ze spacjami) zgodnie z szablonem (do pobrania ze strony internetowej konferencji), uzyskanie pozytywnej recenzji, dostarczenie skanu Umowy wydawniczej, udział w konferencji.

·    Przegląd Europejski (ISSN 1641-2478; e-ISSN 2657-6023; MEiN: 70 pkt.) https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE, teksty w j. polskim i j. angielskim.

·     Journal of Economics and Management (ISSN 1732-1948; e-ISSN 2719-9975; MEiN: 40 pkt.) https://sciendo.com/journal/JEMUEKAT, tylko teksty w j. angielskim.

·    Przegląd Zachodni (ISSN 0033-2437; MEiN: 70 pkt.) https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/informacje-dla-autorow#zasadyprzygotowaniapracy, teksty w j. polskim i j. angielskim.

 Tekst referatu oraz skan Umowy wydawniczej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: msekonferencja@ue.katowice.pl.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA


Opłata za udział w konferencji z prezentacją i publikacją referatu wynosi 900 PLN od zgłoszenia publikacji. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, publikację.

Opłata za udział w konferencji z prezentacją referatu, bez publikacji wynosi 100 PLN od osoby.

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta lub rezygnacji z publikacji po recenzji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “Katedra MSE
– Konferencja 2023”

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała – Przewodnicząca

Prof. UE dr hab. Małgorzata Fronczek

Prof. UE dr hab. Iwona Pawlas

Dr Anna Czech

Dr Rafał Świtała

 

Partnerzy konferencji:

 

Pliki do pobrania:


- Konferencja MSE 2023 ulotka

- Konferencja MSE 2023 karta zgłoszenia

- Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

- Podstawowe wymagania redakcyjne

- Szablon rozdziału monografii

- PROGRAM KONFERENCJI

- Instrukcja logowania i obsługi systemu konferencyjnego

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3