Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Pracownicy Katedry, zgodnie z jej profilem badawczym, prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria (licencjackie, magisterskie i doktorskie), dotyczące problematyki podstaw zarządzania organizacjami, koncepcji i metod zarządzania (w tym narzędzi analizy ekonomicznej) oraz kształtowania zachowań przedsiębiorczych.

Studenci, w corocznych ocenach prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii, wysoko oceniają kompetencje pracowników Katedry.

Pracownicy Katedry prowadzą także wykłady i inne zajęcia (warsztaty, szkolenia, treningi) na studiach podyplomowych oraz w ramach wielu projektów szkoleniowych we współpracy z jednostkami zewnętrznymi (m.in. w projektach: Akademia Umiejętności Menedżerskich w Ochronie Zdrowia, Śląski Inkubator Innowacyjnych Menedżerów oraz innych projektach w ramach POKL współfinansowanych ze środków EFS).

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich rodzajach i trybach studiów, głównie na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz  Ekonomia – m.in. z następujących przedmiotów:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Metody zarządzania
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza i rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych
 • Controlling i audyt personalny
 • Controlling w jednostce ochrony zdrowia
 • Gospodarowanie kadrami
 • Podstawy farmakoekonomiki
 • Diagnozowanie problemów organizacyjnych
 • Przedsiębiorczość w organizacji non-profit
 • Zarządzanie publiczne
 • Kierowanie zespołem
 • Metodyka biznes planu i wniosków unijnych
 • Kształtowanie umiejętności doradcy i  analityka biznesowego
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • Leadership skills training
 • Starting Business in Global Context
 • Corporate Social Responsibility
 • Kształtowanie umiejętności analityka i doradcy biznesowego
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
 • Metody i techniki pracy menadżera
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w informatyce
 • Ergonomia i bezpieczeństwo w turystyce
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca