Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

1.     Ingram, T. 2016. Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Katowice: UE Katowice.

2.     Ingram, T. (red.) 2011. Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki ZZL. Warszawa: PWE.

3.     Ingram, T. 2016. Towards the dialectical approach to organizational talent management: Empirical research results. Paper presented at Australia and New Zeland International Business Academy Conference, Sydney, Australia. ISBN: 978-0-646-95133-1.

4.     Ingram, T. 2015. Employee compensation and job satisfaction in healthcare organization in Poland. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague. International Conference, 4th-6th December, 2015. ISBN: 978-80-88085-03-4.

5.     Ingram, T. 2015. Linking age management policies to organizational performance: Empirical research results. British Academy of Management Conference Proceedings, Portsmouth, Great Britain, s. 1-27. ISBN: 978-0-9549608-8-9.

6.     Ingram, T. 2015. Internal and external contingencies of organizational talent management. W: A. Rakowska, K. Babnik, (red.). Human Resources Management Challenges: Learning & Development. Bangkok – Celje – Lublin, ToKnowPress, s. 9-30. ISBN: 978-83-65020-02-4.

7.     Ingram, T. 2014. Talent management: Between theory and practice. W: Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), Within and beyond boundaries of management. Warszawa, Warsaw School of Economics Press, s. 191-200. ISBN: 978-83-7378-903-6.

8.     Ingram, T. 2014. Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami – próba operacjonalizacji. Organizacja i Kierowanie, 161(1), s. 163-175. ISSN: 0137-5466.

9.     Ingram, T. 2013. Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami. Nauki o Zarządzaniu, 3(16), s. 36-47. ISSN: 2080-6000.

10.  Ingram, T. 2013. Opisy stanowisk pracy – konieczność czy zbędny trud? Przegląd Organizacji, 7, s. 3-8. ISSN: 0137-7221.

11.  Kraśnicka, T., Ingram, T., 2013. Effects of innovation and their measurement in small and medium-sized enterprises. International Journal of Contemporary Management, 12(3), s. 50-65. ISSN 1643- 5494.

12.  Ingram, T., Siga, A. 2015. The study of realistic job previews for the position of recruiter in Poland: Qualitative research results. International Journal of Synergy and Research, 4(1), s. 53-62. ISSN: 2083-0025.

13.  Ingram, T. 2016. Relationships between talent management and organizational performance: The role of climate for creativity. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3): 193-203

14.  Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T. 2017. Rodzinność i przewaga konkurencyjna: kontekst polskich przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1: 135-153.

15.  Bratnicka-Myśliwiec, K., Ingram, T., Wronka-Pośpiech, M. 2016. Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 111: 213-225.

16.  Kraśnicka, T., Ingram, T., Bratnicka-Myśliwiec, K. 2016. Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 93: 285-297.

17.  Ingram, T. 2016. Związki pomiędzy niepewnością dotyczącą zadań, zaangażowaniem i zachowaniami innowacyjnymi w miejscu pracy. Model teoretyczny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 278: 42-52.

18.  Ingram, T. 2018. Case study: Talent management in Polish healthcare organizations: Exclusive or inclusive or both? W: P. Turner (red.) Talent management in healthcare. Exploring how the world’s health service organizations attract, manage and develop talent: s. 49-50. Cham: Palgrave MacMillan,

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3