Przejdź do menu Przejdź do treści

Profil absolwenta - specjalność: Handel Zagraniczny

Absolwenci specjalności Handel Zagraniczny posiadać będą unikatową umiejętność organizacji, prowadzenia i nadzorowania działalności gospodarczej na skalę międzynarodową. Specjalność oferuje szerokie spektrum wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie nie tylko ekonomii międzynarodowej i organizacji handlu zagranicznego, ale również z dziedziny prawa, finansów, marketingu, badań rynkowych oraz komunikacji z zagranicznym partnerem. Rzetelne przygotowanie absolwenta do sprawnego poruszania się na rynkach międzynarodowych daje równocześnie gwarancję pełnej swobody w prowadzeniu działalności na rynku wewnętrznym.

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności pozwalające na:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
  • uzyskanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnej skali, działających na rynkach krajowych lub zagranicznych;
  • zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach gospodarczych.

Dzięki uwzględnieniu w programie ćwiczeń o charakterze praktycznym, absolwent będzie mógł rozwijać się w zakresie przedsiębiorczości przydatnej zarówno w pracy najemnej, jak i pracy na własny rachunek, a także posiądzie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jedną z kluczowych cech absolwenta specjalności ma być elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymagań pracodawców, działających na różną skalę, jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3