Rada Naukowa Konferencji

 

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Członkowie Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Prof. dr hab. Jan Jeżak
 • Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Prof. dr hab. Rafał Krupski
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
 • Prof. dr hab. Krystyna Poznańska
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska
 • Prof. dr hab. Ryszard Rutka
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz