Przejdź do menu Przejdź do treści

XXI Konferencja Katedry MSE 22 października 2024

XXI Konferencja Katedry MSE

22 października 2024

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych ma zaszczyt zaprosić na

XXI Konferencję Naukową

PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

która odbędzie się 22 października 2024 r. w formie zdalnej na platformie Google Meet

CELE KONFERENCJI

 • Prezentacja wyników badań nad rozwojem gospodarki światowej oraz przemianami w funkcjonowaniu jej podmiotów
 • Dyskusja nad problemami i wyzwaniami współczesnej gospodarki światowej
 • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych
 • Integracja środowiska akademickiego zajmującego się zjawiskami i procesami zachodzącymi w gospodarce światowej
 • Identyfikacja obszarów potencjalnej współpracy badawczej

RADA PROGRAMOWA

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Przewodnicząca

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH dr hab. Adam Ambroziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UEW dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. AWSB dr hab. Edward Molendowski, Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. UŁ dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Przyczyny i skutki niestabilności dla gospodarki światowej
 • Problemy globalne
 • Unia Europejska i procesy integracyjne na świecie
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarek
 • Konkurencja i współpraca podmiotów gospodarki światowej
 • Cyfryzacja i zrównoważony rozwój w perspektywie międzynarodowej

WAŻNE TERMINY

10.07.2024   

zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem referatu oraz abstraktem  poprzez przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej konferencji) na adres e-mail: msekonferencja@ue.katowice.pl

20.07.2024  

potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia referatu

20.09.2024  

złożenie pełnego tekstu referatu, wniesienie opłaty konferencyjnej

22.10.2024  

konferencja online

PROPOZYCJA PUBLIKACJI

 • Rozdział w monografii naukowej Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (publikacja w open access). Teksty można składać w języku polskim oraz w języku angielskim. Warunki publikacji: przygotowanie tekstu (max. 22 tys. znaków ze spacjami) zgodnie z szablonem (do pobrania ze strony internetowej konferencji), uzyskanie pozytywnej recenzji, dostarczenie skanu oraz oryginału umowy wydawniczej.

 

W zgłoszeniu można określić preferencje dotyczące publikacji, jednak ostateczną decyzję podejmuje Komitet Organizacyjny, biorąc pod uwagę zgodność artykułu z tematyką i wymogami poszczególnych wydawnictw. Publikacja artykułu jest uzależniona od uzyskania pozytywnych recenzji oraz akceptacji tekstu przez redakcję wydawnictwa. Po zakwalifikowaniu tekstu referatu Autor będzie zobowiązany dostosować go do wymagań redakcyjnych wskazanego czasopisma.

 Tekst referatu oraz skan Umowy wydawniczej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: msekonferencja@ue.katowice.pl.

OPŁATA KONFERENCYJNA


Opłata za udział w konferencji z prezentacją i publikacją referatu wynosi 900 PLN od zgłoszenia publikacji. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat aktywnego uczestnictwa w konferencji, publikację.

Opłata za udział w konferencji z prezentacją referatu, bez publikacji wynosi 100 PLN od osoby.

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta lub rezygnacji z publikacji po recenzji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko z dopiskiem: “Katedra MSE
– Konferencja 2024”

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UE dr hab. Małgorzata Dziembała – Przewodnicząca

Dr Katarzyna Czech

Dr Joanna Kos-Łabędowicz

Dr Sylwia Talar

 

Pliki do pobrania:

- Ulotka
- Formularz
- Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
- Podstawowe wymagania redakcyjne
- Szablon rozdziału monografii
- Instrukcja logowania

 

Partnerzy konferencji:

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_processed_/0/2/csm_partner_1_b37e1689fd.png

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_processed_/3/4/csm_partner2_3dc6826fa1.png

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca