Przejdź do menu Przejdź do treści

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Katedra Przedsiębiorczości i  Zarządzania Innowacyjnego, na Wydziale Ekonomii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, organizuje konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych, na temat:

 „Innowacyjność współczesnych organizacji - koncepcje, uwarunkowania i pomiar”

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13.09. 2014r, w Hotelu pod Jedlami w Wiśle - w Beskidzie Śląskim.

Celem konferencji jest  prezentacja aktualnych wyników badań naukowych, zwłaszcza empirycznych, wymiana poglądów oraz pogłębienie integracji środowiska naukowego reprezentującego nauki o zarządzaniu, w szczególności z obszaru badań innowacji i przedsiębiorczości.  

Proponujemy, by w trakcie konferencji przygotowane referaty oraz dyskusje dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

1. Współczesne teorie/koncepcje innowacji.

2. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw i innych organizacji.

3. Problemy pomiaru innowacyjności  organizacji.

4. Innowacje w kontekście przedsiębiorczości. 

5. Innowacje w sferze zarządzania - innowacyjne modele biznesu.

Konferencję zamierzamy poświęcić problematyce współczesnych koncepcji/teorii innowacji,  uwarunkowań innowacji na poziomie mikro oraz zagadnieniom metodologicznym. Pragniemy  także zaprosić menedżerów polskich firm do dyskusji nad przyczynami relatywnie niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz sposobami jej podwyższenia.

Referaty zgłoszone na konferencję, które uzyskają dwie pozytywne opinie recenzentów, zostaną wydrukowane w czasopiśmie naukowym „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” (7 punktów). Pozostałe opracowania zakwalifikowane do druku zamierzamy opublikować w monografii.   

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  naszej konferencji, w której programie znajdą się także ciekawe imprezy towarzyszące. Jednocześnie informujemy, że pakiet szczegółowych informacji zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej prześlemy w połowie listopada.

 

Z wyrazami szacunku

 

Prof. dr hab. Henryk Bieniok                                                 Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3