Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra powstała w 2006 r. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół problematyki rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej (dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw), organizacyjnej oraz przedsiębiorczości publicznej i społecznej. Zainteresowania badawcze zespołu dotyczą w szczególności wdrażania innowacji oraz innowacyjnego zarządzania, postrzeganego jako kreowanie i zastosowanie nowych koncepcji i metod zarządzania stymulujących zachowania przedsiębiorcze uczestników organizacji i ich rozwój.

Wyniki zespołowych badań naukowych realizowanych w Katedrze prezentowane są w licznych monografiach, artykułach oraz referatach wygłaszanych na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami wielu podręczników dydaktycznych, m.in. „ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania", „Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek”, "Wybrane nowoczesne instrumenty zarządzania”, "Zarządzanie strategiczne". Pracownicy Katedry współpracują z innymi Katedrami na Wydziale Ekonomii oraz na Wydziale Zarządzania, a także z instytucjami sektora publicznego.

Przy Katedrze funkcjonuje studenckie Koło Naukowe Zarządzania Menedżer, którego opiekunem jest mgr Ewa Raczyńska.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3