Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Rafał Świtała

 • M. Syrkiewicz-Świtała, B. Detyna, N. Sosada, J. Detyna, R. Świtała, A. Bitkowska, J. Szkutnik, Mobile applications and eating habits among women and men - Polish experiences, „Biocybernetics and Biomedical Engineering” 2021, vol. 41, iss. 3 s. 1093-1106 DOI: 10.1016/j.bbe.2021.07.003 Impact Factor ISI: 4.314 Punktacja MNiSW: 100
 • M. Syrkiewicz-Świtała, R. Świtała, P. Romaniuk, J. Kobza, E. Ptak, Sustainable marketing mix of pharmaceutical companies, [w.] Scalability and sustainability of business models in circular, sharing and networked economies / ed. A. Jabłoński, M. Jabłoński, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020, p-ISBN: 978-1-5275-4609-7, p-ISBN: 1-5275-4609-8, s. 150-167.
 • A. Czech, M Fronczek, R. Świtała, Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, p-ISBN: 978-83-7875-651-4, e-ISBN: 978-83-7875-652-1
 • R. Świtała, Udział państwa w gospodarkach wybranych krajów rozwijających się Ameryki Łacińskiej [w.] Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej / red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, s. 68-80
 • R. Świtała, Swoboda świadczenia usług jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Unią Europejską, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 2016, nr 3 s. 179-184
 • R. Świtała, Swoboda świadczenia usług jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Unią Europejską, [w:] Globalizacja i racjonalizacja we współczesnym świecie, praca zbiorowa pod redakcją E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, rok. 20, nr 3, tom I, Kielce 2016, s. 179-184.
 • R. Świtała, Characteristics of the pharmaceutical industry in Poland. [w:] Trends of Business and Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe, praca zbiorowa pod redakcją M. Lorinczy, W. Sroka, R. Jankal, S. HittmÚr, R. SzÚntó. - Aachen : Shaker Verlag GmbH, 2015. s. 24-32. ISBN 978-3-8440-3072-3 [MNiSW: 5].
 • R. Świtała, Szase i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju w państwach BRICS [w:] Państwa grupy BRISC i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, K. Czech, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 143-155, ISBN: 978-83-7875-261-5 [MNiSW: 4].
 • R. Świtała, Utworzenie Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Unią Europejską a USA, [w:] Gospodarka światowa w XXI wieku: kierunki przemian, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek. - Katowice 2015,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-196. - ISBN 978-83-7875-239-4 [MNiSW: 4].
 • R. Świtała, Współczesny rosyjski model ekonomiczny w sytuacji konfrontacji z otoczeniem, [w:] Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, S. Talar,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 39-47. [MNiSW: 4].
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała: Manner of searching the health information by Generation Y in terms of possible usage of social media marketing to promote health services, „Public Health Forum”, Nr 1, 2015, s. 71-74. [MNiSW: 7].
 • R. Świtała, Integracja Ukrainy z UE. Zagrożenia utrudniające poprawne ułożenie stosunków polsko-ukraińskich, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporek, S. Talar, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 184, Katowice 2014, s. 124-133, ISSN 2083-8611. [MNiSW: 10].
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała, Mechanizmy zabezpieczania potrzeb socjalnych: między rynkiem a państwem. [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu polityki zabezpieczenia społecznego, praca zbiorowa pod redakcją P. Romaniuk, K. Kaczmarek, Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 45-55, [MNiSW: 4].
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała, Ryzyka ekonomiczne rynku ochrony zdrowia [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych, praca zbiorowa pod redakcją T. Holecki, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 101-114, (zn. 42 773), [MNiSW: 4].
 • R. Świtała, M. Syrkiewicz – Świtała, The common foreign and security policy as a solution for the crisis in the European Union, “Forum Scientiae Oeconomia”, WSB, Dąbrowa Górnicza 2013, Vol. 1, No 1, s.22-36.
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała: Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, nr 5/ 2012, Częstochowa 2012, s. 86-94.
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała , Wpływ procesów globalizacji na ochronę zdrowia, [w:] Zdrowie Publiczne – Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją J. Woźniak-Holeckiej, Wyd. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 109-119, (zn. 42 920),  [MNiSW: 4].
 • R. Świtała, Ukraina z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Współczesna gospodarka: wyzwania i oczekiwania, praca zbiorowa pod redakcją B. Kos, Wydaw. UE, Katowice 2011, s. 148-159 [MNiSW: 4].
 • R. Świtała, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w kontekście pogłębiających się procesów internacjonalizacji gospodarki światowej i pozycji krajów rozwijających się, [w:] Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją T. Sporka, Wyd. UE, Katowice 2011, s. 63-78 [MNiSW: 4].
 • M. Syrkiewicz – Świtała, R. Świtała, E. Moroz: Possibility to influence social media to build brand of health organizations [w:] Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej. Praca zbiorowa pod redakcją A. Pabiana, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 177-187, (zn. 40 015), [MNiSW: 5].
 • M. Syrkiewicz – Świtała, E. Moroz, R. Świtała, J. Woźniak-Holecka: Marketing szeptany usług zdrowotnych. /w/ Zarządzanie w ochronie zdrowia, finanse i zasoby ludzkie. Praca zbiorowa pod. red. R. Walkowiaka i R. Lewandowskiego, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2011, s. 169-180 (zn. 42 913), [MNiSW: 4].
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca