Kontakt

Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 102, 103, 117, 120, 202ab, 305

katedra.pizi@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice