Działalność Koła Naukowego Zarządzania „Menedżer” w semestrze zimowym - podsumowanie


W semestrze zimowym odbyły się dwa wydarzenia w ramach działalności Koła – oba miały formę spotkania online z zainteresowanymi proponowaną tematyką studentami. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 grudnia i dotyczyło działalności firm w czasie pandemii – przybliżona została kwestia przepisów prawnych, zasad kwarantanny, procedur sanitarnych i epidemiologicznych oraz przypomniany został przebieg wydarzeń w Polsce. Wykład poprowadziła mgr Ewa Raczyńska powołując się na przykłady z życia firm i sektorów. Kolejne wydarzenie, również prowadzone przez mgr Ewę Raczyńską, odbyło się 18 stycznia i dotyczyło warsztatu pracy naukowca. Poruszone tematy były kierowane do studentów zainteresowanych pracą naukową i ambitnych seminarzystów chcących jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat źródeł naukowych.