Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

1.     W. Głód „Wpływ orientacji przedsiębiorczej na rozwój przedsiębiorstwa” W: Current Problems of the Corporate Sector 2013, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava 2013, s. 153-162

2.     W. Głód, G. Głód, „Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia” [W] Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele (red. H. Bieniok), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 183, UE Katowice 2014, s. 74-85

3.     W. Głód, „Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań empirycznych” [W] Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej (red. T. Sporek, S. Talar), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 184, UE Katowice 2014, s. 80-89

4.     W. Głód, „Uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane aspekty”, Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Stabryła, S. Wawak), MFiles – Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2014, s. 217-230

5.     T. Kraśnicka, W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, „Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) – stan badań nad zjawiskiem”,  Organizacji i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2014,  nr 73, s. 333-351 OK.

6.     W. Głód, T. Ingram, Wykorzystanie MSQ jako narzędzie badania satysfakcji w pracy w wybranej jednostce ochrony zdrowia, Nauki o Zarządzaniu – Management Sciences, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2014, s. 31-43

7.     W. Głód „The relationships between management innovation and technological innovation in Polish enterprises” W: Current Problems of the Corporate Sector 2015, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava 2015, s. 132-141 OK

8.     W. Głód, G. Głód, T. Ingram, Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL w jednostkach ochrony zdrowia – analiza przypadków, Organizacji i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 83, Gliwice 2015, s. 176-186

9.     W. Głód, Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia – wybrane aspekty, Nauki o Zarządzaniu – Management Sciences, 1 (26), Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2016, s. 43-51 (SLZ)

10.  W. Głód, Employee professional development in healthcare entities – empirical research results, Proceedings of the 6th MAC International Conference, Praga 2016, s. 14-21

11.  W. Głód, M. Wronka-Pośpiech, Związki innowacji zarządczych z innowacjami technologicznymi w świetle badań empirycznych, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 457, s. 70-80

12.  W. Głód, T. Kraśnicka, Miary sukcesu dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw,  W: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Praca zbiorowa pod red. H. Czubasiewicz, P. Grajewskiego, J. Waśniewskiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, s. 497-516

13.  W. Głód, T. Kraśnicka, Determinants of Fast-Growing Enterprises in Poland, Problemy Zarządzania vol. 14, nr 3 (62), t. 2, 2016, s. 49-67

14.  W. Głód, T. Kraśnicka, M. Wronka-Pośpiech, Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2016, nr 7/2016, s. 20-27

15.  W. Głód „Innovativeness of healthcare units” W: Current Problems of the Corporate Sector 2016, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava 2016, s. 132-141

16.  W. Głód, Wsparcie informatyczne systemu rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, UE Katowice, nr 278, 2016, s. 254-262

17.  W. Głód, T. Kraśnicka, M. Wronka-Pośpiech, Management innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance. Testing the mediation effect, Review of Managerial Science, February 2017

18.  W. Głód, Transformational leadership style in the relationship between innovation and efficiency of healthcare units in Poland, Oeconomia Copernicana, 9(4), 2018, s. 731-753

19.  W. Głód, Wpływ innowacyjnego przywództwa na konkurencyjność przedsiębiorstw rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 6, Część II, s. 281-295

20.  W. Głód, G. Głód, Innowacyjne przywództwo a innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź-Warszawa 2019, Tom XX, 6(1),s. 283-302

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3