Najważniejsze publikacje

  • Raczyńska E., Efektywność w ochronie zdrowia jako wyzwanie dla zarządzania, w: Przegląd Organizacji, 2020, nr 5 s. 27-34.
  • Raczyńska E., Problematyka jakości w ochronie zdrowia - wyzwanie dla zarządzania, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2020, vol. 21, iss. 2 s. 165-175.
  • Raczyńska E., Firmy rodzinne i istota rodzinności, w: Nowe trendy w rozwoju firm rodzinnych / red. nauk. Helena Kościelniak, Agnieszka Puto, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 65-77.
  • Głód G.,Raczyńska E., Analiza projektu Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie w ramach praktycznego profilu studiów przedsiębiorczość i finanse, w: Horyzonty Wychowania, 2018, Vol. 17, no. 44 s. 199-208.
  • Raczyńska E., Analiza możliwości implementacji koncepcji Lean Management w ochronie zdrowia, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, Rok XXIII nr 7 (lipiec), s. 686- 703.