Przejdź do menu Przejdź do treści

 dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

 • I. Pawlas, Structural changes in Polands foreign trade from 1990 to 2019, (In :) Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2021, Cordoba, Spain, ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 414-422, ISBN: 978-0-9998551-6-4, CONFERENCE PROCEEDINGS / ARTYKUŁ KONFERENCYJNY (70 PKT. MNiSW)
 • I. Pawlas, Disparities in Development in the Light of Taxonomic Research - Evidence from the European Union Countries, (w: ) Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 1069-1078, ISBN: 978-0-9998551-7-1, CONFERENCE PROCEEDINGS / ARTYKUŁ KONFERENCYJNY, 70 pkt. MEiN
 • I. Pawlas, The Impact of the COVID-19 Pandemic on the European Union Economy - Selected Issues, (w: ) Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman,International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 1057-1068, ISBN: 978-0-9998551-7-1, CONFERENCE PROCEEDINGS / ARTYKUŁ KONFERENCYJNY, 70 pkt. MEiN
 • I. Pawlas, The COVID-19 Pandemic and Its Implications for Government Deficits and Public Debt – International Perspective, Kosice Security revue / KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE, Vol. 11, No. 1 (2021), s. 79-91, ISSN 1338-4880 (print ver.), ISSN 1338-6956 (online ver.), 5 pkt. MNiSW
 • I. Pawlas, Wspieranie innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (w:) Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym, red. I. Ostoj, I. Pawlas, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, ISBN 978-83-7875-661-3,  s. 71-68. ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (20 pkt. MNiSW)
 • I. Pawlas, Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2018, (w: ) Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność - Współczesne Dylematy, red. nauk. Alina Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2020, s. 211-224, p-ISBN: 978-609-95472-9-9, ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (20 pkt. MNiSW)
 • I. Pawlas, Inclusiveness of development - a challenge for a post-pandemic global economy, (In: ) Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 422-438. p-ISBN: 978-0-9998551-5-7. CONFERENCE PROCEEDINGS / ARTYKUŁ KONFERENCYJNY, (70 pkt. MNiSW)
 • I. Pawlas, The evaluation of trade relations between Poland and the European Union from 2004 to 2018, (In: ) Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020 / ed. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Petra Dolezelova, Tereza Powadova, VSB -Technical University of Ostrava, Ostrava 2020, s. 678-689. (CONFERENCE PROCEEDINGS, 5 pkt. MNiSW, zgłoszone do Web of Science)
 • I. Pawlas, I. Ostoj (red.), Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2020, ISBN 978-83-7875-661-3  REDAKCJA (udział 50%, 10 pkt. MNiSW)
 • I. Pawlas, Economic development. A Pillar for the European Union Integration, (In: ) The EU in the 21st Century. Challenges and Opportunities for the European Integration Process, ed. David Ramiro Troitino, Tanel Kerikmäe, Ricardo Martín de la Guardia, Guillermo A. Perez Sanchez Springer, Cham 2020, ss. 171-206, ISBN: 978-3-030-38398-5, e-ISBN: 978-3-030-38399-2. ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (20 pkt. MNiSW), link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-38399-2, DOI: 10.1007/978-3-030-38399-2_11
 • I. Pawlas, S. Talar, M. Dziembała, K. Czech, Inkluzywna gospodarka światowa. Szanse i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020 Strony i szczegóły: 179 s. p-ISBN: 978-83-208-2383-7. MONOGRAFIA (100 pkt. MNiSW) (współautor: udział 32%)
 • I. Pawlas, Resource efficiency as a precondition forsecuring environmental sustainability by the Visegrad Countries, ‘Kosicka Bezpecnostna Revue = Kosice Security Revue’ 2020, vol. 10, no. 1, s. 60-74 - p-ISSN: 1338-4880, e-ISSN: 1338-6956. ARTYKUŁ NAUKOWY (5 pkt. MNiSW). ERIH Plus; DOAJ.
 • I. Pawlas, B. Danowska-Prokop, Historical determinants of the British separateness in the context of Brexit, ‘Horyzonty Polityki’ 2019, vol. 10, no. 32, s. 87-104. p-ISSN: 2082-5897 e-ISSN: 2353-950X. ARTYKUŁ NAUKOWY. (100 pkt. MNiSW) (współautor: 50%) DOI: 10.35765/HP.2019.1032.05
 • I. Pawlas (2019). Rozwój ekonomiczno-społeczny państw rozwijających się zachodniej hemisfery, (w: ) Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 40-67, p-ISBN: 978-83-7875-577-7 e-ISBN: 978-83-7875-578-4. (PRACA NAUKOWA, ROZDZIAŁ)
 • I. Pawlas, (2019). Economic activity in peripheral regions - a case of Poland. Regional Formation and Development Studies 2019, vol. 28, no. 2. s. 99-115. p-ISSN: 2029-9370. e-ISSN: 2351-6542. ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. 
 • I. Pawlas, K. Pawlas, (2019). Healthcare as a determinant of socioeconomic security - regional disparities in Poland. Kosicka Bezpecnostna Revue = Kosice Security Revue 2019, Vol. 9, no. 1, s. 32-46. p-ISSN: 1338-4880. e-ISSN: 1338-6956. ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. DOAJ, ERIH PLUS. URL: kbr.vsbm.sk/2019.html
 • I. Pawlas, (2019). Socioeconomic picture of Western Hemisphere 10 years after global crisis. Evidence from selected economies. FIKUSZ - Symposium for Young Researchers 2018. Proceedings, ed. Pal Feher-Polgar. Budapest: Obuda University Keleti Faculty of Business and Management, 2019. s. 319-335. ISBN 978-963-449-114-9. ROZDZIAŁ - CONFERENCE PROCEEDINGS
 • I. Pawlas, I. (2019). The implementation of Europe 2020 Strategy - attempt of evaluation and recommendations for the future. Economic and Social Development (Book of Abstracts), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective"/ eds. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], 2019. s. 44-45. ISSN 2584-6485 (Print) ISSN 1849-7543 (Online). [ESD Conference]. 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Sustainability from an Economic and Social Perspective" ; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; CPES - Universidade Lusofona; CICPRIS - Universidade Lusofona; Fundacaopara a Ciencia e a Tecnologia (FCT); GOVCOPP - Universidade de Aveiro; University North; Faculty of Management University of Warsaw; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat. Lisbon, 2019.04.29, 2019.04.30. ABSTRAKT – BOOK OF ABSTRACTS 
 • I. Pawlas (2019). The implementation of Europe 2020 Strategy - attempt of evaluation and recommendations for the future. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective"/ eds. Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], 2019. s. 327-343.  ISSN 1849-6903 (CD-ROM). ISSN 1849-7535 (Online). 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Sustainability from an Economic and Social Perspective"; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; CPES - Universidade Lusofona; CICPRIS - Universidade Lusofona; Fundacaopara a Ciencia e a Tecnologia (FCT); GOVCOPP - Universidade de Aveiro; University North; Faculty of Management University of Warsaw; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat. Lisbon, 2019.04.29, 2019.04.30. ROZDZIAŁ -  CONFERENCE PROCEEDINGS Web of Science Core Collection.
 • I. Pawlas, (2018).The engagement of the Visegrad 4 in international transfer of capital in the form of foreign direct investment in the post-crisis period. Regional Formation and Development Studies, vol. 26, no. 3, s. 93-106, p-ISSN: 2351-6542 e-ISSN: 2029-9370 ARTYKUŁ NAUKOWY. 5 pkt. 
 • I. Pawlas,  (2018). Potential investment attractiveness of Silesia province in the light of taxonomic research. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 2/2 s. 317-329 Tytuł własny numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza, red. nauk. Marek Maciejewski, Łukasz Prysiński. p-ISSN: 1733-2486, e-ISSN: 2543-8190 ARTYKUŁ NAUKOWY 14 pkt.
 • I. Pawlas (2018) Studia Ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach(2018). red. nauk. I. Pawlas, M. Fronczek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 352, 286 s., p-ISSN: 2083-8611. CZASOPISMO – REDAKCJA.
 • I. Pawlas (2018). Socioeconomic picture of western hemisphere 10 years after global crisis - evidence from selected economies. (In: ) FIKUSZ Symposium for Young Researchers. Abstracts. ed. Pal Feher-Polgar. Budapest: Obuda University Keleti Faculty of Business and Management, 2018. s. 49. p-ISBN: 978-963-449-113-2. BOOK OF ABSTRACTS – ABSTRAKT.
 • I. Pawlas, (2018). Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. nauk. T. Sporek, I. Pawlas, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 151 s. p-ISBN: 978-83-7875-479-4, e-ISBN: 978-83-7875-480-0. REDAKCJA (50%), WSTĘP (50%), SUMMARY (100%)
 • Pawlas, I. (2018).Potencjał gospodarczy Stanów Zjednoczonych. (w: ) Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. nauk. T. Sporek, I. Pawlas, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 42-67, p-ISBN: 978-83-7875-479-4,e-ISBN: 978-83-7875-480-0 ROZDZIAŁ.
 • I. Pawlas, (2018). Disparities in development based on taxonomic research - the case of selected Latin American countries, (in:) Economic and Social Development 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Abstracts / ed. Rozana Veselica, Gordana Dukic, Khalid Hammes, Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.],  s. 41-42, ISSN 1849-7543. ABSTRAKT. CONFERENCE PROCEEDINGS
 • I. Pawlas, (2018).Disparities in development based on taxonomic research - the case of selected Latin American countries, (in:) Economic and Social Development 36th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society". Book of Proceedings. ed. Rozana Veselica, Gordana Dukic, Khalid Hammes, Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], s. 300-309, ISSN 1849-7535 ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS
 • I. Pawlas, (2018). Disparities in development based on taxonomic research. A case of Poland in the European, (in:) Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. May 17-18, 2018 Ostrava, Czech Republic. eds. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Eva Kovarova, Katerina Dvorokova, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, s. 1162-1171, ISSN  2571-029X, p-ISBN: 978-80-248-4169-4, ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS Web of Science Core Collection. 15 pkt.
 • I. Pawlas, (2018). Disparities in development in the light of taxonomic research - evidence from selected Western Hemisphere countries, (in:) Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th International Scientific Conference. Proceedings. ed. Tomas Kliestik, Zilina: University of Zilina. Part VI - Inequality in Society, s. 2735-2742,p-ISBN: 978-80-8154-249-7, ROZDZIAŁ CONFERENCE PROCEEDINGS.
 • I. Pawlas, (2018). Internal and external determinants of economic security. Evidence from Poland, (in:) Recenzovany zbornik prispevkov z XII. medzinarodnej vedeckej konferencie "Bezpecne Slovensko a Europska Unia" = Reviewed Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Secure Slovakia and European Union". 8.-9. november 2018, Kosice, Slovenska Republika / ed. Peter Losonczi, Martina Vackova, Kosice: Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach, s. 240-254, p-ISBN: 978-80-8185-029-5, ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.
 • I. Pawlas, (2018). The European Union at the crossroads with focus on its efforts to respond to global challenges, (in:) Proceedings of XVth International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries / ed. Lenka Filipova, Emil Adamek, Veronika Lasotova, Ostrava: VSB-Technical University Ostrava, s. 175-193. p-ISBN: 978-80-248-4155-7 ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS. Web of Science Core Collection. 15 pkt.
 • I. Pawlas, (2017). Brexit i jego implikacje dla Unii Europejskiej (w: ) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku / red. nauk. T. Sporek, M. Fronczek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. S. 15-30 - tab. ROZDZIAŁ. 978-83-7875-386-5 978-83-7875-387-2.
 • I. Pawlas, (2017). European regional development fund as an instrument stimulating innovative development - evidence from Poland. The Macrotheme Review. 2017, Vol. 6, Issue 4 s. 56-69. ISSN: 2379-9765 ISSN: 1848-4735. 5 pkt. ARTYKUŁ
 • I. Pawlas, (2017). Hodnotenie polsko-slovenskych obchodnych vztahov v obdobi rokov 2010-2015 = The evaluation of Polish-Slovak trade relations between 2010 and 2015 / I. Pawlas. Medzinarodne vzahy = Journal of international relations. 2017, Vol. 15, issue 2 s. 163-181. s. 179-181. p-ISSN 1336-1562. e-ISSN 1339-2751. 5 pkt. ARTYKUŁ
 • I. Pawlas, (2017). Migrant/Refugee Crisis as a Challenge for the European Union. (in: ) 11 medzinarodna vedecka konferencia. Bezpecne Slovensko a Europska Unia. Recenzovany zbornik prispevkov z konferencie = 11th International Scientific Conference Secure Slovakia and the European Union. Reviewed conference proceedings, ed. Martina Vackova. Kosice: Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach, 2017. CD-ROM. S. 459-472 - streszcz., summ., tab. - Bibliogr. 30 poz. 11 medzinarodna vedecka konferencia. Bezpecne Slovensko a Europska Unia ; Vysoka skola bezpecnostneho manazerstva v Kosiciach. Kosice, 2017.11.09, 2017.11.10. ISBN 978-80-8185-025-7. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.
 • I. Pawlas, (2017). Perspektywy i kierunki rozszerzenia Unii Europejskiej / I. Pawlas. (w: ) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku, red. nauk. T. Sporek, M. Fronczek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017. s. 31-54 - tab. ROZDZIAŁ. p-ISSN 978-83-7875-386-5. e-ISSN 978-83-7875-387-2.
 • I. Pawlas, (2017). Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką Brytanią w kontekście Brexitu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2017, Nr 319 s. 169-183. ISSN 2083-8611. 10 pkt. ARTYKUŁ
 • I. Pawlas, (2017). Regional disparities in development - the case of Poland = Regionalne dysproporcje rozwojowe - przypadek Polski. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne2017, Vol. 10, no. 3 s. 16-31. p-ISSN 2083-3725 e-ISSN 2451-182X. 9 pkt. ARTYKUŁ
 • I. Pawlas, (2017). Regional Disparities in Development Based on Taxonomic Research: A Case of Poland. (In: ) Regional Formation and Development Studies 2017, Vol. 23, No. 3 s. 86-101.p-ISSN 2029-9370 e-ISSN 2351-6542. 5 pkt. ARTYKUŁ
 • I. Pawlas, (2017). Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015. (w: ) Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi. pod. red. nauk. Marka Maciejewskiego i Krzysztofa Wacha. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej. Katedra Handlu Zagranicznego, 2017. s. 249-265. 978-83-65262-15-8. ROZDZIAŁ
 • I. Pawlas, (2017). South Korea in the global economy in post-crisis period.An attempt of evaluation. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, Nr 486 s. 228-244. The Development Challenges of Asia-Pacific Countries / red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Karolina Łopacińska. p-ISSN 1899-3192. e-ISSN 2392-0041. ARTYKUŁ 10 pkt.
 • I. Pawlas, (2017). The evaluation of Polish-krainian trade relations between 2010 and 2015. Visnik Lvivskogo Torgovelno-ekonomicnogo Universitetu. Ekonomicni nauki2017, No. 52 s. 156-165. p-ISSN 2522-1205 e-ISSN 2522-1213. ARTYKUŁ 5 pkt. 
 • I. Pawlas, (2017). United States and European Union in the global economy in post-crisis period. (In: ) Proceedings of IAC 2017 in Vienna. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning and International Academic Conference on Management, Economics and Marketing. Vienna, Austria 2017 (IAC-MEM 2017 + IAC-TLEl 2017) Friday - Saturday, August 18 - 19, 2017.  ed. Helena Kratochvilova, Radek Kratochvil. Vestec : Czech Institute of Academic Education z.s., 2017. CD-ROM s. 179-191. International Academic Conference on Management, Economics and Marketing ; Czech Technical University in Prague and Czech Institute of Academic Education. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning ; Czech Technical University in Prague and Czech Institute of Academic Education. Vienna, 2017.08.18, 2017.08.19. ISBN 978-80-88203-03-2. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS.
 • I. Pawlas, (2016). Bilans członkostwa polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach. wybrane zagadnienia.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2016, Nr 272 s. 109-119. s. 117-118. Ekonomia - 2449-5603 - nr 5. ISSN 2083-8611. ARTYKUŁ 10 pkt.
 • I. Pawlas, (2016). Brexit as a Challenge for the European Union. Horyzonty Polityki 2016, Vol. 7, nr 20 s. 57-76. Konflikt na Ukrainie - reaktywacja geopolityki? p-ISSN 2082-5897. e-ISSN 2353-950X. ARTYKUŁ 7 pkt.
 • I. Pawlas, (2016). Economic Picture of the Enlarged European Union in the Light of Taxonomic Research. Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th-6th August 2016 in Prague. eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. Prague: MAC Prague consulting Ltd. 2016. s. 82.MAC-EMM. Prague, 2016.08.05, 2016.08.06. ISBN 978-80-88085-07-2. ROZDZIAŁ. CONFERENCE PROCEEDINGS
 • I. Pawlas, (2016). Europe 2020 Strategy and Its Implementation in Visegrad Group Countries / I. Pawlas. Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Cz. 2. September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic/ editors Ingrid Majerová Eva Kotlánová. Karvina : Silesian University in Opava, 2016. S. 546-556.Petrovice u Karviné, 2016.09.14, 2016.09.16. ISBN 978-80-7510-210-2. CONFERENCE PROCEEDINGS. Web of Science Core Collection. 15 pkt.
 • I. Pawlas, (2016). Internal and External Challenges for the Europan Union in the 21 st century. Proceedings of the 24th International Academic Conference: Barcelona Spain, 28 June - 1 July 2016/ edited by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) 2016. s. 280-292. ISBN 978-80-87927-25-0. CONFERENCE PROCEEDINGS.
 • I. Pawlas, (2016). Kraje grupy BRIC jako partnerzy handlowi Polski. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2016, Nr 270 s. 219-229. ISSN 2083-8611. ARTYKUŁ. 10 pkt.  
 • I. Pawlas, (2016). S. Talar, J. Kos-Łabędowicz, M. Fronczek, M. Dziembała, K. Czech, T. Sporek. Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. 192 s. MONOGRAFIA. ISBN 978-83-7875-306-3. (17%).
 • I. Pawlas, Przedsiębiorstwa globalne w gospodarce światowej, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015 s. 93-119, ISBN 978-83-7875-239-4.
 • I. Pawlas, Uczestnictwo państw BRICS w międzynarodowych obrotach towarowych,w: T. Sporek, K. Czech (red.), Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 61-78, ISBN 978-83-7875-261-5.
 • I. Pawlas, K. Czech, Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 218, EKONOMIA 2015 (1), s. 88-98 (współautor 50%), ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.
 • I. Pawlas, Innovativeness, Competitiveness and Socio-Economic Development. The Case of Poland,  (w:)  The 14th Scientific Annual International Conference for Business, “Innovation Management in Business”, Proceedings Vol. 1, Al-Zaytoonah University of Jordan, Amman 2015, ISSN 2231-8275, pp.  1-17.
 • I. Pawlas, The Visegrad Countries and European union Membership – Selected Issues, (w: ) Proceedings of the 18th International Academic Conference London, United Kingdom 25-28 August, 2015, ed. J. Rotschedl, K. Cermakova, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2015, ISBN 978- 80-87927-11-3, ISSN 2336-5617, pp. 581-592.
 • I. Pawlas, The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013: An Attempt of Evaluation. Prospects for 2014-2020, (in: ) Conference Proceedings 12th International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Part II, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina, Ostravice September 16-18.2014, Published in 2015, ISBN 978-80-7510-114-3, s. 614-620 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)
 • I. Pawlas, Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 266, ISBN 978-83-7875-193-9.  
 • I. Pawlas, Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.
 • I. Pawlas, The role of India in the global economy in the beginning of the 21st century. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2014, No. 370: Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy, pp. 228-239, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-494-3.
 • I. Pawlas, Competitiveness of the Polish economy against the background of other European Union member states. Selected issues, International Journal of Business and Management 2014, Vol. II, No. 3, pp. 71-91, Prague, ISSN 2336-2197.
 • I. Pawlas, Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, nr 187, s. 251-261, ISSN 2083-8611.
 • I. Pawlas, The First Decade in the European Union: Poland – Strengths and Weaknesses of the Economy, Effects of Integration with the EU Structures, Journal Advances in Management and Applied Economics, Vol. 4, London, United Kingdom, No. 6, 2014, pp. 39-49, ISSN 1792-7544.
 • I. Pawlas, Kraje grupy BRICS jako uczestnicy międzynarodowych obrotów towarowych. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 106-123, Nr 184, ISSN 2083-8611.
 • I. Pawlas, European Integration from Poland's Viewpoint: Selected Issues, Journal of International Scientific Publications Economy and Business 2014, Vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 237-251, ISSN 1313-2555.
 • I. Pawlas, The Evaluation of Trade Relations Between Poland and Germany from 2003 to 2012, Journal of International Scientific Publications Economy and Business 2014,vol. 8, Burgas, Bulgaria, pp. 224-236, ISSN 1313-2555.
 • I. Pawlas, Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Vol. 1, Publishing House EKONOM, Bratislava 2014, s. 173-181, ISBN 978-80-225-3991-3.   
 • I. Pawlas, Cohesion Fund as an Instrument Stimulating Transport Infrastructure Development in Poland, (in :) Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE & RISK 2014. Vol. 1, University of Economics in Bratislava, Publishing House Ekonom, Bratislava 2014, ISBN 978-80-225-3991-3, pp. 173-181 (PUBLIKACJA INDEKSOWANA NA WEB OF SCIENCE - Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index)  
 • I. Pawlas, Competitiveness of the Polish Economy against the Background of Other European Union Member States. Selected Issues, (w:) Proceedings of the 10th International Academic Conference, Vienna Austria, ed. Robert Holman, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2014, ISBN 978-80-87927-02-1, s. 657-678.
 • I. Pawlas, The Implementation of New Cohesion Policy in Poland from 2007 to 2013 : an Attempt of Evaluation: Prospects for 2014-2020, (w:) XII International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries: 16-18 September 2014 Ostravice, Conference Proceedings, Slezska univerzita v Opave. Obchodne podnikatelska fakulta v Karvine, Opava-Karvina 2014, ISBN 978-80-7510-045-0, s. 728-735.
 • I. Pawlas, Kondycja gospodarki światowej w I dekadzie XXI wieku, w: T. Sporek (red.), Gospodarka światowa w XXI wieku: mechanizmy i sprzężenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 11-35, ISBN 978-83-7875-159-5.
 • I. Pawlas, Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, w: A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym-dylematy i kierunki rozwoju. Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s. 381-390, ISBN 978-83-7939-001-4.  
 • I. Pawlas, Poland’s Participation in International Trade and Capital Transfer in the Beginning of the 21st Century, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Burgas, Bulgaria 2013, Part. 1, pp. 527-539, ISSN 1313-2555.
 • I. Pawlas, Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów ASEAN+3 - analiza porównawcza. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersyteu Ekonomicznego, Katowice 2013, Nr 136, s. 245-256, ISSN 2083-8611.
 • I. Pawlas, The Evaluation of Socio-Economic Development of Poland Against the Background of other EU Economies, Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, vol. 7, Part. 1, Burgas, Bulgaria 2013, pp. 445-458, ISSN 1313-2555.
 • I. Pawlas, The Evaluation of Trade Relations between Poland and China. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 294, s. 76-87, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-314-4.
 • I. Pawlas, The Czech Republic and Slovakia as Poland's Trade Partners at the time of Global Instability, (w:) Electronic proceeding of the 15th International Scientific Conference on Finance and Risk, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2013, ISBN 978-80-225-3765-0, s. 359-368.
 • I. Pawlas, Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, Nr 172, s. 162-176, ISSN 2083-8611.
 • I. Pawlas, Potential investment attractiveness of the Silesian Voivodship, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. A. Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 31-61.
 • I. Pawlas, Społeczno-ekonomiczny obraz polskich regionów w świetle badań taksonomicznych, (w:) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk, red. E. Molendowski, Wydaw. UE, Kraków 2012, ISBN 978-83-7252-586-4, s. 110-122.
 • I. Pawlas, A. Nizielska, The region's investment attractiveness - theoretical and methodical issues, (w:) Investment attractiveness of the Silesian voivodship, ed. A. Nizielska, University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ISBN 978-83-7875-050-5, s. 11-30 (WSPÓŁAUTOR, 50%).
 • I. Pawlas, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji,  (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju, pod red. T. Sporka, Wydaw. UE, Katowice 2012, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego),  ISBN 978-83-7875-051-2, s. 49-68.
 • I. Pawlas, Polska jako uczestnik handlu międzynarodowego w okresie światowego spowolnienia gospodarczego, „Studia Ekonomiczne  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.” 2012, Nr 122: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej,  red. nauk. T. Sporek, ISSN 2083-8611, ISBN 978-83-7875-058-1, s. 193-203.
 • I. Pawlas, Relacje handlowe Polski z wybranymi krajami Unii Europejskiej w okresie niestabilności gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 267: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2,  red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-235-2 (całość) ISBN 978-83-7695-243-7 - tom 2., s. 179-190.
 • I. Pawlas, Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Nr 245: Ekonomia, pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn, ISSN 1899-3192, s. 377-385.
 • I. Pawlas, Regional operational programmes as an instrument of regional development in Poland as exemplified by ROP of the Silesian Voivodship (w:) Financie a riziko. Zbornik prispevkov z XIV. rocnika medzinarodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 26. novembra 2012 = Financie a risk. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, ed. by Peter Kazimir, Narodohospodarska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava 2012, ISBN 978-80-225-3515-1 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3