Przejdź do menu Przejdź do treści

Najważniejsze publikacje

  • Głód G., Raczyńska E., Swałek A. (2023). Organizational learning and organizational effectiveness in family and non-family firms. Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management Series, vol. 181, s. 151 -162.
  • Raczyńska E.,  Lean management czy doskonalenie procesów biznesowych - co wybrać dla ochrony zdrowia?, w:  Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk,  Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2022, s. 55-63.
  • Raczyńska E., Firma rodzinna podczas pandemii - studium jednostki ochrony zdrowia, w:  Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej. monografia/ red. nauk. Agnieszka Puto, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 32-43.
  • Raczyńska E., Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora ochrony zdrowia jako wyzwanie dla zarządzania podmiotem leczniczym - wybrane zagadnienia, w:  Trendy w badaniu przedsiębiorczości / red. nauk. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Monika Kulikowska-Pawlak,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021, s. 93-104.
  • Raczyńska E., Efektywność w ochronie zdrowia jako wyzwanie dla zarządzania, w: Przegląd Organizacji, 2020, nr 5 s. 27-34.
  • Raczyńska E., Problematyka jakości w ochronie zdrowia - wyzwanie dla zarządzania, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2020, vol. 21, iss. 2 s. 165-175.
  • Raczyńska E., Firmy rodzinne i istota rodzinności, w: Nowe trendy w rozwoju firm rodzinnych / red. nauk. Helena Kościelniak, Agnieszka Puto, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 65-77.
  • Głód G.,Raczyńska E., Analiza projektu Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie w ramach praktycznego profilu studiów przedsiębiorczość i finanse, w: Horyzonty Wychowania, 2018, Vol. 17, no. 44 s. 199-208.
  • Raczyńska E., Analiza możliwości implementacji koncepcji Lean Management w ochronie zdrowia, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, Rok XXIII nr 7 (lipiec), s. 686- 703.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3