Publikacje pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

 
 


Spis wszystkich publikacji pracowników Katedry można pobrać korzystając z bazy Expertus (http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).