Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra powstała w 2006 r. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół problematyki rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej (dotyczącej małych i średnich przedsiębiorstw), organizacyjnej oraz przedsiębiorczości publicznej i społecznej. Zainteresowania badawcze zespołu dotyczą w szczególności wdrażania innowacji oraz innowacyjnego zarządzania, postrzeganego jako kreowanie i zastosowanie nowych koncepcji i metod zarządzania stymulujących zachowania przedsiębiorcze uczestników organizacji i ich rozwój.

Wyniki zespołowych badań naukowych realizowanych w Katedrze prezentowane są w licznych monografiach, artykułach oraz referatach wygłaszanych na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami wielu podręczników dydaktycznych, m.in. „ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania", „Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek”, "Wybrane nowoczesne instrumenty zarządzania”, "Zarządzanie strategiczne". Pracownicy Katedry współpracują z innymi Katedrami na Wydziale Ekonomii oraz na Wydziale Zarządzania, a także z instytucjami sektora publicznego.

Przy Katedrze funkcjonuje studenckie Koło Naukowe Zarządzania Menedżer, którego opiekunem jest mgr Ewa Raczyńska.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca